1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Welcome to ART-Dok

open-access.net – News RSS

Jacopo Pontormo, Bildnis einer Dame im roten Kleid, um 1522/25, Frankfurt/Main, Städel

ART-Dok is the full-text server of arthistoricum.net and is made available by Heidelberg University Library as part of their Specialised Information Service for Art, Photography, and Design sponsored by the DFG. It offers members of the academic community worldwide the opportunity to publish their texts in electronic format on the internet at no charge.

As for now, ART-Dok provides free full-text access to 6,254 publications.

Most recent items

1. Pelka, Irene (2019) Szenische Kosmologie – La Festa del Paradiso von Leonardo da Vinci.
[img]
Preview
2. Verde, Paola Carla (2018) Domenico Fontana a Napoli 1592 - 1607.
[img]
Preview
3. Hryszko, Barbara (2016) Od sacrum do profanum. Desakralizacja Île de la Cité w Paryżu w XVIII i XIX wieku. In: Quirini-Popławska, Danuta ; Burkiewicz, Łukasz (Hrsgg.): Sacrum w mieście : wymiar kulturowy, religijny i społeczny, t. 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne. Kraków 2016, pp. 131-155
[img]
Preview
4. Hryszko, Barbara (2016) „Akt pejzażu”. O malarstwie Pawła Taranczewskiego. In: Hryszko, Barbara ; Bigaj-Zwonek, Beata ; Góra, Sylwia (Hrsgg.): Sztuka, wartość, sacrum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu. Kraków 2016, pp. 123-136 , fig. 1-8, 10-21
[img]
Preview
5. Hryszko, Barbara (2014) A painter as a draughtsman. Typology and terminology of drawings in academic didactics and artistic practice in France in 17th century. In: Talbierska, Jolanta (Hrsg.): Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku : teoria i praktyka. Warszawa 2014, pp. 169-176 , 454
[img]
Preview
6. Hryszko, Barbara (2013) Sposoby gloryfikacji władcy w malarstwie na przykładzie ikonografii Ludwika XIV. In: Estetyka i krytyka = The Polish journal of aesthetics, 29 (2013), Nr. 2. pp. 79-97
[img]
Preview
7. Hryszko, Barbara (2010) Rola narzędzia w twórczości malarza akademickiego na wybranych przykładach sztuki francuskiej XVII wieku. In: Giełdoń-Paszek, Aleksandra (Hrsg.): Narzędzie .... Katowice 2010, pp. 42-51
[img]
Preview