1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Items where Author is "Kozieł, Andrzej"

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Document type | No Grouping
Number of items: 20.

Article

Kozieł, Andrzej (2008) Rembrandt van Rijn and Michael Willmann, or a story of dispelling a certain myth. In: Rocznik Historii Sztuki, 33 (2008), pp. 153-176

Kozieł, Andrzej (2002) "Bethlehem, the city of David". On the interior decoration of so-called Abbot’s pavilion at Betlejem near Krzeszów. In: Biuletyn Historii Sztuki, 64 (2002), Nr. 1-4. pp. 153-169

Kozieł, Andrzej (2000) Unknown Silesian source for the statue of St. Luitgard on Charles’ Bridge in Prague. In: Umení, 48 (2000), Nr. 1-2. pp. 92-95

Kozieł, Andrzej (1999) Why did Michael Willmann study proportions of children’s bodies? Some remarks on the artist’s notes in the Strahov Library, Prague. In: Umení, 47 (1999), Nr. 6. pp. 453-471

Kozieł, Andrzej (1998) Michael Willmann’s way to "the heights of art" and his early drawings. In: Bulletin of the National Gallery in Prague, 7-8 (1998), pp. 54-66

Kozieł, Andrzej (1998) The function of Michael Willmann’s drawings. In: Barockberichte : Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseum zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, 20/21 (1998), pp. 231-240

Book Section

Kozieł, Andrzej (2008) "Doskonała szkoła malarstwa", czyli słów kilka o zespole obrazów Michaela Willmanna z dawnego kościoła klasztornego Cystersów w Lubiążu. In: Kozieł, Andrzej (Hrsg.): Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Breslau 2008, pp. 243-260

Kozieł, Andrzej (2008) Willmann i barbarzyńcy, czyli słów kilka o dekoracji malarskiej stropów z dawnego pałacu opatów lubiąskich w Moczydlnicy Klasztornej. In: Kozieł, Andrzej (Hrsg.): Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Breslau 2008, pp. 294-310

Kozieł, Andrzej (2007) Peter Brandl w Krzeszowie. Znane fakty, nieznane obrazy. In: Kapustka, Mateusz (Hrsg.): Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki [Materiały konferencji n aukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi]. Breslau 2007 341-356 + Abb. XIV

Kwaśniewski, Artur (2007) Wzorce siedziby szlacheckiej na ziemiach Królestwa Czeskiego w dobie renesansu – geneza, powinowactwo form i treści, oddziaływania. In: Kapustka, Mateusz ; Kozieł, Andrzej ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Wrabecowi. Breslau 2007, pp. 175-188

Kozieł, Andrzej (2006) Szwed i jezuici. Karl Dankwart i jego nieznane prace malarskie dla nyskich i kłodzkich jezuitów. In: Harasimowicz, Jan ; Oszczanowski, Piotr ; Wisłocki, Marcin (Hrsgg.): Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową / On the opposite sides of the Baltic Sea. Relation between Scandinavian and Central European countries, Bd. 1. Breslau 2006, pp. 265-276

Kozieł, Andrzej (2005) Kalwaria w Krzeszowie, opat Bernard Rosa i „Krzeszowski modlitewnik pasyjny”, czyli o tym, jak wyglądała pierwsza „Nowa Jerozolima” na Śląsku. In: Lubos-Kozieł, Joanna ; Gorzelik, Jerzy ; Filipczyk, Joanna ; Lipnicki, Albert (Hrsgg.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Breslau 2005, pp. 357-370

Kozieł, Andrzej (2002) Haga w Kamieńcu Ząbkowickim, czyli słów kilka o cyklu holenderskich wedut z kamienieckiego pałacu. In: Chojecka, Ewa (Hrsg.): Marmur dziejowy : studia z historii sztuki. Posen 2002, pp. 389-397

Kozieł, Andrzej (2002) Michael Willmanns (1630-1706). Kunst im Dienst der Gegenreformation in Schlesien. Forschungsstand und Fragestellung. In: Köhler, Joachim (Hrsg.): Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd. 1. Münster 2002, pp. 549-556

Kozieł, Andrzej (2001) Po co artysta rysuje? Kilka uwag na temat funkcji rysunku w twórczości Michaela Willmanna. In: Żuchowski, Tadeusz J. (Hrsg.): Disegno – rysunek u źródeł sztuki nowożytnej [Materiały z sesji naukowej w Toruniu, 26-27 X 2000]. Torun 2001, pp. 211-227

Kozieł, Andrzej (2000) "Protestancki Willmann". O obrazach Michaela Willmanna dla protestanckich fundatorów. In: Harasimowicz, Jan (Hrsg.): Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku [Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999]. Warschau 2000, pp. 339-349

Kozieł, Andrzej (2000) Wielkie przedsiębiorstwo czy mała rodzinna firma? Kilka hipotez na temat warsztatu Michaela Willmanna. In: Kozieł, Andrzej ; Lejman, Beata (Hrsgg.): Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafiki na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. Breslau 2000, pp. 92-100

Kozieł, Andrzej (1999) „Dusza Chrześcijańska” w obrazie. Michael Willmann, Johannes Scheffler i „Krzeszowski modlitewnik pasyjny”. In: Kapustka, Mateusz ; Pochodaj, Andrzej (Hrsgg.): Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura i filozofia. Breslau 1999, pp. 73-93

Kozieł, Andrzej (1997) Michael Willmann – i. e. David Heidenreich. The "Rudolfian" drawings of Michael Willmann. In: Bulletin du Musée National de Varsovie, Bd. 38. 1997, pp. 66-92

Kozieł, Andrzej (1997) Współczesne znawstwo na drodze do hermeneutyki twórczości. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Historia a system [Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 24-26 października 1996]. Warschau 1997, pp. 147-160

This list was generated on Fri Apr 3 22:04:09 2020 CEST.