1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Browse by Countries

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Author | Document type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | J | K | M | O | P | S | W | Ż
Number of items: 35.

B

Baranowa, Anna (2000) Itaka 1944. "Powrót Odysa" według Tadeusza Kantora. In: Grzybkowska, Teresa (Hrsg.): Mit Odysa w Gdańsku : antykizacja w sztuce polskiej. Gdańsk 2000, pp. 182-190

Bernatowicz, Tadeusz (2000) Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.. Lublin 2000, pp. 15-36

Bernatowicz, Tadeusz (2000) Śmierć rycerza kresowego i jego sepulcrum. In: Studia Muzealne, 19 (2000), pp. 59-71

Betlej, Andrzej (2000) "Abrysy budowli w róznych sposobach y ksztaltach" : zbiór XVIII - wiecznych rysunków architektonicznych.

Betlej, Andrzej (2000) Kościół jezuitów w Krzemieńcu. Uwagi na temat autorstwa i genezy architektury oraz relacji architekt-fundator. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, Bd. 4. Lublin 2000, pp. 193-215 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 83)

Betlej, Andrzej (2000) Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego. Zarys katalogu dzieł. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.. Lublin 2000, pp. 495-514 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

C

Czerni, Krystyna (2000) Rezerwat sztuki : tropami artystów polskich XX wieku.

D

Deluga, Waldemar (2000) Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag.

Deluga, Waldemar (2000) Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej.

E

Eser, Thomas (2000) Nürnberg - freie Reichsstadt an der Pegnitz. In: Wit Stwosz - Veit Stoß: ein Künstler in Krakau und Nürnberg. München 2000, [18]-33

J

Jooss, Birgit (2000) Das "neue Sehen": extreme Perspektiven in der Photographie. In: Salmen, Brigitte (Hrsg.): Perspektiven: Blicke, Durchblicke, Ausblicke in Natur und Leben, in Kunst und Volkskunst. Murnau 2000, pp. 84-90

K

Kałamajska-Saeed, Maria (2000) The Christian art of Lithuania. An exhibition in the Lithuanian Museum of Art Vilnius 2000-2003. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 5 (2000), pp. 279-287

Kałamajska-Saeed, Maria (2000) Kościół Brygidek w Grodnie. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.. Lublin 2000, pp. 349-379 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

Kemp, Wolfgang (2000) Eine Akropolis der 20er Jahre. Der Umbau der Prager Burg durch Joze Plecnik. In: Zill, Rüdiger (Hrsg.): Zeugnis und Zeugenschaft (Jahrbuch des Einstein Forums; 1999). Berlin 2000, pp. 24-51

Kozieł, Andrzej (2000) "Protestancki Willmann". O obrazach Michaela Willmanna dla protestanckich fundatorów. In: Harasimowicz, Jan (Hrsg.): Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku [Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999]. Warschau 2000, pp. 339-349

Kozieł, Andrzej (2000) Unknown Silesian source for the statue of St. Luitgard on Charles’ Bridge in Prague. In: Umení, 48 (2000), Nr. 1-2. pp. 92-95

Kozieł, Andrzej (2000) Wielkie przedsiębiorstwo czy mała rodzinna firma? Kilka hipotez na temat warsztatu Michaela Willmanna. In: Kozieł, Andrzej ; Lejman, Beata (Hrsgg.): Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafiki na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. Breslau 2000, pp. 92-100

Krasny, Piotr (2000) Architektura w Polsce 1572-1764. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 81-97

Krasny, Piotr (2000) Odbudowa kijowskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metropolitę Piotra Mohyłę a problem nawrotu do gotyku w architekturze sakralnej Rusi Koronnej w XVII wieku. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 3-4. pp. 337-361

Krasny, Piotr (2000) Relikwiarz św. Jozafata Kuncewicza w katedrze połockiej. Przyczynek do badań nad srebrnymi trumnami relikwiarzowymi w Rzeczypospolitej w XVII wieku. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, Bd. 4. Lublin 2000, pp. 121-140 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 83)

Krasny, Piotr (2000) Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII wieku. Kilka uwag terminologicznych. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.. Lublin 2000, pp. 125-139 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

M

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (2000) Pomnik marszałka Stanisława Małachowskiego, dzieło Francesca Massimiliana Laboureura. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 3-4. pp. 415-435

Miziołek, Jerzy ; Kuczman, Kazimierz (2000) Perły w koronie: arcydzieło Dossa Dossiego i późnoantyczna gemma z kolekcji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 1-2. pp. 241-247

O

Ostrowski, Jan K. (2000) Barok polski i europejski. Uwagi o mechanizmach kontaktów. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 54-67

Ostrowski, Jan K. (2000) Cztery lwy z castrum doloris Franciszka Salezego i Anny Potockich. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 290-291

Ostrowski, Jan K. (2000) Jan Jerzy Pinsel, Chrystus Ukrzyżowany. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 242-243

Ostrowski, Jan K. (2000) Sztuka polska w. XVI-XVIII w kontekście społecznym i religijnym. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 38-53

Ostrowski, Jan K. (2000) Szymon Czechowicz, Święty Stanisław wskrzesza Piotrowina. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 236-237

Ostrowski, Jan K. (2000) A great Baroque master on the outskirts of Latin Europe. Johann Georg Pinsel and the high altar of the church at Hodowica. In: Artibus et Historiae, 21 (2000), Nr. 42. pp. 197-216

P

Poprzęcka, Maria (2000) Marek Zgórniak, Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865-1870, Kraków 1998. – [Rezension]. In: Ikonotheka, 14 (2000), pp. 247-249

Poprzęcka, Maria (2000) Pochwała malarstwa : studia z historii i teorii sztuki.

S

Szczypka-Gwiazda, Barbara (2000) Polish and German concepts in architecture and town-planning in Upper Silesia between World War I and World War II. In: Murawska-Muthesius, Katarzyna (Hrsg.): Borders in art : revisiting Kunstgeographie. Warschau 2000 , S. 221-226 + Abb. 1-8

W

Winter, Annegret (2000) Serge Poliakoff. In: Aschka, Susanne (Hrsg.): Abstrakte Kunst : [aus Anlass der gleichnamigen Ausstellung vom 19. Mai bis 9. Juli 2000]. Nürnberg 2000, pp. 58-64

Ż

Żygulski, Zdzisław jun. (2000) Further battles for the "Lisowczyk" (Polish Rider) by Rembrandt. In: Artibus et Historiae, 21 (2000), Nr. 41. pp. 197-205

Żygulski, Zdzisław jun. (2000) Wpływ Orientu na kulturę dawnej Polski. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 68-79

This list was generated on Thu Aug 22 01:29:08 2019 CEST.