1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Items where Author is "Betlej, Andrzej"

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Document type | No Grouping
Number of items: 38.

Book

Betlej, Andrzej ; Markiewicz, Anna (2016) Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 1).

Betlej, Andrzej (2016) Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 4).

Betlej, Andrzej ; Dworzak, Agata ; Markiewicz, Anna (2016) Pałac w Wiśniowcu w świetle inwentarzy staropolskich (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 3).

Betlej, Andrzej ; Dworzak, Agata (2014) Abrys, delineatio, kopersztych… czyli "przednie rysowane, godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki" : projekty dzieł małej architektury ze zbiorów krakowskich.

Betlej, Andrzej (2010) Sibi, deo, posteritati : Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku.

Betlej, Andrzej ; Skrabski, Józef, Hrsgg. (2008) Fides ars scientia : Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa.

Betlej, Andrzej (2003) Paweł Giżycki SJ – architekt polski XVIII wieku.

Betlej, Andrzej (2000) "Abrysy budowli w róznych sposobach y ksztaltach" : zbiór XVIII - wiecznych rysunków architektonicznych.

Article

Betlej, Andrzej (2017) Mistrz bez warsztatu / warsztat bez mistrza. In: Wiadomości ASP, Nr. 76 (2017), pp. 6-17

Betlej, Andrzej (2014) Nieznane listy Henryka i Karola Marconich ze zbiorów the Getty Research Institute / Unpublished letters of Henryk and Karol Marconi at the Getty Research Institute. In: Sacrum et Decorum, 7 (2014), pp. 136-146

Betlej, Andrzej (2013) Jerzy Paszenda SJ (1932-2012). In: Biuletyn Historii Sztuki, 75 (2013), Nr. 1. pp. 163-165

Betlej, Andrzej (2006) Jan Stanisław Jabłonowski a sztuka w świetle jego pamiętników. In: Barok, 13 (2006), Nr. 2 (26). pp. 163-186

Betlej, Andrzej (2003) Appunti sui disegni del gesuita Giacomo Briano. In: Il disegno di architettura, 27 (2003), pp. 17-24

Betlej, Andrzej (2003) Die Bernhardinerkirche St. Andreas in Lemberg / L'viv - kunsthistorische Stichworte. In: Kunstchronik, 56 (2003), Nr. 6. pp. 289-290

Betlej, Andrzej (2003) Eine Initiative zur Inventarisierung der römisch-katholischen Sakralbauten in der Westukraine. In: Kunstchronik, 56 (2003), Nr. 6. pp. 284-285

Betlej, Andrzej (1995) Kościół OO. Bernardynów w Zasławiu. Źródła archiwalne do dziejów wystroju późnobarokowego. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 353-363

Betlej, Andrzej (1995) Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 343-352

Book Section

Betlej, Andrzej (2017) Polish art collections in Brühl’s time. The case of the collection of Joseph Alexander Jabłonowski. In: Koch, Ute Christina ; Ruggero, Cristina (Hrsgg.): Heinrich Graf von Brühl (1700-1763). Ein sächsischer Mäzen in Europa. Akten der internationalen Tagung zum 250. Todesjahr. Dresden 2017, pp. 449-461

Kurzej, Michał (2015) Ornament dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztuki drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku. In: Daranowska-Łukaszewska, Joanna ; Dworzak, Agata ; Betlej, Andrzej (Hrsgg.): Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki. Warszawa 2015, pp. 201-214

Betlej, Andrzej (2015) Osiemnastowieczne ornamentalne „Klebebandy” w zbiorach polskich. In: Daranowska-Łukaszewska, Joanna ; Dworzak, Agata ; Betlej, Andrzej (Hrsgg.): Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki. Warszawa 2015, pp. 249-261

Betlej, Andrzej (2012) Jesuits architecture in Polish-Lithuanian Commonwealth in 1564-1772. In: Álvaro Zamora, María Isabel ; Ibáñez Fernández, Javier ; Criado Mainar, Jesús (Hrsgg.): La arquitectura jesuítica. Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, 9, 10 y 11 de diciembre de 2010. Zaragoza 2012, pp. 277-303

Krasny, Piotr (2011) Ambona w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do recepcji wzorów berniniowskich w sztuce polskiej około roku 1700. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 239-249 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Betlej, Andrzej (2011) Nowe źródła do kaplicy Wiśniowieckich we Lwowie. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 305-314 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Kurzej, Michał (2011) Uwagi o badaniach nad twórczością Jana Pfistera. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 75-83 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Hryszko, Barbara (2011) Zeuxis Moravici. Przyczynek do badań nad twórczością Franciszka Ecksteina na Śląsku Opawskim, w Krakowie i we Lwowie. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 341-347 (Historia sztuki ; 31)

Betlej, Andrzej (2009) Kilka uwag o pewnym osiemnastowiecznym obrazie z kościoła Dominikanów w Lachowcach. In: Markiewicz, Anna ; Miławicki, Marek (Hrsgg.): Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Kraków 2009, pp. 271-283 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 5)

Betlej, Andrzej (2007) Przykłady oddziaływania wzorów Giovanniego Battisty Montany i Bernardino Radiego w sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. In: Brzezina, Katarzyna ; Wolańska, Joanna (Hrsgg.): Barok i barokizacja. Materiały sesji naukowej Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, 3-4 XII 2004. Kraków 2007, pp. 161-179 und Abb. (Ars Vetus et Nova ; 28)

Betlej, Andrzej (2007) Pusz, Jan. In: Makowska, Urszula ; Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (Hrsgg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 8. Warszawa 2007, p. 150

Betlej, Andrzej (2004) Kilka uwag na temat budowy kościoła Kapucynów w Lublinie na podstawie źródeł archiwalnych. Komunikat. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 379-384 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Sito, Jakub ; Betlej, Andrzej (2004) Lubelskie dzieła Bartłomieja Bernatowicza. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 169-203 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego ; Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Betlej, Andrzej (2003) Capponi, Francesco. In: Biernacka, Małgorzata (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-VI. Warszawa 2003, p. 40

Betlej, Andrzej (2003) Polejowski, Jan. In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. Warszawa 2003, pp. 373-374

Betlej, Andrzej (2003) Polejowski, Maciej. In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. Warszawa 2003, pp. 374-376

Betlej, Andrzej (2003) Polejowski, Piotr. In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. Warszawa 2003, pp. 376-380

Betlej, Andrzej (2002) "Lwowskie" projekty Giacoma Briana a fasada krakowskiego kościoła Świętych Piotra i Pawła. In: Gadomski, Jerzy ; Małkiewicz, Adam ; Różycka Bryzek, Anna ; Żurowska, Klementyna (Hrsgg.): Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesiąciolecie urodzin. Kraków 2002, pp. 271-281

Betlej, Andrzej (2000) Kościół jezuitów w Krzemieńcu. Uwagi na temat autorstwa i genezy architektury oraz relacji architekt-fundator. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, Bd. 4. Lublin 2000, pp. 193-215 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 83)

Betlej, Andrzej (2000) Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego. Zarys katalogu dzieł. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.. Lublin 2000, pp. 495-514 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

Betlej, Andrzej (1998) Uwagi na temat działalności budowlanej jezuitów oraz Pawła Giżyckiego SJ na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej. In: Baranowski, Andrzej Józef (Hrsg.): Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997. Warszawa 1998, pp. 305-325

This list was generated on Sun May 31 10:22:47 2020 CEST.