1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Browse by Countries

Go back a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Author | Document type | No Grouping
Jump to: B | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Ż
Number of items: 30.

B

Bałus, Wojciech (2009) Right hand of God in the stained glass "God the Father – Stań się" by Wyspiański, reflecting the discovery of Roentgen’s radiation. In: Polish Journal of Radiology, 74 (2009), Nr. 4. pp. 104-106

Bernatowicz, Aleksandra (2009) Bibliografia prac Profesora Juliusza A. Chrościckiego. In: Bernatowicz, Tadeusz ; Fałkowski, Wojciech ; Migasiewicz, Paweł ; Mossakowski, Stanisław ; Rottermund, Andrzej ; Tygielski, Wojciech ; Wardzyński, Michał (Hrsgg.): Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu = L'Europe moderne : nouveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe - new new world, new civilisation?. Warszawa 2009, pp. 585-606

Bernatowicz, Tadeusz (2009) Alba : od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej; z badań źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresach.

Betlej, Andrzej (2009) Kilka uwag o pewnym osiemnastowiecznym obrazie z kościoła Dominikanów w Lachowcach. In: Markiewicz, Anna ; Miławicki, Marek (Hrsgg.): Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Kraków 2009, pp. 271-283 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 5)

Bińkowska, Iwona (2009) Ogród przy domu. Modelowe rozwiązania na wystawach śląskich w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. In: Rocznik Historii Sztuki, 34 (2009), pp. 135-169

G

Gwiazdowska, Ewa (2009) Die Werke von August Ludwig Most als Spiegelbild der Ideale des Biedermeier. In: Vogel, Gerd-Helge (Hrsg.): Die Welt im Großen und Kleinen : Kunst und Wissenschaft im Umkreis von Alexander von Humboldt und August Ludwig Most. Berlin 2009, pp. 335-355

H

Hinterkeuser, Guido (2009) Berlin - Wien - Prag: Andreas Schlüter, Johann Bernhard Fischer von Erlach und das Palais Gallas. In: Fejtová, Olga (Hrsg.): Život pražských paláců : šlechtické paláce jako součast městského organismo od středověku na práh moderní doby. Praha 2009, pp. 59-75 und Abb. XIII-XXIV (Documenta Pragensia ; 28)

K

Kozak, Nazar B. (2009) "Візантія після Візантії" в монументальному живописі України. "Vizantija pislja Vizantiї" v monumental’nomu žyvopysi Ukraїny. In: Народознавчі зошити. Narodoznavči zošyty, Nr. 3-4 (2009), pp. 319-324

Kurzej, Michał (2009) Budowa i dekoracja krakowskiego kościoła św. Anny w świetle źródeł archiwalnych. In: Kliś, Zdzisław ; Węcławowicz, Tomasz (Hrsgg.): Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie. Kraków 2009, pp. 139-200

Kurzej, Michał (2009) Jan Wolff : monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich.

Kurzej, Michał (2009) Podkamień i Lublin – dekoracje sztukatorskie warsztatu Falconiego w kościołach dominikańskich. In: Markiewicz, Anna ; Miławicki, Marek (Hrsgg.): Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Kraków 2009, pp. 425-454 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 5)

L

Lichański, Jakub Zdzisław (2009) Arkadia koło Nieborowa: homagium dla romantyzmu. In: Rocznik Historii Sztuki, 34 (2009), pp. 81-93

Lidov, Aleksej M. (2009) Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. Ierotopija. Prostranstvennye ikony i obrazy-paradigmy v vizantijskoj kul’ture / Hierotopy. Spatial icons and image-paradigms in Byzantine culture.

Lidov, Aleksej M. (2009) "Image-paradigms" as a category of Mediterranean visual culture. A hierotopic approach to art history. In: Anderson, Jaynie (Hrsg.): Crossing cultures : conflict, migration and convergence ; the proceedings of the 32nd International Congress in the History of Art ; the University of Melbourne, 13 - 18 January 2008. Carlton, Victoria 2009, pp. 148-153

Lidov, Aleksej M. (2009) Новые Иерусалимы. Перенесение Святой Земли как порождающая матрица христианской культуры. Novye Ierusalimy. Perenesenie Svjatoj Zemli kak porozdajuščaja matrica christianskoj kul‘tury / New Jerusalems. Transfering of the Holy Land as generative matrix of Christian culture. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Novye Ierusalimy : Ierotopija i ikonografija sakralʹnych prostranstv. Moskva 2009, pp. 5-10

Lidov, Aleksej M. (2009) Сравнительная иеротопия. Sravnitel'naja ierotopija / The comparative hierotopy. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija : Sravnitel'nye issledovanija sakral'nych prostranstv. Moskva 2009, pp. 5-17

Lidov, Aleksej M. (2009) Святой Лик - Святое Письмо - Святые Врата: образ-парадигма "благословенного града" в христианской иеротопии. Svjatoj Lik - Svjatoe Pis’mo - Svjatye Vrata: obraz-paradigma "blagoslovennovo grada" v christianskoj ierotopii. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija : Sravnitel'nye issledovanija sakral'nych prostranstv. Moskva 2009, pp. 110-143

Lidov, Aleksej M. (2009) Святой Огонь. Иеротопические и искусствоведческие аспекты создания "Новых Иерусалимов". Svjatoj Ogon’. Ierotopičeskie i iskusstvovedčeskie aspekty sozdanija "Novych Ierusalimov". In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Novye Ierusalimy : Ierotopija i ikonografija sakralʹnych prostranstv. Moskva 2009, pp. 277-312

M

Miziołek, Jerzy (2009) "Flammans pro recto". Kilka myśli o ostatnich z rodu Lanckorońskich, czyli o patriotyzmie, europejskiej kulturze artystycznej i tradycji antyku. In: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury - Etnografia - Sztuka, 63 (2009), Nr. 3. pp. 90-109

Mossakowski, Stanisław (2009) The Sigismund Chapel (1515-1533). Mausoleum of King Sigismund within the circle of Humanist ideas of the Jagiellons’ court in Cracow. In: Ars, 42 (2009), Nr. 1. pp. 153-167

O

Omilanowska, Małgorzata (2009) Architektura uzdrowiskowa Połągi w latach 1870-1914. In: Porta Aurea, 7/8 (2009), pp. 346-365

Omilanowska, Małgorzata (2009) Cesarz Wilhelm II i jego inicjatywy architektoniczne na wschodnich rubieżach Cesarstwa Niemieckiego. In: Pilecka, Elżbieta (Hrsg.): Sztuka w kręgu władzy : materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin. Warszawa 2009, pp. 245-266

Omilanowska, Małgorzata (2009) Édouard André i jego realizacje ogrodowe w Polsce i na Litwie. In: Rocznik Historii Sztuki, 34 (2009), pp. 199-237

P

Poprzęcka, Maria (2009) Akt – forma nie idealna. In: Przegląd Historyczny, 100 (2009), Nr. 3. pp. 363-385

Poprzęcka, Maria (2009) Basia. In: Ikonotheka, 21.2008 (2009), pp. 13-17

Poprzęcka, Maria (2009) Kinga. In: Badach, Artur ; Janiszewska, Monika ; Tarkowska, Monika (Hrsgg.): Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. Warszawa 2009, p. 13

R

Röske, Thomas (2009) Im Schnittfeld der Kreise : Vaslaw Nijinsky zeichnet. In: Gaßner, Hubertus ; Koep, Daniel (Hrsgg.): Tanz der Farben : Nijinskys Auge und die Abstraktion [Ausstellungskatalog]. Hamburg 2009, pp. 69-85

Röske, Thomas (2009) In the intersection of circles – Vaslaw Nijinsky draws. In: Gaßner, Hubertus ; Koep, Daniel (Hrsgg.): Tanz der Farben : Nijinskys Auge und die Abstraktion [Ausstellungskatalog]. Hamburg 2009, pp. 322-330

S

Seiler, Peter ; Rombach, Ursula (2009) Eleos – misericordia – compassio. Transformationen des Mitleids in Text und Bild. In: Harbsmeier, Martin ; Möckel, Sebastian (Hrsgg.): Pathos, Affekt, Emotion : Transformationen der Antike. Frankfurt am Main 2009, pp. 250-276 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 1908)

Ż

Żygulski, Zdzisław jun. (2009) Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki.

This list was generated on Thu Mar 21 01:28:41 2019 CET.