1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Items where Author is "Krasny, Piotr"

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Document type | No Grouping
Number of items: 38.

Book

Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał, Hrsgg. (2013) Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach.

Article

Krasny, Piotr (2011) Tradycja, stygnąca pobożność i niejasne odczucie bóstwa. François René de Chateaubriand a kryzys sztuki religijnej w XIX wieku. In: Sacrum et Decorum, 4 (2011), pp. 8-19

Krasny, Piotr (2009) Le vrai portrait de Notre-Dame. O próbach odnowienia ikonografii maryjnej w XIX wieku / Le vrai portrait de Notre-Dame. On the attempts to refresh the Marian iconography in the 19th century. In: Sacrum et Decorum, 2 (2009), pp. 16-30

Krasny, Piotr (2005) Lwowskie środowisko artystyczne wobec idei symbiozy sztuk w wystroju i wyposażeniu wnętrz sakralnych (1730–1780). In: Rocznik Historii Sztuki, 30 (2005), pp. 147-189

Krasny, Piotr (2003) Architecture of the Ruthenian Greek Catholic Church in the Habsburg Monarchy ca. 1770-1914. In: Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts, 3 (2003), Nr. 3. pp. 194-207

Krasny, Piotr (2000) Odbudowa kijowskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metropolitę Piotra Mohyłę a problem nawrotu do gotyku w architekturze sakralnej Rusi Koronnej w XVII wieku. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 3-4. pp. 337-361

Krasny, Piotr (1996) Kościół Misjonarzy w Lublinie. Geneza form architektonicznych i problem autorstwa. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 41 (1996), pp. 49-67

Krasny, Piotr (1996) Monumentalna architektura "kościoła chłopskiego". O prawnych, społecznych i ekonomicznych przyczynach okcydentalizacji architektury cerkiewnej w Europie Środkowej w okresie baroku. In: Barok, 3 (1996), Nr. 2. pp. 73-101

Krasny, Piotr (1996) Österreichische Einflüsse im Werk des Lemberger Architekten Bernard Meretyn. In: Studia Austro-Polonica, 5 (1996), pp. 373-391 und Abb.

Krasny, Piotr (1995) Osiemnastowieczne figury przydrożne w Buczaczu. Uwagi o inspiracjach czeskich w twórczości Bernarda Meretyna. In: Prace z Historii Sztuki, 21 (1995), 65-75 + Abb. 1-11.

Krasny, Piotr (1995) Przyczynek do biografii Jana de Witte. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3-4. pp. 295-297

Krasny, Piotr (1995) Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architekturą mazowiecką. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3-4. pp. 271-282

Krasny, Piotr ; Ostrowski, Jan K. (1995) Wiadomości biograficzne na temat Jana Jerzego Pinsla. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 339-342

Krasny, Piotr (1992) Krzyżowo-kopułowe kościoły-mauzolea w Polsce w pierwszej połowie wieku XVII. In: Prace z Historii Sztuki, 20 (1992), 25-52 + Abb. 1-31.

Book Section

Kurzej, Michał (2013) Kaplica św. Karola Boromeusza przy kościele w Niepołomicach. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 59-76

Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (2013) Kościół św. Karola Boromeusza na ulicy Chłodnej w Warszawie. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 127-154

Krasny, Piotr (2013) Święty Karol Boromeusz a sztuka. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 11-32

Krasny, Piotr (2011) Ambona w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do recepcji wzorów berniniowskich w sztuce polskiej około roku 1700. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 239-249 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Krasny, Piotr (2004) Wycieczka Józefa Łepkowskiego do Lublina w roku 1859 i jego uwagi o zabytkach lubelskich. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 363-378 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Krasny, Piotr (2002) O rozważnym i romantycznym ukształtowaniu cmentarzy w Ordynacji Zamojskiej około roku 1808. In: Grodziska, Karolina ; Purchla, Jacek (Hrsgg.): Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około roku 1900. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 1996. Kraków 2002, pp. 129-143

Krasny, Piotr (2001) O kilku próbach modernizacji architektury cerkiewnej w Galicji około roku 1900. In: Bulsza, Władysława (Hrsg.): Ars graeca - ars latina. Studia dedykowane Annie Różyckiej Bryzek. Kraków 2001, pp. 245-272

Krasny, Piotr (2000) Architektura w Polsce 1572-1764. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 81-97

Ostrowski, Jan K. (2000) Barok polski i europejski. Uwagi o mechanizmach kontaktów. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 54-67

Ostrowski, Jan K. (2000) Cztery lwy z castrum doloris Franciszka Salezego i Anny Potockich. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 290-291

Ostrowski, Jan K. (2000) Jan Jerzy Pinsel, Chrystus Ukrzyżowany. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 242-243

Krasny, Piotr (2000) Relikwiarz św. Jozafata Kuncewicza w katedrze połockiej. Przyczynek do badań nad srebrnymi trumnami relikwiarzowymi w Rzeczypospolitej w XVII wieku. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, Bd. 4. Lublin 2000, pp. 121-140 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 83)

Krasny, Piotr (2000) Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII wieku. Kilka uwag terminologicznych. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.. Lublin 2000, pp. 125-139 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

Ostrowski, Jan K. (2000) Sztuka polska w. XVI-XVIII w kontekście społecznym i religijnym. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 38-53

Ostrowski, Jan K. (2000) Szymon Czechowicz, Święty Stanisław wskrzesza Piotrowina. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 236-237

Żygulski, Zdzisław jun. (2000) Wpływ Orientu na kulturę dawnej Polski. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 68-79

Krasny, Piotr (1999) Architecture in Poland 1572-1764. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen : art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven; London 1999, pp. 81-97

Krasny, Piotr (1999) Figura baranka na kopule kaplicy Załuskich i jej symbolika „w dwojakim nawet sensie”. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.). Krakau 1999 121-129 + Abb. 1-4

Krasny, Piotr (1999) Kościół św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do badań nad „długim trwaniem” późnogotyckich schematów przestrzennych w architekturze polskiej wieku XVII. In: Krasny, Piotr (Hrsg.): Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego. Kraków 1999, pp. 49-62 und Abb. (Ars Vetera et Nova ; 1)

Krasny, Piotr (1998) Architektura unicka Galicji po I rozbiorze Rzeczypospolitej. In: Baranowski, Andrzej Józef (Hrsg.): Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997. Warszawa 1998, pp. 355-379

Krasny, Piotr (1997) Nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie a plastyka sepulkralna Domenica Guidi. In: Fiałek, Elżbieta (Hrsg.): Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa w XVI i XVII wieku. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 20 marca 1993 roku. Kraków 1997, pp. 101-112 (Biblioteka Krakowska ; 136)

Krasny, Piotr (1996) Cultural and national identity in 18th-century Lwów: three nations – three religions - one art. In: Kwilecka, Anna ; Ames-Lewis, Francis (Hrsgg.): Art and national identity in Poland and England: papers delivered at the University of London History of Art Conference. London 1996, pp. 41-50

Review

Krasny, Piotr (1996) Kilka uwag na marginesie książki Zbigniewa Hornunga o Janie de Wittem. - [Rezension]. In: Barok, 3 (1996), Nr. 1. pp. 244-255

Krasny, Piotr (1995) Zbigniew, Hornung, Jan de Witte. Architekt kościoła Dominikanów we Lwowie, Warszawa 1995. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 400-402

This list was generated on Thu Apr 9 23:33:48 2020 CEST.