1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Items where Author is "Bernatowicz, Tadeusz"

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Document type | No Grouping
Number of items: 23.

Book

Bernatowicz, Tadeusz (2011) Mitra i buława: królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej ; (1697 - 1763).

Bernatowicz, Tadeusz (2009) Alba : od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej; z badań źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresach.

Bernatowicz, Tadeusz (1998) Miles Christianus et Peregrinus : Fundacje Mikołaja Radziwiłła "Sierotki" w ordynacji nieświeskiej (Historia Artium ; 1).

Bernatowicz, Tadeusz (1998) Monumenta variis Radivillorum. Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych. Cz. 1: XVI-XVII wieku.

Article

Bernatowicz, Tadeusz (2010) Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności profesora Andrzeja Ciechanowieckiego. In: Kronika Zamkowa, Nr. 1-2 (59-60) (2010), pp. 37-46

Bernatowicz, Tadeusz (2006) Die Familie Knackfuss. Eine Studie über das Wirken deutscher Gärtner und Architekten in Polen. In: Barock, 2 (2006), pp. 203-215 + Abb. [=Sondernummer].

Bernatowicz, Tadeusz (2000) Śmierć rycerza kresowego i jego sepulcrum. In: Studia Muzealne, 19 (2000), pp. 59-71

Bernatowicz, Tadeusz (1998) Rezydencja Sobieskich i Radziwiłłów w Żółkwi w świetle nieznanego planu Antonia Castello. In: Ikonotheka, 13 (1998), pp. 203-213

Bernatowicz, Tadeusz (1997) "Entre éventail et étoile". Zwierzyńce w osiemnastowiecznej Polsce i ich europejskie związki. In: Barok, 4 (1997), Nr. 1. pp. 105-118

Bernatowicz, Tadeusz (1996) "Idea Principis Christani" w emblematyce około roku 1600. (Z badań nad recepcją tacytyzmu w Polsce). In: Barok, 3 (1996), Nr. 1. pp. 91-118

Bernatowicz, Tadeusz (1992) Rzeźby Campagni i Franco w Nieświeżu a wczesny barok. In: Biuletyn Historii Sztuki, 54 (1992), Nr. 4. pp. 31-52

Bernatowicz, Tadeusz (1990) Peregrinus et miles Christianus. O nagrobku Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" w Nieświeżu. In: Biuletyn Historii Sztuki, 52 (1990), Nr. 3-4. pp. 227-249

Book Section

Bernatowicz, Aleksandra (2009) Bibliografia prac Profesora Juliusza A. Chrościckiego. In: Bernatowicz, Tadeusz ; Fałkowski, Wojciech ; Migasiewicz, Paweł ; Mossakowski, Stanisław ; Rottermund, Andrzej ; Tygielski, Wojciech ; Wardzyński, Michał (Hrsgg.): Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu = L'Europe moderne : nouveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe - new new world, new civilisation?. Warszawa 2009, pp. 585-606

Polleroß, Friedrich B. (2009) Portraits and politics. The Imperial Ambassador Leopold Josef Graf von Lamberg in Rome (1700-1705). In: Bernatowicz, Tadeusz (Hrsg.): Polska i Europa w dobie nowozytnej prace naukowe dedykowane profesorowi Juliuszowi A. Chroscickiemu. Warschau 2009, pp. 141-145

Mossakowski, Stanisław (2009) Rzymskie lata Giovanniego Battisty Gisleniego. In: Bernatowicz, Tadeusz (Hrsg.): Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu = L'Europe moderne : nouveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe : new world, new civilisation?. Warszawa 2009, pp. 535-549

Bernatowicz, Tadeusz (2005) Sentymentalne idee i wiejskie chatki w ogrodach "picturesque" czasów stanisławowskich. In: Mazurczak, Małgorzata Urszula ; Patyra, Jowita ; Żak, Małgorzata (Hrsgg.): Obraz i przyroda. Materiały z konferencji "Obraz i przyroda", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6-8 października 2003. Lublin 2005, pp. 117-155

Bernatowicz, Tadeusz (2002) Ambicje terytorialne Wazów i symbole królewskiego panowania w krajobrazie. In: Połujan, Katarzyna (Hrsg.): Orzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.). Wystawa, 8 kwietnia - 7 lipca, Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa 2002, pp. 59-74

Bernatowicz, Tadeusz (2001) Cesarskie Łazienki w Warszawie. Pałac w świetle nieznanych pomiarów Ludwika Szmideckiego z 1841 roku. In: Arszyński, Marian (Hrsg.): Hortus vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu. Warszawa 2001, pp. 29-37

Bernatowicz, Tadeusz (2001) Ogrody do zabaw myśliwskich. Królewskie zwierzyńce czasów saskich wokół Warszawy. In: Szafrańska, Małgorzata (Hrsg.): Królewskie ogrody w Polsce. Materiały sesji naukowej, Warszawa, 10-11 maja 2001 roku. Warszawa 2001, pp. 265-288

Bernatowicz, Tadeusz (2000) Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.. Lublin 2000, pp. 15-36

Bernatowicz, Tadeusz (1999) Le chiese del Bernardoni nel Ducato di Njasviž. In: Graciotti, Sante ; Kowalczyk, Jerzy (Hrsgg.): L'architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l'Italia e le terre dell'Europa centro-orientale. Roma 1999, pp. 39-55 + Abb.

Bernatowicz, Tadeusz (1998) "Nesvisium Metropolis Ducatus". Nieznany przykład urbanistyki manierystycznej. In: Rottermund, Andrzej (Hrsg.): Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata. Warszawa 1998, pp. 161-167

Bernatowicz, Tadeusz (1993) "Rotto" jako forma artystyczna w plastyce manierystycznej. (Wprowadzenie do problematyki). In: Boberska, Marta ; Boberski, Wojciech ; Morka, Mieczysław ; Hamsonowicz, Hanna (Hrsgg.): Między Padwą a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Kowalczykowi. Warszawa 1993, pp. 109-120

This list was generated on Sun May 31 09:43:25 2020 CEST.