1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r.

Nowiński, Janusz

German Title: Ecclesia est paradisus - Interpretation der Kirche als Paradies im Plan von St. Gallen von 819

English Title: Ecclesia est paradisus - the interpretation of the church as paradise on the plan of Saint Gall from 819

In: Seminare : Poszukiwania Naukowe, 41 (2020), Nr. 2. pp. 127-135

Online-Ressource, Polish
http://doi.org/10.21852/sem.2020.2.09
For citations of this document, please do not use the address displayed in the URL prompt of the browser. Instead, please cite with one of the following:

Abstract

Wśród symbolicznych interpretacji chrześcijańskiej świątyni ważnym było postrzeganie kościoła jako odwzorowanie rzeczywistości Raju (ecclesia est paradisus). Taka interpretacja znalazła w średniowieczu szczególną popularność wśród wspólnot mniszych (claustrum est paradisus). Na Planie z Sankt Gallen kościół opactwa został przedstawiony jako przestrzeń Raju, do którego wejścia bronią dwie wieże dedykowane archaniołom Rafałowi i Gabrielowi. Krzyż w centrum świątyni reprezentuje Drzewo Życia (arbor vitae). Taki sam krzyż został powtórzony w centrum klasztornego cmentarza, pośród drzew rajskiego arboretum, jako zapowiedź nagrody w dniu Paruzji. Oba monumenty krzyża na Planie z Sankt Gallen – w centrum kościoła jako Drzewo Życia pośrodku Raju i w centrum cmentarza jako zapowiedź Paruzji i nagrody życia wiecznego, stanowią syntezę historii Zbawienia, której początkiem był Paradisus a końcem będzie Parusia.

Translation of abstract (English)

Among the symbolic interpretations of a Christian temple, the perception of a church as a projection of the reality of Paradise (ecclesia est paradisus) was important. This interpretation was especially popular in medieval monasteries (claustrum est paradisus). On the Plan of Saint Gall the abbey church is presented as Paradise, with the entrance flanked by two towers dedicated to the archangels Raphael and Gabriel. The cross in the centre of the temple represents the Tree of Life (arbor vitae). An identical cross was repeated in the centre of the monastery’s cemetery among the trees of heavenly arboretum, as a pronouncement of the reward to be received on the day of Parousia. Both crosses on the Plan of Saint Gall – one in the centre of the church representing the Tree of Life in the middle of Paradise and one in the centre of the cemetery as a promise to Parousia and to eternal life – are a synthesis of the history of Salvation with the beginning being Paradisus and the end being Parusia.

Document type: Article
Version: Secondary publication
Date Deposited: 14 Oct 2020 12:12
Faculties / Institutes: Research Project, Working Group > Individuals
DDC-classification: Architecture
Controlled Keywords: Sankt Galler Klosterplan, Klosterkirche, Paradies <Motiv>
Subject (classification): Architecture
Iconography
Countries/Regions: Germany, Switzerland, Austria
Collection: ART-Dok Central and Eastern Europe