1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Items where Author is "Kałamajska-Saeed, Maria"

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Document type | No Grouping
Number of items: 20.

Book

Kałamajska-Saeed, Maria (2006) Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych.

Kałamajska-Saeed, Maria (1996) Portrety i zabytki książąt Olelkowiczów w Słucku. Inwentaryzacja Józefa Smolińskiego z 1904 r.

Kałamajska-Saeed, Maria (1990) Ostra Brama w Wilnie.

Article

Kałamajska-Saeed, Maria (2007) The catalogue of the monuments of art in Poland and its historical sources. In: Centropa, 7 (2007), Nr. 1. pp. 86-99

Kałamajska-Saeed, Maria (2000) The Christian art of Lithuania. An exhibition in the Lithuanian Museum of Art Vilnius 2000-2003. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 5 (2000), pp. 279-287

Kałamajska-Saeed, Maria (1999) Warszawskie doświadczenia w badaniach sztuki na Białorusi i Litwie. In: Przegląd Wschodni, 6 (1999), Nr. 1. pp. 57-69

Kałamajska-Saeed, Maria (1993) Wilno jako ośrodek graficzny w XVII w. Postulaty badawcze. In: Biuletyn Historii Sztuki, 55 (1993), pp. 199-211

Kałamajska-Saeed, Maria (1985) Polichromia w Boćkach i jej domniemany twórca J. W. Neunhertz. In: Biuletyn Historii Sztuki, 47 (1985), pp. 73-84

Kałamajska-Saeed, Maria (1980) Modelowy wystrój kościoła reformatów w Boćkach. In: Biuletyn Historii Sztuki, 42 (1980), pp. 145-158

Kałamajska-Saeed, Maria (1978) Gobelin ʺWesele Samsonaʺ. In: Biuletyn Historii Sztuki, 40 (1978), Nr. 3. pp. 245-254

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Ołtarz główny w Szczuczynie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 39 (1977), Nr. 2. pp. 192-204

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Wiadukt im. Markiewicza na ul. Karowej w Warszawie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 39 (1977), pp. 240-243

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Wiadukt ulicy Karowej w Warszawie. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 22 (1977), Nr. 2. pp. 149-160

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Émaux sur verre recently discovered in Poland. In: Pantheon : Internationale Zeitschrift für Kunst, 35 (1977), pp. 126-130 ; 150.

Book Section

Kałamajska-Saeed, Maria (2005) Wspólne dziedzictwo. Podejście do spuścizny wileńskiego baroku w XIX i XX wieku. In: Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja. Marburg-Warszawa 2005, pp. 53-62

Kałamajska-Saeed, Maria (2004) Portrety z Galerii Nieświeskiej w akwarelach Karola Raczyńskiego. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 305-362 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego ; Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Kałamajska-Saeed, Maria (2002) Gemeinsames Kulturerbe - der Umgang mit den Monumenten des Wilnaer Barock im 19. und 20. Jahrhundert. In: Langer, Andrea ; Popp, Dietmar (Hrsgg.): Barocke Sakralarchitektur in Wilna. Verfall und Erneuerung [Ausstellungskatalog]. Marburg 2002, pp. 61-72

Kałamajska-Saeed, Maria (2000) Kościół Brygidek w Grodnie. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.. Lublin 2000, pp. 349-379 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

Kałamajska-Saeed, Maria (1997) Stan zachowania cudownych obrazów Matki Boskiej z terenu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. In: Zabytki sztuki polskiej na dawnych kresach wschodnich. Materiały z konferencji "Dzień dzisiejszy dawnej sztuki polskiej na Wschodzie", Warszawa 12 grudnia 1994 r.. Warszawa 1997, pp. 55-61

Kałamajska-Saeed, Maria (1995) Ołtarz w Budsławiu. In: Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992. Warszawa 1995, pp. 437-450

This list was generated on Fri Jun 5 12:45:48 2020 CEST.