1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Items where Author is "Kurzej, Michał"

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Document type | No Grouping
Number of items: 20.

Habilitation

Kurzej, Michał (2018) Depingere fas est : Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor.

Book

Kurzej, Michał (2018) Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce.

Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał, Hrsgg. (2013) Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach.

Kurzej, Michał (2009) Jan Wolff : monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich.

Article

Kurzej, Michał (2015) Świątynia Mądrości. Program treściowy wystroju kościoła św. Anny w Krakowie. In: Folia Historiae Artium. Seria Nowa, 13 (2015), pp. 119-152

Kurzej, Michał (2011) Kazimierz Kaliski i syn – rzeźbiarze krakowscy ostatniej tercji wieku XVII. In: Rocznik Krakowski, 77 (2011), pp. 35-53

Book Section

Kurzej, Michał (2015) The Collegiate Church in Zamość in the context of European architecture. In: Skowrońska, Renata ; Flachenecker, Helmut (Hrsgg.): Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa. Toruń/Würzburg 2015, pp. 169-186 (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ; 2)

Kurzej, Michał (2015) Ornament dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztuki drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku. In: Daranowska-Łukaszewska, Joanna ; Dworzak, Agata ; Betlej, Andrzej (Hrsgg.): Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki. Warszawa 2015, pp. 201-214

Kurzej, Michał (2014) Ksiądz Sebastian Piskorski a sztuka i historia. In: Kuczman, Kazimierz ; Witko, Andrzej (Hrsgg.): Sztuka po Trydencie. Kraków 2014, pp. 415-428 (Studia de Arte Moderna ; 1)

Kurzej, Michał (2013) Ikonografia malowideł w zakrystii (tzw. skarbcu) kościoła Dominikanów w Krakowie. In: Markiewicz, Anna ; Szyma, Marcin ; Walczak, Marek (Hrsgg.): Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Kraków 2013, pp. 787-810 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 13)

Kurzej, Michał (2013) Kaplica św. Karola Boromeusza przy kościele w Niepołomicach. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 59-76

Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (2013) Kościół św. Karola Boromeusza na ulicy Chłodnej w Warszawie. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 127-154

Krasny, Piotr (2013) Święty Karol Boromeusz a sztuka. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 11-32

Kurzej, Michał (2012) Nie tylko Fontana. Innowacje w twórczości krakowskich artystów cechowych na przełomie XVII i XVIII wieku. In: Rolska-Boruch, Irena ; Krzysztof, Gombin (Hrsgg.): Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej. Lublin 2012, pp. 383-411 (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 173 ; Studia nad sztuką renesansu i baroku ; 11)

Kurzej, Michał (2011) Uwagi o badaniach nad twórczością Jana Pfistera. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 75-83 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Kurzej, Michał (2010) Między narodzinami, śmiercią a zbawieniem – próba interpretacji sztukaterii w Tarłowie. In: Rolska-Boruch, Irena (Hrsg.): Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI - XVIII wieku [pamie̢ci profesora Jerzego Lileyki]. Lublin 2010, pp. 179-204 (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 158 ; Studia nad sztuką renesansu i baroku ; 10)

Kurzej, Michał (2009) Budowa i dekoracja krakowskiego kościoła św. Anny w świetle źródeł archiwalnych. In: Kliś, Zdzisław ; Węcławowicz, Tomasz (Hrsgg.): Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie. Kraków 2009, pp. 139-200

Kurzej, Michał (2009) Podkamień i Lublin – dekoracje sztukatorskie warsztatu Falconiego w kościołach dominikańskich. In: Markiewicz, Anna ; Miławicki, Marek (Hrsgg.): Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Kraków 2009, pp. 425-454 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 5)

Review

Kurzej, Michał (2015) Jeannie Łabno, Commemorating the Polish Renaissance child, Farnham 2011. – [Rezension]. In: Folia Historiae Artium. Seria Nowa, 13 (2015), pp. 187-197

Kurzej, Michał (2008) Jerzy Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006. – [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 70 (2008), Nr. 3-4. pp. 553-563

This list was generated on Wed Apr 1 06:10:17 2020 CEST.