1. Home
  2. Search
  3. Fulltext search
  4. Browse
  5. Recent Items rss
  6. Publish

Browse by Collections

Go back a level
[Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
  • Collections (2516)
    • ART-Dok Central and Eastern Europe (1135)
Group by: Author/Title/Year | Document type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ł | Ż
Number of items at this level: 1135.

A

Ameisenowa, Zofia (1949) Animal-headed gods, evangelists, saints and righteous men. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 12 (1949), pp. 21-45

Ameisenowa, Zofia (1935) Das messianische Gastmahl der Gerechten in einer hebräischen Bibel aus dem XIII. Jahrhundert. Ein Beitrag zur eschatologischen Ikonographie bei den Juden. In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 79 (N.F. 43) (1935), Nr. 6. pp. 409-422

Ameisenowa, Zofia (1929) Einblattdrucke des fünfzehnten Jahrhunderts in Polen : Holz- und Metallschnitte in den Bibliotheken zu Gołuchów, Krakau, Lemberg, Lublin, Płozk, Thorn und Warschau (Einblattdrucke des Fünfzehnten Jahrhunderts ; 69).

Ameisenowa, Zofia (1937) Eine spanisch-jüdische Bilderbibel um 1400. In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 81, Neue Folge 45 (1937), pp. 193-209

Ameisenowa, Zofia (1936) Ein unbekannter, früher Burgkmair-Holzschnitt in Krakau? In: Maso Finiguerra, 1 (1936), pp. 161-164

Ameisenowa, Zofia (1959) Godzinki Sobieskich w Windsorze. In: Biuletyn Historii Sztuki, 21 (1959), Nr. 3/4. pp. 243-263

Ameisenowa, Zofia (1961) Kodeks Baltazara Behema.

Ameisenowa, Zofia (1923) Średniowieczne malarstwo ścienne w Krakowie. In: Rocznik Krakowski, 19 (1923), pp. 62-115

Ameisenowa, Zofia (1938) The tree of life in Jewish iconography. In: Journal of the Warburg Institute, 2 (1938), Nr. 4. pp. 326-345

Andruchovyč, Jurij I. (2012) From the history of Baroque-style suicides. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): The 1st Heritage Forum of Central Europe. Krakow 2012, pp. 27-33

B

Baranowa, Anna (2007) Dyletant o sztuce swojego czasu. Kazimierza Chłędowskiego "Sztuka współczesna i jej kierunki". In: Miziołek, Jerzy ; Maj, Jacek (Hrsgg.): Kazimierz Chłędowski: pisarz i badacz kultury. Krosno 2007, pp. 139-157

Baranowa, Anna (1995) Gesamtkunstwerk Tadeusza Kantora - między awangardą a mitem. In: Prace z Historii Sztuki, 21 (1995), pp. 83-97 + Abb. 1-6.

Baranowa, Anna (1994) Grupa Krakowska – awangarda i tradycja. In: Rostkowska, Teresa (Hrsg.): Grupa Krakowska 1932 - 1994 : 15 kwietnia - 15 maja 1994, Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta Warszawa; [wystawa]. Warszawa 1994, pp. 9-14

Baranowa, Anna (2010) Intertwining. Zbigniew Makowski's search for the whole. In: Keserü, Katalin ; Szegedy-Maszák, Zsuzsanna (Hrsgg.): Text and image in the 19 - 20th century art of Central Europe. Proceedings of the international conference organized at the Eötvös Loránd University of Budapest, September 21 - 22, 2009. Budapest 2010, pp. 187-194

Baranowa, Anna (2000) Itaka 1944. "Powrót Odysa" według Tadeusza Kantora. In: Grzybkowska, Teresa (Hrsg.): Mit Odysa w Gdańsku : antykizacja w sztuce polskiej. Gdańsk 2000, pp. 182-190

Baranowa, Anna (2013) Józef Czapski – o dyletantyzmie i żarliwości. In: Quart, Nr. 13 (28) (2013), pp. 9-16

Baranowa, Anna (1990) Kraków w oczach Wielkiej Emigracji. In: Rocznik Krakowski, 56 (1990), pp. 161-168

Baranowa, Anna (2001) Krytycy wiedeńscy o "Sztuce" – Ludwig Hevesi, Hermann Bahr, Berta Zuckerkandl. In: Baranowa, Anna (Hrsg.): Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Kraków 2001, pp. 65-77 u. Abb. 1-10 (Ars vetus et nova / Instytut Historii Sztuki, Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 4)

Baranowa, Anna (2012) Lekcja Porębskiego. In: Znak, Nr. 11 (690) (2012), pp. 87-88

Baranowa, Anna (2007) „Linia podziału“ Tadeusza Kantora – wielość interpretacji. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Wielkie dzieła – wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17-18 listopada 2006. Warszawa 2007, pp. 331-350

Baranowa, Anna (2003) Malarskie "Inferno" Augusta Strindberga. In: Kasperowicz, Ryszard ; Wolicka, Elżbieta (Hrsgg.): Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia. Lublin 2003, pp. 107-124 (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 97)

Baranowa, Anna (2013) Matejko Porębskiego. In: Nowa Dekada Krakowska, 2 (2013), Nr. 4-5 (8-9). pp. 203-211

Baranowa, Anna (2007) "Powitanie barokizmu". Wokół związków nowoczesności z tradycją. In: Brzezina, Katarzyna ; Wolańska, Joanna (Hrsgg.): Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 3-4 XII 2004. Kraków 2007, pp. 357-369 u. Abb. S. 130-137 (Ars vetus et nova ; 28)

Baranowa, Anna (1996) Powrót Józefa Czapskiego. In: Kitowska-Łysiak, Małgorzata (Hrsg.): Czapski i krytycy : antologia tekstów. Lublin 1996, pp. 101-103

Baranowa, Anna (2005) Przełom lat osiemdziesiątych. In: Baranowski, Waldemar (Hrsg.): Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej. Warszawa 2005, pp. 184-187

Baranowa, Anna (1997) "Realizm spotęgowany" i co dalej? In: Gryglewicz, Tomasz (Hrsg.): W cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora. Materiały z sesji zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego .... Kraków 1997, pp. 33-42

Baranowa, Anna (1991) The Cracow Group - avant-garde and tradition. In: Baran, Zbigniew ; Brand, William (Hrsgg.): Cracow. The dialogue of traditions ; a publication on the occasion of the Conference on Security and Cooperation in Europe session, may 28 - june 7, 1991. Cracow 1991, pp. 123-141

Baranowa, Anna (2008) Zbigniew Makowski – Artifex Viator. In: Zbigniew Makowski. Obrazy i rysunki. Kraków 2008, pp. 8-11

Baranowa, Anna (2012) Zbigniew Makowski - pictor laureatus. In: Arttak - Sztuki Piękne, Nr. 3 (2012), pp. 28-34

Baranowa, Anna (1999) Łzy Kantora. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Ars longa. Prace dedykowane pamięci profesora Jana Białostockiego. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1998. Warszawa 1999, pp. 527-535

Baran, Zbigniew, Hrsg. (2009) Na założenie albumu : wiersze, przekłady, opowiadania, fotografie, listy Tadeusza Chrzanowskiego.

Bałus, Wojciech (1992) Architektura sakralna Teodora Talowskiego. In: Prace z Historii Sztuki, 20 (1992), pp. 53-79 + Abb. 1-45.

Bałus, Wojciech (2005) Architektur als Stil : zu den Grundlagen der Architektur des 19. Jahrhunderts. In: Dolgner, Angela ; Helten, Leonhard ; Voß, Gotthard ; Dolgner, Dieter (Hrsgg.): Von Schinkel bis van de Velde : Architektur- und kunstgeschichtliche Beiträge vom Klassizismus bis zum Jugendstil ; Festschrift für Dieter Dolgner zum 65. Geburtstag. Dößel 2005, pp. 33-48

Bałus, Wojciech (2017) Architektura - człowiek - język. Od ciała do słowa. In: Godlewicz-Adamiec, Joanna ; Szybisty, Tomasz (Hrsgg.): Literatura a architektura. Warszawa-Kraków 2017, pp. 21-34

Bałus, Wojciech (2011) Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako wyraz procesów modernizacyjnych w Galicji. In: Fiołek, Krzysztof ; Stala, Marian (Hrsgg.): Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice. Kraków 2011, pp. 211-222

Bałus, Wojciech (2002) Das Kruzifix an der Fassade : Prolegomena zur Ikonographie der Kirchenbaukunst im 19. Jahrhundert. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 52 (2002), pp. 131-151 , S. 223-236.

Bałus, Wojciech (2005) Der andere Garten oder was alles nachts im Stadtpark geschehen kann. In: Hoefer, Natascha ; Ananieva, Anna (Hrsgg.): Der andere Garten : Erinnern und Erfinden in Gärten von Institutionen. Göttingen 2005, pp. 87-99 (Formen der Erinnerung ; 22)

Bałus, Wojciech (2010) Die Gedächtniskirche in Wadowice : eine Votivkirche nach dem Attentat auf Johannes Paul II. In: Kappel, Kai ; Müller, Matthias ; Janson, Felicitas (Hrsgg.): Moderne Kirchenbauten als Erinnerungsräume und Gedächtnisorte. Regensburg 2010, pp. 143-154

Bałus, Wojciech (2015) Die Sigismundkapelle in Krakau : oder die Renaissanceforschung zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs der Stalinzeit und dem venezianischen Spiegel des Eisernen Vorhangs. In: Ars, 48 (2015), Nr. 2. pp. 145-159

Bałus, Wojciech (2009) Do granic tożsamości. O portretach zdwojonych Stanisława Wyspiańskiego. In: Czabanowska-Wróbel, Anna (Hrsg.): Stanisław Wyspiański w labiryncie świata, myśli i sztuki. Kraków 2009, pp. 349-356

Bałus, Wojciech (1994) Dom - przybytek - "nastrój dawności". O kilku kamienicach Teodora Talowskiego. In: Godula, Róża (Hrsg.): Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta. Kraków 1994, pp. 215-238

Bałus, Wojciech (2002) Figury losu (Ars Vetus et Nova ; 7).

Bałus, Wojciech (2011) Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku.

Bałus, Wojciech (2010) Jan Białostocki and George Kubler : in an attempt to catch up with the system. In: Ars, 43 (2010), Nr. 1. pp. 119-126

Bałus, Wojciech (2002) Limits of influence : Gottfried Semper and Poland. In: Centropa, 2 (2002), Nr. 1. pp. 115-127

Bałus, Wojciech (2012) Manieryzm w sieci, czyli problem z normą klasyczną. In: Friedrich, Jacek (Hrsg.): Maniera – manieryzm – manieryczność : Materiały LX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa 2012, pp. 11-25

Bałus, Wojciech (1994) Melancholie der Metaphysik bei Giorgio de Chirico : ein Schicksal der Moderne. In: Ars, Nr. 2 (1994), pp. 162-174

Bałus, Wojciech (2017) Mieczysław Porębski : man and architecture in the iconosphere. In: Moravánszky, Áko ; Hopfengärtner, Judith (Hrsgg.): East West Central : re-building Europe 1950-1990, Bd. 1: Re-humanizing architecture. Basel 2017, pp. 85-98

Bałus, Wojciech (2013) MOCAK und der Mythos der Modernität in Krakau. In: Bildwelten des Wissens : Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik, 10 (2013), Nr. 1. pp. 65-74

Bałus, Wojciech (2012) Monumentale Gegengeschichte. Die Entwürfe der Glasfenster für den Krakauer Dom von Stanisław Wyspiański. In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 66 (2012), Nr. 3-4. pp. 487-495

Bałus, Wojciech (1996) Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki.

Bałus, Wojciech (1999) Muzyka, melancholia, nuda. In: Czapliński, Przemysław ; Śliwiński, Piotr (Hrsgg.): Nuda w kulturze. Poznań 1999, pp. 271-289

Bałus, Wojciech (2014) O poglądach Maksymiliana Gierymskiego na sztukę = On Maksymilian Gierymski's views of art. In: Narodowe w Krakowie, Muzeum (Hrsg.): Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja = Maksymilian Gierymski. Works, inspiration, reception. Kraków 2014, pp. 153-187

Bałus, Wojciech (1999) Osiągalne – nieosiągalne. O topografii symbolicznej obrazów z motywem krzyża w twórczości Caspara Davida Friedricha. In: Kitowska-Łysiak, Małgorzata ; Wolicka, Elżbieta (Hrsgg.): Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca. Lublin 1999, pp. 107-128

Bałus, Wojciech (2007) Painting and sculpture in Poland at the turn of the 19th century = Glezniecība un tēlniecība Polijā 19. un 20. gadsimtu mijā. In: Makała, Rafał ; Organisty, Adam (Hrsgg.): Metaphor and myth : literary and historical motifs in Polish art at the turn of the 19th century = Metafora un mīts : Literārie un vēsturiskie sižeti Polijas mākslā 19. un 20. gs. mijā. Szczecin 2007, pp. 13-37

Bałus, Wojciech (2004) „Polnische Architektur kann nur mit dem Gefühl erkannt werden” : der national-romantische Diskurs in der Kunsttheorie von Jan Sas Zubrzycki (1860-1935). In: Born, Robert ; Janatková, Alena ; Labuda, Adam S. (Hrsgg.): Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Berlin 2004, pp. 138-154

Bałus, Wojciech (2012) Poza metaforą i sophrosyne. Kataklizmy według Aby’ego Warburga. In: Colloquia Anthropologica et Communicativa, 5 (2012), pp. 391-403

Bałus, Wojciech (2002) Przeciw nagości i pogaństwu : o przyczynach nieakceptacji renesansu w teorii i historii sztuki sakralnej wieku XIX. In: Bulsza, Władysława (Hrsg.): Magistro et amico – amici discipulique : Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin. Kraków 2002, pp. 123-130

Bałus, Wojciech (2008) Pustoszenie i ujarzmienie. Stanisław Wyspiański wobec umierania. In: Cieśla-Korytowska, Maria ; Puchalska, Iwona ; Siwiec, Magdalena (Hrsgg.): Oblicza Narcyza : obecność autora w dziele. Kraków 2008, pp. 537-545

Bałus, Wojciech (2009) Right hand of God in the stained glass "God the Father – Stań się" by Wyspiański, reflecting the discovery of Roentgen’s radiation. In: Polish Journal of Radiology, 74 (2009), Nr. 4. pp. 104-106

Bałus, Wojciech (2013) „Sie verstehen keine Kunst, aber begreifen ihren Geist”. Die Stellung der Krakauer Franziskaner zur Kunst um 1900. In: Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 9 (2013), pp. 37-51

Bałus, Wojciech (2009) Stanisław Wyspiański – narodowy czy europejski? In: Okulicz-Kozaryn, Małgorzata ; Bourkane, Mateusz ; Haake, Michał (Hrsgg.): Przemyśleć wszystko... Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej. Poznań 2009, pp. 11-38

Bałus, Wojciech (2015) "Symmetria" czy przypadek? In: Barański, Janusz ; Golonka-Czajkowska, Monika ; Niedźwiedź, Anna (Hrsgg.): W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu. Kraków 2015, pp. 539-550

Bałus, Wojciech (1991) Tatrzańskie projekty grobowca Juliusza Słowackiego : kilka uwag historyka sztuki. In: Bałus, Wojciech (Hrsg.): Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX. Krakau 1991, pp. 25-37

Bałus, Wojciech (1990) Unbestimmtheit als Bedeutungsträger : Bemerkungen über das Bild „Blick in die Ferne” von Christian Ruben. In: Mitteilungen der Österreichischen Galerie, 34 (1990), pp. 46-60

Bałus, Wojciech (2002) Uwagi o kościele w Krzeszowicach Karla Friedricha Schinkla. In: Chojecka, Ewa ; Jakimowicz, Teresa ; Juszczak, Wiesław ; Okoń, Waldemar (Hrsgg.): Marmur dziejowy : studia z historii sztuki. Poznań 2002, pp. 325-336

Bałus, Wojciech (2011) W opozycji do głównego nurtu? Ksawery Piwocki i Lech Kalinowski o wiedeńskiej szkole historii sztuki. In: Modus : prace z historii sztuki, 10-11 (2011), pp. 7-22

Bałus, Wojciech (2010) Wpływowe residua. In: Jarzewicz, Jarosław ; Pazder, Janusz ; Żuchowski, Tadeusz J. (Hrsgg.): Historia sztuki dzisiaj. Materiały 58 Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, 19-21 listopada 2009. Warszawa 2010, pp. 37-46

Bałus, Wojciech (2005) Zentralbautendenzen in der Sakralarchitektur des 19. Jahrhunderts : die Rolle des Oktogonmotivs. In: Omilanowska, Małgorzata ; Straszewska, Anna (Hrsgg.): Wanderungen: Künstler - Kunstwerk - Motiv - Stifter : Beiträge der 10. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Warschau. Warszawa 2005, pp. 323-333 , Abb. 1-8

Bałus, Wojciech (2000) Zwischen Stilsprache und archäologischer Treue : zur Symbolik des Kirchengebäudes im 19. Jahrhundert. In: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3 (2000), Nr. 51. pp. 229-242

Bęczkowska, Urszula (2013) Country houses as substitutes for autonomous national institutions on the lands of partitioned Poland. In: Centropa, 13 (2013), Nr. 2. pp. 120-135

Bęczkowska, Urszula ; Kasperowicz, Ryszard ; Maj, Jacek, Hrsgg. (2016) Józef Kremer (1806-1875) : studia i materiały.

Bęczkowska, Urszula (2007) Karol Kremer a Józef Kremer: o obecności koncepcji estetycznych autora "Listów z Krakowa" w praktyce architektonicznej i konserwatorskiej krakowskich budowniczych połowy XIX wieku. In: Maj, Jacek (Hrsg.): Józef Kremer (1806 - 1875). Krakau 2007, pp. 321-342

Bęczkowska, Urszula (2016) Sztuka w Małopolsce. Od początku XIX do początku XX wieku (około 1914). In: Bałus, Wojciech ; Popp, Dietmar (Hrsgg.): Małopolska. Warszawa 2016, pp. 52-87 (Zabytki sztuki w Polsce)

Bęczkowska, Urszula (2010) Wincenty Pol a początki instytucjonalnej opieki nad zabytkami sztuki w Polsce. In: Grodzińska, Krystyna ; Kotarba, Adam (Hrsgg.): Wincenty Pol (1807–1872) w służbie nauki i narodu. Kraków 2010, pp. 71-95 (Monografie / Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki ; 20)

Bęczkowska, Urszula ; Maj, Jacek, Hrsgg. (2016) W kręgu Józefa Kremera. Wkład rodziny Kremerów w kulturę i naukę Krakowa.

Bernatowicz, Tadeusz (2009) Alba : od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej; z badań źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresach.

Bernatowicz, Tadeusz (2002) Ambicje terytorialne Wazów i symbole królewskiego panowania w krajobrazie. In: Połujan, Katarzyna (Hrsg.): Orzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.). Wystawa, 8 kwietnia - 7 lipca, Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa 2002, pp. 59-74

Bernatowicz, Aleksandra (2009) Bibliografia prac Profesora Juliusza A. Chrościckiego. In: Bernatowicz, Tadeusz ; Fałkowski, Wojciech ; Migasiewicz, Paweł ; Mossakowski, Stanisław ; Rottermund, Andrzej ; Tygielski, Wojciech ; Wardzyński, Michał (Hrsgg.): Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu = L'Europe moderne : nouveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe - new new world, new civilisation?. Warszawa 2009, pp. 585-606

Bernatowicz, Tadeusz (2001) Cesarskie Łazienki w Warszawie. Pałac w świetle nieznanych pomiarów Ludwika Szmideckiego z 1841 roku. In: Arszyński, Marian (Hrsg.): Hortus vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu. Warszawa 2001, pp. 29-37

Bernatowicz, Tadeusz (2006) Die Familie Knackfuss. Eine Studie über das Wirken deutscher Gärtner und Architekten in Polen. In: Barock, 2 (2006), pp. 203-215 + Abb. [=Sondernummer].

Bernatowicz, Tadeusz (2010) Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności profesora Andrzeja Ciechanowieckiego. In: Kronika Zamkowa, Nr. 1-2 (59-60) (2010), pp. 37-46

Bernatowicz, Tadeusz (1997) "Entre éventail et étoile". Zwierzyńce w osiemnastowiecznej Polsce i ich europejskie związki. In: Barok, 4 (1997), Nr. 1. pp. 105-118

Bernatowicz, Tadeusz (1996) "Idea Principis Christani" w emblematyce około roku 1600. (Z badań nad recepcją tacytyzmu w Polsce). In: Barok, 3 (1996), Nr. 1. pp. 91-118

Bernatowicz, Tadeusz (1999) Le chiese del Bernardoni nel Ducato di Njasviž. In: Graciotti, Sante ; Kowalczyk, Jerzy (Hrsgg.): L'architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l'Italia e le terre dell'Europa centro-orientale. Roma 1999, pp. 39-55 + Abb.

Bernatowicz, Tadeusz (1998) Miles Christianus et Peregrinus : Fundacje Mikołaja Radziwiłła "Sierotki" w ordynacji nieświeskiej (Historia Artium ; 1).

Bernatowicz, Tadeusz (2011) Mitra i buława: królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej ; (1697 - 1763).

Bernatowicz, Tadeusz (1998) Monumenta variis Radivillorum. Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych. Cz. 1: XVI-XVII wieku.

Bernatowicz, Tadeusz (1998) "Nesvisium Metropolis Ducatus". Nieznany przykład urbanistyki manierystycznej. In: Rottermund, Andrzej (Hrsg.): Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata. Warszawa 1998, pp. 161-167

Bernatowicz, Tadeusz (2001) Ogrody do zabaw myśliwskich. Królewskie zwierzyńce czasów saskich wokół Warszawy. In: Szafrańska, Małgorzata (Hrsg.): Królewskie ogrody w Polsce. Materiały sesji naukowej, Warszawa, 10-11 maja 2001 roku. Warszawa 2001, pp. 265-288

Bernatowicz, Tadeusz (1990) Peregrinus et miles Christianus. O nagrobku Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" w Nieświeżu. In: Biuletyn Historii Sztuki, 52 (1990), Nr. 3-4. pp. 227-249

Bernatowicz, Tadeusz (1998) Rezydencja Sobieskich i Radziwiłłów w Żółkwi w świetle nieznanego planu Antonia Castello. In: Ikonotheka, 13 (1998), pp. 203-213

Bernatowicz, Tadeusz (2000) Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.. Lublin 2000, pp. 15-36

Bernatowicz, Tadeusz (1993) "Rotto" jako forma artystyczna w plastyce manierystycznej. (Wprowadzenie do problematyki). In: Boberska, Marta ; Boberski, Wojciech ; Morka, Mieczysław ; Hamsonowicz, Hanna (Hrsgg.): Między Padwą a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Kowalczykowi. Warszawa 1993, pp. 109-120

Bernatowicz, Tadeusz (1992) Rzeźby Campagni i Franco w Nieświeżu a wczesny barok. In: Biuletyn Historii Sztuki, 54 (1992), Nr. 4. pp. 31-52

Bernatowicz, Tadeusz (2005) Sentymentalne idee i wiejskie chatki w ogrodach "picturesque" czasów stanisławowskich. In: Mazurczak, Małgorzata Urszula ; Patyra, Jowita ; Żak, Małgorzata (Hrsgg.): Obraz i przyroda. Materiały z konferencji "Obraz i przyroda", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6-8 października 2003. Lublin 2005, pp. 117-155

Bernatowicz, Tadeusz (2000) Śmierć rycerza kresowego i jego sepulcrum. In: Studia Muzealne, 19 (2000), pp. 59-71

Betlej, Andrzej ; Dworzak, Agata (2014) Abrys, delineatio, kopersztych… czyli "przednie rysowane, godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki" : projekty dzieł małej architektury ze zbiorów krakowskich.

Betlej, Andrzej (2000) "Abrysy budowli w róznych sposobach y ksztaltach" : zbiór XVIII - wiecznych rysunków architektonicznych.

Betlej, Andrzej (2008) Adama Bochnaka studia nad lwowską rzeźbą epoki rokoka = Studies of Lvovian sculpture of the Rococo epoch by Adam Bochnak. In: Jamski, Piotr Jacek ; Betlej, Andrzej (Hrsgg.): Adam Bochnak – naświetlanie rzeźby lwowskiej. Wystawa fotografii ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN. Warszawa 2008, pp. 55-68

Betlej, Andrzej (2003) Appunti sui disegni del gesuita Giacomo Briano. In: Il disegno di architettura, 27 (2003), pp. 17-24

Betlej, Andrzej (2003) Capponi, Francesco. In: Biernacka, Małgorzata (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-VI. Warszawa 2003, p. 40

Betlej, Andrzej (2003) Die Bernhardinerkirche St. Andreas in Lemberg / L'viv - kunsthistorische Stichworte. In: Kunstchronik, 56 (2003), Nr. 6. pp. 289-290

Betlej, Andrzej (2003) Eine Initiative zur Inventarisierung der römisch-katholischen Sakralbauten in der Westukraine. In: Kunstchronik, 56 (2003), Nr. 6. pp. 284-285

Betlej, Andrzej ; Skrabski, Józef, Hrsgg. (2008) Fides ars scientia : Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa.

Betlej, Andrzej ; Fertsch, Anna (2021) Jakub Labinger - wstępne uwagi na temat jego œuvre. In: Roczniki Humanistyczne, Nr. 69 (2021), pp. 199-228

Betlej, Andrzej (2006) Jan Stanisław Jabłonowski a sztuka w świetle jego pamiętników. In: Barok, 13 (2006), Nr. 2 (26). pp. 163-186

Betlej, Andrzej (2013) Jerzy Paszenda SJ (1932-2012). In: Biuletyn Historii Sztuki, 75 (2013), Nr. 1. pp. 163-165

Betlej, Andrzej (2012) Jesuits architecture in Polish-Lithuanian Commonwealth in 1564-1772. In: Álvaro Zamora, María Isabel ; Ibáñez Fernández, Javier ; Criado Mainar, Jesús (Hrsgg.): La arquitectura jesuítica. Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, 9, 10 y 11 de diciembre de 2010. Zaragoza 2012, pp. 277-303

Betlej, Andrzej (2004) Kilka uwag na temat budowy kościoła Kapucynów w Lublinie na podstawie źródeł archiwalnych. Komunikat. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 379-384 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Betlej, Andrzej (2009) Kilka uwag o pewnym osiemnastowiecznym obrazie z kościoła Dominikanów w Lachowcach. In: Markiewicz, Anna ; Miławicki, Marek (Hrsgg.): Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Kraków 2009, pp. 271-283 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 5)

Betlej, Andrzej (2000) Kościół jezuitów w Krzemieńcu. Uwagi na temat autorstwa i genezy architektury oraz relacji architekt-fundator. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, Bd. 4. Lublin 2000, pp. 193-215 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 83)

Betlej, Andrzej (1995) Kościół OO. Bernardynów w Zasławiu. Źródła archiwalne do dziejów wystroju późnobarokowego. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 353-363

Betlej, Andrzej (2013) Królowanie na prowincji. Kilka refleksji na temat ceremoniału na dworach magnackich w XVIII wieku. In: Gryglewski, Piotr ; Stefański, Krzysztof ; Wróbel, Robert (Hrsgg.): Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki. Łódź 2013, pp. 93-107

Betlej, Andrzej (2002) "Lwowskie" projekty Giacoma Briana a fasada krakowskiego kościoła Świętych Piotra i Pawła. In: Gadomski, Jerzy ; Małkiewicz, Adam ; Różycka Bryzek, Anna ; Żurowska, Klementyna (Hrsgg.): Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemidziesięciolecia urodzin. Kraków 2002, pp. 271-281

Betlej, Andrzej (2017) Mistrz bez warsztatu / warsztat bez mistrza. In: Wiadomości ASP, Nr. 76 (2017), pp. 6-17

Betlej, Andrzej (2014) Nieznane listy Henryka i Karola Marconich ze zbiorów the Getty Research Institute / Unpublished letters of Henryk and Karol Marconi at the Getty Research Institute. In: Sacrum et Decorum, 7 (2014), pp. 136-146

Betlej, Andrzej (2011) Nowe źródła do kaplicy Wiśniowieckich we Lwowie. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 305-314 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Betlej, Andrzej (2016) Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Dworzak, Agata ; Fabiański, Marcin ; Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał ; Nestorow, Dagny (Hrsgg.): Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, pp. 61-66 , Abb. S. 640-643

Betlej, Andrzej (2015) Osiemnastowieczne ornamentalne „Klebebandy” w zbiorach polskich. In: Daranowska-Łukaszewska, Joanna ; Dworzak, Agata ; Betlej, Andrzej (Hrsgg.): Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki. Warszawa 2015, pp. 249-261

Betlej, Andrzej ; Markiewicz, Anna (2016) Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 1).

Betlej, Andrzej (2016) Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 4).

Betlej, Andrzej ; Dworzak, Agata ; Markiewicz, Anna (2016) Pałac w Wiśniowcu w świetle inwentarzy staropolskich (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 3).

Betlej, Andrzej (2003) Paweł Giżycki SJ – architekt polski XVIII wieku.

Betlej, Andrzej (2003) Polejowski, Jan. In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. Warszawa 2003, pp. 373-374

Betlej, Andrzej (2003) Polejowski, Maciej. In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. Warszawa 2003, pp. 374-376

Betlej, Andrzej (2003) Polejowski, Piotr. In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. Warszawa 2003, pp. 376-380

Betlej, Andrzej (2017) Polish art collections in Brühl’s time. The case of the collection of Joseph Alexander Jabłonowski. In: Koch, Ute Christina ; Ruggero, Cristina (Hrsgg.): Heinrich Graf von Brühl (1700-1763). Ein sächsischer Mäzen in Europa. Akten der internationalen Tagung zum 250. Todesjahr. Dresden 2017, pp. 449-461

Betlej, Andrzej ; Krasny, Piotr (1999) Późnobarokowe wyposażenie kościoła oo. Bernardynów w Radecznicy. In: Krasny, Piotr (Hrsg.): Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego. Kraków 1999, pp. 83-110 und Abb. (Ars Vetera et Nova ; 1)

Betlej, Andrzej ; Krasny, Piotr (2016) Profesor. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Dworzak, Agata ; Fabiański, Marcin ; Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, pp. 7-9

Betlej, Andrzej (2007) Przykłady oddziaływania wzorów Giovanniego Battisty Montany i Bernardino Radiego w sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. In: Brzezina, Katarzyna ; Wolańska, Joanna (Hrsgg.): Barok i barokizacja. Materiały sesji naukowej Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, 3-4 XII 2004. Kraków 2007, pp. 161-179 und Abb. (Ars Vetus et Nova ; 28)

Betlej, Andrzej (2007) Pusz, Jan. In: Makowska, Urszula ; Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (Hrsgg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 8. Warszawa 2007, p. 150

Betlej, Andrzej (2018) Regulacje życia dworskiego na zamku w Podhorcach w XVIII wieku. In: Kluss, Maciej (Hrsg.): Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych. Materiały z konferencji naukowej z okazji 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Pszczyna, 12-13 maja 2016. Pszczyna 2018, pp. 91-99 , 406-407

Betlej, Andrzej (1995) Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 343-352

Betlej, Andrzej (2010) Sibi, deo, posteritati : Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku.

Betlej, Andrzej (1998) Uwagi na temat działalności budowlanej jezuitów oraz Pawła Giżyckiego SJ na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej. In: Baranowski, Andrzej Józef (Hrsg.): Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997. Warszawa 1998, pp. 305-325

Betlej, Andrzej (2000) Uwagi na temat twórczości architektonicznej Pawła Giżyckiego. Zarys katalogu dzieł. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.. Lublin 2000, pp. 495-514 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

Betlej, Andrzej (1999) Źródła do siedemnasto- i osiemnastowiecznych dziejów artystycznych kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Sokalu. In: Krasny, Piotr (Hrsg.): Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego. Kraków 1999, pp. 64-81 und Abb. (Ars Vetera et Nova ; 1)

Biedrońska-Słota, Beata, Hrsg. (2005) Crossroads of costume and textiles in Poland: papers from the International Conference of the ICOM Costume Committee at the National Museum in Cracow, September 28 - October 4, 2003.

Biedrońska-Słota, Beata ; Ginter-Frołow, Magdalena ; Malinowski, Jerzy, Hrsgg. (2011) The art of the Islamic world and the artistic relationships between Poland and Islamic countries.

Bińkowska, Iwona (2009) Ogród przy domu. Modelowe rozwiązania na wystawach śląskich w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. In: Rocznik Historii Sztuki, 34 (2009), pp. 135-169

Blak, Halina ; Małkiewicz, Barbara ; Wojtałowa, Elżbieta (2001) Polish painting of the 19th century (Catalogues of the Collections of the National Museum in Cracow. New Series / Modern Polish Painting ; 1).

Bochnak, Adam (1948) Dürer Andrzej. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 6. Kraków 1948, pp. 17-18

Bochnak, Adam (1948) Durink Stanisław. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 6. Kraków 1948, p. 11

Bochnak, Adam (1948) Estreicher Dominik. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 6. Kraków 1948, pp. 307-309

Bochnak, Adam (1948) Falconi Jan Chrzciciel. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 6. 1948, p. 347

Bochnak, Adam (1925) Giovanni Battista Falconi.

Bochnak, Adam (1960) Glaize, F. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 8. Wrocław-Warszawa-Kraków 1960, pp. 31-32

Bochnak, Adam (1960) Gronau Jan. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 8. Wrocław-Warszawa-Kraków 1960, p. 634

Bochnak, Adam (1961) Grotkau (Grotko) Wacław. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 9. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, p. 23

Bochnak, Adam (1961) Gucci Santi (Ognisanti). In: Polski słownik biograficzny, Bd. 9. Warszawa 1961, pp. 132-133

Bochnak, Adam (1974) Historia sztuki. In: Polska Akademia Umiejętności, 1872-1952. Nauki humanistyczne i społeczne, Materiały sesji jubileuszowej, Kraków, 3-4 V 1973. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, pp. 235-248 , 366-367, 379

Bochnak, Adam (1926) Kościół dawnego opactwa cysterskiego w Jędrzejowie = L'église de l'ancienne abbaye cistercienne à Jędrzejów. In: Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de Philologie, Classe d'Histoire et de Philosophie, Nr. 1-10 (1926), pp. 10-12

Bochnak, Adam (1964) Kraków [Pkt 3]. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 509-513

Bochnak, Adam (1962) Les insignes de l'Université Jagellonne.

Bochnak, Adam (1975) Matejko Jan Alojzy (1838-1893). In: Polski słownik biograficzny, Bd. 20. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, pp. 184-191

Bochnak, Adam (1968) Michał Anioł Buonarroti (Nauka dla Wszystkich ; 77).

Bochnak, Adam (1975) Michałowicz Jan z Urzędowa (ok. 1530-przed 1583). In: Polski słownik biograficzny, Bd. 20. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, pp. 635-636

Bochnak, Adam (1980) Pagaczewski Julian (1874-1940). In: Polski słownik biograficzny, Bd. 25. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, pp. 16-19

Bochnak, Adam (1970) Polska [Pkt 6]. In: Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 4. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, pp. 197-206

Bochnak, Adam (1956) Pomnik Kallimacha. In: Walicki, Michał (Hrsg.): Studia renesansowe, Bd. 1. Wrocław 1956, pp. 124-139

Bochnak, Adam (1965) Rzemiosło artystyczne. In: Dobrowolski, Tadeusz (Hrsg.): Historia sztuki polskiej w zarysie, Bd. 2. Kraków 1965, pp. 246-265

Bochnak, Adam (1965) Rzemiosło artystyczne. In: Dobrowolski, Tadeusz (Hrsg.): Historia sztuki polskiej w zarysie, Bd. 1. Kraków 1965, pp. 149-165

Bochnak, Adam (1965) Rzemiosło artystyczne. In: Dobrowolski, Tadeusz (Hrsg.): Historia sztuki polskiej w zarysie, Bd. 1. Kraków 1965, pp. 459-501

Bochnak, Adam (1948) Zarys dziejów polskiej historii sztuki.

Bochnak, Adam (1931) Ze studjów nad rzeźbą lwowską w epoce rokoka.

Boniecka, Joanna, Hrsg. (2010) Artysta wobec siebie i społeczeństwa : twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty : materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 7-8 maja 2009.

Borowik, Aneta (2012) Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu OO. Jezuitów w Chyrowie : twórczość Antoniego Łuszczkiewicza oraz Edgara Kovátsa na tle epoki.

Borowik, Aneta (2021) New Katowice. The form and ideology of the Polish post-war architecture based on the example of Katowice (1945–1980).

Borowik, Aneta (2020) Park Śląski w Chorzowie. Projekty i realizacje z lat 1950-1989.

Borowik, Aneta (2017) Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym.

Brożyński, Paweł ; Jędrzejczyk, Małgorzata, Hrsgg. (2013) Obraz / ciało.

Buchwald, Dorota ; Kosiński, Dariusz, Hrsgg. (2020) Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku, Bd. 1-3.

Busch, Werner (2006) Einfachheit als Programm - das Biederschöne. In: Ottomeyer, Hans ; Schröder, Klaus Albrecht ; Winters, Laurie (Hrsgg.): Biedermeier : die Erfindung der Einfachheit [Ausstellungskatalog]. Ostfildern 2006, pp. 83-95

Bator, Zofia (2012) Християнська сакральна традиція: Віра, духовність, мистецтво. Матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 23-24 листопада 2012 р. (Апологет). Chrystyjans’ka sakral’na tradycija: Vira, duchovnist’, mystectvo. Materiali V Mižnarodnoï naukovoi konferencji, m. L’viv, 23-24 listopada 2012 r. (Apolohet).

Boberska, Marta ; Boberski, Wojciech ; Morka, Mieczysław ; Samsonowicz, Hanna, Hrsgg. (1993) Publikacje Profesora Jerzego Kowalczyka. In: Boberska, Marta ; Boberski, Wojciech ; Morka, Mieczysław ; Samsonowicz, Hanna (Hrsgg.): Między Padwą a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Kowalczykowi. Warszawa 1993, pp. 11-25

C

Cercha, Maksymilian ; Cercha, Stanisław ; Kopera, Feliks (1904) Pomniki Krakowa. Monuments de Cracovie, Bände 1-3.

Chiron-Mrozowska, Anita (2004) Króla Stanisława Augusta kolekcja miniatur. In: Rocznik Historii Sztuki, 29 (2004), pp. 121-182

Chojecka, Ewa (1982) Bayerische Bild-Enzyklopädie. Das Weltbild eines wissenschaftlich-magischen Hausbuches aus dem frühen 16. Jahrhundert (Studien zur deutschen Kunstgeschichte ; 358).

Chojecka, Ewa (1971) Der Einfluss Albrecht Dürers auf die Kunst des 16. Jahrhunderts in Polen. In: Ullmann, Ernst ; Grau, Günter ; Behrends, Rainer (Hrsgg.): Albrecht Dürer. Zeit und Werk. Eine Sammlung von Beiträgen zum 500. Geburtstag. Leipzig 1971, pp. 161-172 ; 243-252

Chojecka, Ewa (1961) Deutsche Bibelserien in der Holzstocksammlung der Jagellonischen Universität in Krakau (Studien zur deutschen Kunstgeschichte ; 321).

Chojecka, Ewa (1972) Dürer als Kunsttheoretiker. In: Ullmann, Ernst (Hrsg.): Kunst im Aufbruch ; Vorträge der Kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Dürer ; Karl-Marx-Universität Leipzig, 31. Mai bis 3. Juni 1971. Leipzig 1972, pp. 219-223

Chojecka, Ewa (1981) Myśl o sztuce w nieznanych miniaturach z pocz. XVI w. Tradycyjna koncepcja w nowej roli. In: Tradycja i innowacja. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1979. Warszawa 1981, pp. 57-79

Chojecka, Ewa (2004) Polnische "Westforschung" und das Syndrom des Eisernen Vorhangs. In: Born, Robert ; Janatková, Alena ; Labuda, Adam S. (Hrsgg.): Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Berlin 2004, pp. 411-420

Chojecka, Ewa (1965) Some seventeenth-century miniatures from the University of Cracow. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), pp. 329-331

Chojecka, Ewa (1984) Teoria i praktyka odbioru dzieła sztuki: "Phisionomia" Jana z Głogowa i Głowy Wawelskie. In: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981. Warszawa 1984, pp. 217-232

Chojecka, Ewa (1969) Theorie und Praxis des Porträts der Frührenaissance. Die "Phisionomia" des Johann von Glogau (1518). In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 18 (1969), Nr. 1. pp. 177-180

Chojecka, Ewa (1980) Zur Stellung des gedruckten Bildes im 15. und 16. Jahrhundert: Zwischen Kunstwerk und "Massenmedium". In: Hoyer, Siegfried (Hrsg.): Reform, Reformation, Revolution : ausgewählte Beiträge einer wissenschaftlichen Konferenz in Leipzig am 10. und 11. Oktober 1977. Leipzig 1980, pp. 123-127

Chrościcki, Juliusz A. ; Rottermund, Andrzej (1978) Architekturatlas von Warschau.

Chrościcki, Juliusz A. ; Rottermund, Andrzej (1977) Atlas architektury Warszawy.

Chrościcki, Juliusz A. (1974) Pompa funebris : z dziejów kultury staropolskiej.

Chrościcki, Juliusz A. (2017) Profesor Zdzisław Żygulski junior – przyjaciel i niezwykły uczony. In: Biuletyn Historii Sztuki, 79 (2017), Nr. 2. pp. 363-370

Chrzanowski, Tadeusz (1991) Adam Chmielowski - Saint Brother Albert or between art and saintliness. In: Baran, Zbigniew ; Brand, William (Hrsgg.): Cracow. The dialogue of traditions ; a publication on the occasion of the Conference on Security and Cooperation in Europe session, may 28 - june 7, 1991. Cracow 1991, pp. 95-106

Chrzanowski, Tadeusz (1981) Alicja Dyczek-Gwiżdż 1928-1981. In: Biuletyn Historii Sztuki, 43 (1981), Nr. 3. pp. 325-326

Chrzanowski, Tadeusz (1965) Architektura zamków i dworów z XVI i XVII wieku na terenie województwa opolskiego. In: Biuletyn Historii Sztuki, 27 (1965), Nr. 3. pp. 277-284

Chrzanowski, Tadeusz (1980) Bardo (Śląsk w Zabytkach Sztuki).

Chrzanowski, Tadeusz (1967) Budownictwo kościelne na Śląsku Opolskim 1550-1650. In: Biuletyn Historii Sztuki, 29 (1967), Nr. 4. pp. 571-576

Chrzanowski, Tadeusz (1977) Ciało sarmackie. In: Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, Nr. 2 (32) (1977), pp. 54-83

Chrzanowski, Tadeusz (1986) Die Grabplastik in Polen zur Jagiellonen-Zeit. In: Stolot, Franciszek (Hrsg.): Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 : 8. Mai - 2. November 1986 ; Schallaburg 1986. Wien 1986, pp. 147-158

Chrzanowski, Tadeusz (1991) Die Lage der Kunstgeschichte in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Versuch eines Überblicks. In: Kunstchronik, 44 (1991), pp. 677-686

Chrzanowski, Tadeusz (1981) Die schlesische Barockskulptur um 1700 - Durchbruch oder Stabilisierung? In: Kalinowski, Konstanty (Hrsg.): Barockskulptur in Mittel- und Osteuropa. Poznań 1981, pp. 81-102 (Seria Historia Sztuki ; 11)

Chrzanowski, Tadeusz (1969) Ernst Bahr, Kurt König, Niederschlesien unter polnische Verwaltung, Frankfurt (M.) – Berlin 1967. – [Rezension]. In: Ochrona Zabytków, 22 (1969), Nr. 4 (87). pp. 317-323

Chrzanowski, Tadeusz (1972) Excerpta summae iconologiae. – [Rezension]. In: Znak, 24 (1972), Nr. 5 (215). pp. 731-735

Chrzanowski, Tadeusz (1995) Geografia niderlandyzmu polskiego (XV-XVII w.). In: Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992. Warszawa 1995, pp. 59-80

Chrzanowski, Tadeusz (1977) Głogówek (Śląsk w Zabytkach Sztuki).

Chrzanowski, Tadeusz (1973) Herman Fischer, rzeźbiarz z Nysy. In: Biuletyn Historii Sztuki, 35 (1973), Nr. 1. pp. 19-42

Chrzanowski, Tadeusz (1997) Kilka uwag na temat sztuki czasu przełomu. In: Sztuka około 1500. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996. Warszawa 1997, pp. 9-14

Chrzanowski, Tadeusz (1985) Krakauer Marienaltar - Veit Stoss.

Chrzanowski, Tadeusz (1998) Kresy – perspektywy czy Ultima Thule kultury. In: Baranowski, Andrzej Józef (Hrsg.): Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997. Warszawa 1998, pp. 11-23

Chrzanowski, Tadeusz (1988) Kryzys sztuki religijnej – historia czy teraźniejszość? In: Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, grudzień 1985. Warszawa 1988, pp. 179-197

Chrzanowski, Tadeusz (1991) L’Art baroque-populaire existe-t-il? In: Polish Art Studies, 12 (1991), pp. 231-242

Chrzanowski, Tadeusz (1993) Maria Rzepińska (1914-1993). In: Biuletyn Historii Sztuki, 55 (1993), Nr. 4. pp. 519-522

Chrzanowski, Tadeusz (2001) Opolski ratusz – chluba miasta / Das Oppelner Rathaus – der Stolz der Stadt. In: Zajączkowska, Urszula: Ratusz w Opolu / Das Rathaus zu Oppeln. Opole 2001, pp. 5-8

Chrzanowski, Tadeusz (1956) Pałac w Sztynorcie na tle architektury pałacowej w. XVI i XVII na obszarze Pomorza Wschodniego. In: Biuletyn Historii Sztuki, 18 (1956), Nr. 2. pp. 305-306

Chrzanowski, Tadeusz (1995) Portret staropolski.

Chrzanowski, Tadeusz (1978) Probleme der Denkmalpflege im Nachkriegspolen. In: Kunst und Kirche, 41 (1978), pp. 18-22

Chrzanowski, Tadeusz (1972) Rynek krakowski.

Chrzanowski, Tadeusz (1974) Rzeźba lat 1560-1650 na Śląsku Opolskim.

Chrzanowski, Tadeusz (1996) Sculpture metaphysics of Gustaw Zemła. In: Antologia di Belle Arti, Nuova Serie 52-55 (1996), pp. 212-215

Chrzanowski, Tadeusz (1996) Sztuka około roku 1400. In: Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, Bd. 1. Warszawa 1996, pp. 7-14

Chrzanowski, Tadeusz (1984) Uwagi o intelektualiście-kolekcjonerze w Polsce na przełomie renesansu i baroku. In: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981. Warszawa 1984, pp. 121-145

Čobič, Sozont, Hrsg. (2009) Християнська сакральна традиція: Віра, духовність, мистецтво. Матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 23-24 листопада 2009 р. (Апологет ; 16-19). Chrystyjans’ka sakral’na tradycija: Vira, duchovnist’, mystectvo. Materiali I Mižnarodnoï naukovoi konferenciï m. L’viv, 23-24 listopada 2009 r. (Apolohet ; 16-19).

Čobič, Sozont, Hrsg. (2010) Християнська сакральна традиція: Віра, духовність, мистецтво. Матеріали ІI Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 24-25 листопада 2010 р. (Апологет). Chrystyjans’ka sakral’na tradycija: Vira, duchovnist’, mystectvo. Materiali II Mižnarodnoï naukovoi konferenciï m. L’viv, 24-25 listopada 2010 r. (Apolohet).

Czerni, Krystyna (2014) Jerzy Nowosielski's religious projects and works in the churches of the Eastern rite in Wroclaw / Projekty i realizacje sakralne Jerzego Nowosielskiego dla świątyń obrządku wschodniego we Wrocławiu. In: Sacrum et Decorum, 7 (2014), pp. 63-103

Czerni, Krystyna (2015) Jerzy Nowosielski w Lublinie.

Czerni, Krystyna (2013) Mieczysław Porębski (1921-2012). In: Biuletyn Historii Sztuki, 75 (2013), Nr. 3. pp. 591-607

Czerni, Krystyna (1992) Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim.

Czerni, Krystyna (2015) Nowosielski w Małopolsce : sztuka sakralna.

Czerni, Krystyna (2000) Rezerwat sztuki : tropami artystów polskich XX wieku.

Czyż, Anna Sylwia (2005) Kalwaria Żmudzka – zapomniana fundacja biskupa Jerzego Tyszkiewicza. In: Lubos-Kozieł, Joanna ; Gorzelik, Jerzy ; Filipczyk, Joanna ; Lipnicki, Albert (Hrsgg.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Breslau 2005 485-498 + Abb.

Czyżewski, Krzysztof J. (1999) Biskupa Piotra Gembickiego dary i fundacje artystyczne dla katedry krakowskiej. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.). Krakau 1999, pp. 55-98 , Abb. 1-35

Czyżewski, Krzysztof J. ; Walanus, Wojciech ; Walczak, Marek (2013) Kritische Bemerkungen zur Ausstellung Europa Jagellonica 1386-1572. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen (Kutná Hora - Warschau - Potsdam, 2012-2013). In: Biuletyn Historii Sztuki, 75 (2013), Nr. 3. pp. 539-554

Czyżewski, Krzysztof J. (2008) „Siądź mi po boku prawym”. O zasiadaniu w kościele słów kilka. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Mecenat artystyczny a oblicze miasta [Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007]. Krakau 2008, pp. 57-76

D

Dąbrowska, Małgorzata (2008) Byzantine frescoes from Lusignan Cyprus in Houston. In: Ikonotheka, 21 (2008), pp. 21-32

Dec, Dorota (2008) O Rembrandta "Krajobrazie z miłosiernym Samarytaninem". In: Rocznik Historii Sztuki, 33 (2008), pp. 53-64

Deluga, Waldemar, Hrsg. (2010) Ars armeniaca. Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich.

Deluga, Waldemar (2000) Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag.

Deluga, Waldemar (2000) Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej.

Depowski, Josef (1918) Die Sigismunduskapelle (Jagellonische Kapelle) in Krakau.

Dworzak, Agata (2016) Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis : dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 2).

Dworzak, Agata (2018) Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych (Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; 8).

Dworzak, Agata (2014) Nowe źródła do prac Macieja Polejowskiego w kolegiacie sandomierskiej. In: Roczniki Humanistyczne, 62 (2014), Nr. 4. pp. 33-73

Dworzak, Agata (2013) XVIII-wieczne uroczystości z udziałem cudownego obrazu Matki Boskiej Tartakowskiej. Przyczynek do funkcjonowania lokalnych sanktuariów maryjnych w Rzeczypospolitej. In: Walczak, Wojciech ; Łopatecki, Karol (Hrsgg.): Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej Bd. 5. Białystok 2013, pp. 143-160 (Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego ; 11)

F

Filipowicz-Osieczkowska, Céline (1939) La "Majestas Domini" et les relations d’art entre la France et la Pologne. In: Filipowicz-Osieczkowska, Céline (Hrsg.): Art polonais, art français: études d'influences. Paris 1939, pp. 1-46 und Abb. 1-27 (Collection de l'Institut Français de Varsovie ; 7)

Filipowicz-Osieczkowska, Celina (1940) Notes sur les peintures byzantines de Cracovie et de Lublin. In: La Voix de Varsovie, Nr. 5-6 (1940), pp. 5-14

Frank, Lorenz (2004) Die Wiederherstellung historischer Altstädte in Polen seit 1985. In: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Warschau 2004 191-200 + Abb. 1-15

G

Godlewski, Włodzimierz (1986) Klasztor Św. Phoibammona / Le monastère de St. Phoibammon (Deir el-Bahari ; 5).

Godlewski, Włodzimierz (1979) Les baptistères nubiens (Faras ; 6).

Godlewski, Włodzimierz (2006) Pachoras - the cathedrals of Aetios, Paulos and Petros: the architecture (PAM / Supplement series ; 1).

Goldschmidt, Adolph (1932) Die Bronzetüren von Nowgorod und Gnesen (Die frühmittelalterlichen Bronzetüren, hrsg. von Richard Hamann ; 2).

Gorzelik, Jerzy (2005) Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej w majoracie cerekwicko-żyrowskim. In: Lubos-Kozieł, Joanna ; Gorzelik, Jerzy ; Filipczyk, Joanna ; Lipnicki, Albert (Hrsgg.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Breslau 2005, pp. 75-89

Gronek, Agnieszka (2014) Eschatological elements in the schemes of paintings of high iconostases. In: Series Byzantina, 12 (2014), pp. 11-21

Gronek, Agnieszka (2015) Ikonostas w cerkwi wojskowej w Kozienicach. Zabytek na tle dziejowym. In: Kuczyńska, Marzanna (Hrsg.): Cerkiew w drodze. Białystok 2015, pp. 53-67 (Latopisy Akademii Supraskiej ; 6)

Gronek, Agnieszka (2007) Ikony Męki Pańskiej: o przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza (Biblioteka Tradycji ; 58).

Gronek, Agnieszka (2015) Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631). In: Gronek, Agnieszka (Hrsg.): O miejsce książki w historii sztuki. Kraków 2015, pp. 139-146 (Biblioteka Tradycji ; 140)

Gronek, Agnieszka (2003) On the dependence of Western Ruthenian passion presentations on Western graphics in the 16th to 18th centuries. In: Series Byzantina, 1 (2003), pp. 159-178

Gronek, Agnieszka (2015) Opuszczone dziedzictwo : o malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej.

Gronek, Agnieszka (2012) The Officiating Bishops of the fresco cycle in St. Onouphrios church, Posada Rybotycka: problem of their identification. In: Series Byzantina, 10 (2012), pp. 11-25

Gryglewicz, Tomasz ; Hussakowska-Szyszko, Maria ; Kalinowski, Lech ; Małkiewicz, Adam, Hrsgg. (2001) Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu - uczniowie : [na Jubileusz Profesora Mieczysława Porębskiego].

Gryglewicz, Tomasz ; Szczerski, Andrzej, Hrsgg. (1999) Sztuka w okresie PRL-u : metody i przedmiot badań; materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej w dniach 11 - 12 grudnia 1997 roku.

Gryglewicz, Tomasz (1995) Tadeusz Kantor jako artysta środkowoeuropejski. In: Prace z Historii Sztuki, 21 (1995), pp. 77-81

Grzeszczuk-Brendel, Hanna (2006) Anders wohnen. Private und nationale Traditionen im Wohnungsbauwesen in Posen (Poznań) im zeitlichen Umfeld des Ersten Weltkriegs. In: Born, Robert (Hrsg.): Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen 1800 bis 1939. Warschau 2006 369-379 + Abb. 1-14

Grzeszczuk-Brendel, Hanna (2004) Das Gedächtnis des Raumes. Architektonisch-urbanistische Identifikationen in Posen nach dem Ersten Weltkrieg. In: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Warschau 2004, pp. 93-106 + Abb. 1-13

Grzybkowska, Teresa (2012) Andreas Stech’s portraits of Johannes Hevelius in Gdańsk and Oxford. At the origins of the portrait of the early modern scholar. In: Artibus et Historiae, 33 (2012), Nr. 66. pp. 287-316

Grzybkowski, Andrzej (1993) An early Gothic Franciscan church in Cracow. In: Arte Medievale, Ser. 2, Bd. 7 (1993), pp. 81-86

Grzybkowska, Teresa (2006) Bibliografia prac Zdzisława Żygulskiego jun. In: Chrościcki, Juliusz A. (Hrsg.): Arma virumque cano : Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesie̜ciopie̜ciolecie urodzin. Kraków 2006, pp. 421-432

Grzybkowska, Teresa (2009) Burza: Giorgione i Tycjan. In: Bernatowicz, Tadeusz ; Fałkowski, Wojciech ; Migasiewicz, Paweł ; Mossakowski, Stanisław ; Rottermund, Andrzej ; Tygielski, Wojciech ; Wardzyński, Michał (Hrsgg.): Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu = L'Europe moderne : nouveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe - new new world, new civilisation?. Warszawa 2009, pp. 439-446

Grzybkowski, Andrzej (1991) Concordia apostolorum - eine gotische Skulptur in Liegnitz. In: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 49 (1991), pp. 269-279

Grzybkowski, Andrzej (1983) Das Problem der Langchöre in Bettelordens-Kirchen im östlichen Mitteleuropa des 13. Jahrhunderts. In: Architectura : Zeitschrift für Geschichte der Baukunst, 13 (1983), pp. 152-168

Grzybkowski, Andrzej (1996) Die Genese des Kolosses von Marienburg. In: Arte Medievale, Ser. 2, Bd. 10 (1996), pp. 133-143

Grzybkowski, Andrzej (1994) Die Schlosskapelle in Brieg. In: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 51/52 (1994), pp. 183-198

Grzybkowski, Andrzej (1983) Early Mendicant architecture in Central-Eastern Europe. The present state of research. In: Arte Medievale, 1 (1983), pp. 135-156

Grzybkowski, Andrzej (1993) Geneza kolosa malborskiego. In: Ikonotheka, 6 (1993), pp. 75-98

Grzybkowski, Andrzej (1996) Gniezno. In: Enciclopedia dell'arte medievale, Bd. 7. Roma 1996, pp. 21-24

Grzybkowski, Andrzej (1998) Grande Polonia e Cuiavia. In: Enciclopedia dell'arte medievale, Bd. 9. Roma 1998, pp. 613-616

Grzybkowski, Andrzej (1994) Kaplica zamkowa w Raciborzu. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 39 (1994), Nr. 4. pp. 243-265

Grzybkowski, Andrzej (1998) Piccola Polonia. In: Enciclopedia dell'arte medievale, Bd. 9. Roma 1998, pp. 616-619

Grzybkowski, Andrzej (1998) Pomerelia e Prussia. In: Enciclopedia dell'arte medievale, Bd. 9. Roma 1998, pp. 619-623

Grzybkowska, Teresa (2017) Profesor Zdzisław Żygulski junior - wspaniały człowiek, wielka osobowość, muzeolog, badacz dawnej broni, sztuki orientalnej i malarstwa europejskiego. In: Muzealnictwo, 58 (2017), pp. 2-13

Grzybkowska, Teresa (2017) Profesor Zdzisław Żygulski junior w świecie muzeum. In: Biuletyn Historii Sztuki, 79 (2017), Nr. 2. pp. 349-362

Grzybkowska, Teresa (2018) Profesor Zdzisław Żygulski jun. w Pszczynie. In: Kluss, Maciej (Hrsg.): Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych. Materiały z konferencji naukowej z okazji 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Pszczyna, 12-13 maja 2016. Pszczyna 2018, pp. 27-39 , 399-401

Grzybkowska, Teresa (2017) Publikacje prof. Zdzisława Żygulskiego jun. po roku 2005. In: Biuletyn Historii Sztuki, 79 (2017), Nr. 2. p. 408

Grzybkowski, Andrzej (1990) Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów Śląskich (XII-XIV wiek).

Grzybkowska, Teresa (1990) The Icon of Our Lady of Częstochowa. From the Anjou to the Jagiellonian Dynasty. In: Polish Art Studies, 11 (1990), pp. 13-25

Grzybkowska, Teresa (1985) The pseudojapanese in "Young Poland" art. In: Artibus et Historiae, 11 (1985), pp. 137-146

Grzybkowski, Andrzej (2000) Toruń. In: Enciclopedia dell'arte medievale, Bd. 11. Roma 2000, pp. 262-264

Gurba, Stanisław (2013) Freski sandomierskie we współczesnej dyskusji ekumenicznej. In: Kronika Diecezji Sandomierskiej, 106 (2013), Nr. 7-8. pp. 485-495

Gurba, Stanisław (2014) Matka Boża Szkaplerzna w sztuce. In: Kronika Diecezji Sandomierskiej, 107 (2014), Nr. 1-2. pp. 42-52

Gurba, Stanisław (2014) Znaczenie Łubnic jako ośrodka artystycznego Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. In: Kronika Diecezji Sandomierskiej, 107 (2014), Nr. 1-2. pp. 108-119

Gutowski, Bartłomiej (2008) Architektura secesyjna Krakowa i jej mecenasi. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Mecenat artystyczny a oblicze miasta [Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007]. Krakau 2008, pp. 151-168

Gutowski, Bartłomiej, Hrsg. (2009) Fenomen genius loci. Tożsamosc miejsca w kontekście historycznym i współczesnym.

Gwiazdowska, Ewa (2003) Darstellungen der Klosteranlagen in der Ikonographie Stettins vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. In: Kimminus-Schneider, Claudia (Hrsg.): Klöster und monastische Kultur in Hansestädten : Beiträge des 4. wissenschaftlichen Kolloquiums Stralsund 12. bis 15. Dezember 2001. Leidorf 2003, pp. 205-224

Gwiazdowska-Banaszek, Ewa (1995) Die Ansichten von Stettin um 1900-1920. In: Hartel, Brigitte (Hrsg.): Malerei, Graphik, Photographie von 1900 bis 1920 (Kunst im Ostseeraum ; Bd. 1). Frankfurt a. M. 1995, pp. 62-66

Gwiazdowska, Ewa (2009) Die Werke von August Ludwig Most als Spiegelbild der Ideale des Biedermeier. In: Vogel, Gerd-Helge (Hrsg.): Die Welt im Großen und Kleinen : Kunst und Wissenschaft im Umkreis von Alexander von Humboldt und August Ludwig Most. Berlin 2009, pp. 335-355

Gwiazdowska, Ewa (2008) Dokument, pejzaż, reportaż - oblicza twórczości Maxa Kühna (1888-1970). In: Glińska, Marta ; Makała, Robert (Hrsgg.): Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Przemiany i kontynuacje [Materiały z Seminarium Naukowego Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin 18-19 listopada 2005]. Stettin 2008 119-131 + Abb. 1-11

Gwiazdowska, Ewa (1997) "Echte deutsche" oder "echte pommersche" Kunst 1933 bis 1945. In: Hartel, Brigitte (Hrsg.): Architektur und bildende Kunst von 1933 bis 1945 (Kunst im Ostseeraum ; Bd. 2). Frankfurt a. M. 1997, pp. 133-142

Gwiazdowska, Ewa (2004) Schinkel, seine Schüler und die Formen ihrer Architektur im heutigen Westpommern. In: Ehler, Melanie (Hrsg.): Schinkel und seine Schüler : auf den Spuren großer Architekten Mecklenburg und Pommern. Schwerin 2004, pp. 97-112

Gnatyščak, Galina (2011) Християнська сакральна традиція: Віра, духовність, мистецтво. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 24-25 листопада 2011 р. (Апологет). Chrystyjans’ka sakral’na tradycija: Vira, duchovnist’, mystectvo. Materiali IV Mižnarodnoï naukovoi konferencji, m. L’viv, 24-25 listopada 2011 r. (Apolohet).

Gnatyščak, Galina (2011) Львівське Ставропігійське Успенське братство в духовній культурі України (до 425-ліття надання Львівському Ставропігійському братству Патріаршої Ставропігії). Матеріали ІІI Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 26 травня 2011 р. (Апологет). L’vivs’ke Stavropigijs’ke Uspens’ke bratstvo v duchovnij kul’turi Ukraїny (do 425-littja nadannja L’vivs’komu Stavropigijs’komu bratstvu Patriaršoї Stavropigiї). Materiali III Mižnarodnoï naukovoi konferencji, m. L’viv, 26 travnja 2011 r. (Apolohet).

H

Hrycak, Jaroslav (2005) Lwów w Europie Środka. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 listopada 2002. Kraków 2005, pp. 11-33

Hryszko, Barbara (2016) „Akt pejzażu”. O malarstwie Pawła Taranczewskiego. In: Hryszko, Barbara ; Bigaj-Zwonek, Beata ; Góra, Sylwia (Hrsgg.): Sztuka, wartość, sacrum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu. Kraków 2016, pp. 123-136 , fig. 1-8, 10-21

Hryszko, Barbara (2005) Aleksander Ubeleski (1649 - 1718) w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu - edukacja i działalność dydaktyczna. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje - teoria - praktyka. Materialy LIII ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 14 - 16 października 2004. Warszawa 2005, pp. 79-95

Hryszko, Barbara (2015) Alexandre Ubeleski (Ubelesqui): the œuvre of the painter and the definition of his style. In: Artibus et historiae, 71 (36) (2015), pp. 225-280

Hryszko, Barbara (2014) A painter as a draughtsman. Typology and terminology of drawings in academic didactics and artistic practice in France in 17th century. In: Talbierska, Jolanta (Hrsg.): Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku : teoria i praktyka. Warszawa 2014, pp. 169-176 , 454

Hryszko, Barbara (2012) A review of Polish research into Rococo with special emphasis on architecture. In: Malinowski, Jerzy (Hrsg.): History of art history in central, eastern and south-eastern Europe, vol. 1. Toruń 2012, pp. 227-232 (Forum of art history and cultural heritage of central, eastern and south-eastern Europe ; 2)

Hryszko, Barbara (2014) Echa doktryny potrydenckiej w twórczości Aleksandra Ubeleskiego. In: Kuczman, Kazimierz ; Witko, Andrzej (Hrsgg.): Sztuka po Trydencie. Kraków 2014, pp. 179-192 (Studia de arte moderna ; 1)

Hryszko, Barbara (2014) Malarska narracja w świetle teorii francuskiej sztuki akademickiej. Antecedencje wolności artystycznej. In: Rocznik Historii Sztuki, 39 (2014), pp. 61-72

Hryszko, Barbara (2016) Od sacrum do profanum. Desakralizacja Île de la Cité w Paryżu w XVIII i XIX wieku. In: Quirini-Popławska, Danuta ; Burkiewicz, Łukasz (Hrsgg.): Sacrum w mieście : wymiar kulturowy, religijny i społeczny, t. 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne. Kraków 2016, pp. 131-155

Hryszko, Barbara (2013) Podróż artystyczna Aleksandra Ubeleskiego z Paryża do Rzymu. In: Barok, 20 (2013), Nr. 2 (40). pp. 47-58

Hryszko, Barbara (2011) Rola malarstwa historycznego w utrwalaniu pamięci o przeszłości – peinture d’histoire w służbie króla Ludwika XIV. In: Bieś, Andrzej Paweł ; Chrost, Marzena ; Topij-Stempińska, Beata (Hrsgg.): Pamięć – kultura – edukacja. Kraków 2011, pp. 337-353

Hryszko, Barbara (2010) Rola narzędzia w twórczości malarza akademickiego na wybranych przykładach sztuki francuskiej XVII wieku. In: Giełdoń-Paszek, Aleksandra (Hrsg.): Narzędzie .... Katowice 2010, pp. 42-51

Hryszko, Barbara (2013) Sposoby gloryfikacji władcy w malarstwie na przykładzie ikonografii Ludwika XIV. In: Estetyka i krytyka = The Polish journal of aesthetics, 29 (2013), Nr. 2. pp. 79-97

Hryszko, Barbara (2011) Zeuxis Moravici. Przyczynek do badań nad twórczością Franciszka Ecksteina na Śląsku Opawskim, w Krakowie i we Lwowie. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 341-347 (Historia sztuki ; 31)

Hussakowska-Szyszko, Maria (2003) Minimalizm : [demitologizacja koncepcji awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych].

Hussakowska-Szyszko, Maria (2007) Przypadek Craigiego Horsfielda. In: Rocznik Historii Sztuki, 32 (2007), pp. 209-230

Hussakowska-Szyszko, Maria (1995) Sztuka w obecnosci Duchampa. In: Prace z Historii Sztuki, 21 (1995), pp. 99-105

J

Jagla, Jowita (2005) Droga nawracających świąt. Kilka słów o ikonografii świętych pielgrzymów w sztuce średniowiecznej Śląska, Pomorza i Warmii. In: Lubos-Kozieł, Joanna ; Gorzelik, Jerzy ; Filipczyk, Joanna ; Lipnicki, Albert (Hrsgg.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Breslau 2005, pp. 283-296

Jakubowska, Agata (2004) Feministyczne interwencje Griseldy Pollock. In: Rocznik Historii Sztuki, 29 (2004), pp. 25-48

Jaworski, Piotr (2004) Antyk w Królikarni. Architektura i zbiory artystyczne. In: Rocznik Historii Sztuki, 29 (2004), pp. 203-239

Jurkowlaniec, Tadeusz (2005) Die Bauplastik im Presbyterium des Breslauer Doms. Die Frage der Augentäuschung. In: Badstübner, Ernst (Hrsg.): Licht und Farbe in der mittelalterlichen Backsteinarchitektur des südlichen Ostseeraums. Berlin 2005, pp. 167-182

Jurkowlaniec, Grażyna (2004) Kult obrazów a kult świętych w nowożytnym Krakowie. In: Barok, 11 (2004), Nr. 2. pp. 69-87

Jurkowlaniec, Tadeusz (2010) Małpa, lew i paralityk. Kilka uwag o dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 72 (2010), Nr. 1-2. pp. 5-30

Jurkowlaniec, Tadeusz (2004) Mittelalterliche Steinskulptur in den heutigen polnischen Ostseegebieten. Denkmälerbestand und Stand der Forschung. In: Larsson, Lars-Olof (Hrsg.): Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum (Homburger Gespräche ; 19). Kiel 2004, pp. 22-63

Jurkowlaniec, Tadeusz (2009) Mittelalterliche Grabmäler in Preußen. In: Eimer, Gerhard (Hrsg.): Ecclesiae ornatae : Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalwert und Funktionalität. Bonn 2009, pp. 177-219

Jurkowlaniec, Tadeusz (1997) Najstarsze posągi gotyckie w Legnicy. Stan i perspektywy badań. In: Roczniki Sztuki Śląskiej, 16 (1997), pp. 59-71

K

Kałamajska-Saeed, Maria (1995) Ołtarz w Budsławiu. In: Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992. Warszawa 1995, pp. 437-450

Kałamajska-Saeed, Maria (2004) Portrety z Galerii Nieświeskiej w akwarelach Karola Raczyńskiego. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 305-362 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego ; Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Kałamajska-Saeed, Maria (2007) The catalogue of the monuments of art in Poland and its historical sources. In: Centropa, 7 (2007), Nr. 1. pp. 86-99

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Émaux sur verre recently discovered in Poland. In: Pantheon : Internationale Zeitschrift für Kunst, 35 (1977), pp. 126-130 ; 150.

Kałamajska-Saeed, Maria (2002) Gemeinsames Kulturerbe - der Umgang mit den Monumenten des Wilnaer Barock im 19. und 20. Jahrhundert. In: Langer, Andrea ; Popp, Dietmar (Hrsgg.): Barocke Sakralarchitektur in Wilna. Verfall und Erneuerung [Ausstellungskatalog]. Marburg 2002, pp. 61-72

Kałamajska-Saeed, Maria (2000) Kościół Brygidek w Grodnie. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.. Lublin 2000, pp. 349-379 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

Kałamajska-Saeed, Maria (1980) Modelowy wystrój kościoła reformatów w Boćkach. In: Biuletyn Historii Sztuki, 42 (1980), pp. 145-158

Kałamajska-Saeed, Maria (1985) Polichromia w Boćkach i jej domniemany twórca J. W. Neunhertz. In: Biuletyn Historii Sztuki, 47 (1985), pp. 73-84

Kałamajska-Saeed, Maria (1996) Portrety i zabytki książąt Olelkowiczów w Słucku. Inwentaryzacja Józefa Smolińskiego z 1904 r.

Kałamajska-Saeed, Maria (2006) Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych.

Kałamajska-Saeed, Maria (1978) Gobelin ʺWesele Samsonaʺ. In: Biuletyn Historii Sztuki, 40 (1978), Nr. 3. pp. 245-254

Kałamajska-Saeed, Maria (1990) Ostra Brama w Wilnie.

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Ołtarz główny w Szczuczynie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 39 (1977), Nr. 2. pp. 192-204

Kałamajska-Saeed, Maria (1997) Stan zachowania cudownych obrazów Matki Boskiej z terenu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. In: Zabytki sztuki polskiej na dawnych kresach wschodnich. Materiały z konferencji "Dzień dzisiejszy dawnej sztuki polskiej na Wschodzie", Warszawa 12 grudnia 1994 r.. Warszawa 1997, pp. 55-61

Kałamajska-Saeed, Maria (1999) Warszawskie doświadczenia w badaniach sztuki na Białorusi i Litwie. In: Przegląd Wschodni, 6 (1999), Nr. 1. pp. 57-69

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Wiadukt ulicy Karowej w Warszawie. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 22 (1977), Nr. 2. pp. 149-160

Kałamajska-Saeed, Maria (2000) The Christian art of Lithuania. An exhibition in the Lithuanian Museum of Art Vilnius 2000-2003. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 5 (2000), pp. 279-287

Kałamajska-Saeed, Maria (1977) Wiadukt im. Markiewicza na ul. Karowej w Warszawie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 39 (1977), pp. 240-243

Kałamajska-Saeed, Maria (1993) Wilno jako ośrodek graficzny w XVII w. Postulaty badawcze. In: Biuletyn Historii Sztuki, 55 (1993), pp. 199-211

Kałamajska-Saeed, Maria (2005) Wspólne dziedzictwo. Podejście do spuścizny wileńskiego baroku w XIX i XX wieku. In: Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja. Marburg-Warszawa 2005, pp. 53-62

Kalinowski, Lech (1962) Accademia di San Luca. In: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Bd. 1. Warszawa 1962, pp. 19-20

Kalinowski, Lech (1995) Antyk w dziejach sztuki polskiej. In: Rabińska, Agnieszka (Hrsg.): Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska. Warszawa 1995, pp. 19-46

Kalinowski, Lech ; Małkiewiczówna, Helena (2016) Ars vitrea. Collected writings on mediaeval stained glass.

Kalinowski, Lech (2002) Badania nad sztuką średniowieczną zachodnią: źródła i opracowania. In: Smorąg-Różycka, Małgorzata (Hrsg.): Sztuka średniowiecznego Wschodu i Zachodu. Osiągnięcia i perspektywy poznawcze u progu XXI wieku. Kraków 2002, pp. 43-52

Kalinowski, Lech (1962) Bizantyjska sztuka. In: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Bd. 1. Warszawa 1962, pp. 825-827

Kalinowski, Lech (1974) Bizantyńska sztuka. In: Gogut, Anna ; Hartwig, Grażyna ; Dulewicz, Andrzej (Hrsgg.): Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka. Warszawa 1974, pp. 91-92

Kalinowski, Lech ; Małkiewiczówna, Helena (2001) Co wiemy o średniowiecznych witrażach śląskich? In: Dudek-Bujarek, Teresa (Hrsg.): Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Chorzów 2001, pp. 13-41 , Abb. 1-3

Kalinowski, Lech (1981) Der versiegelte Brief. Zur Ikonographie der Verkündigung Maria. In: Ars auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata. Warszawa 1981, pp. 161-169

Kalinowski, Lech (1989) Die ältesten Glasgemälde der Dominikanerkirche in Krakau. In: Drachenberg, Erhard ; Flügge, Marina (Hrsgg.): Bau- und Bildkunst im Spiegel internationaler Forschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Edgar Lehmann Präsident des CVMA Nationalkomitees in der DDR. Berlin 1989, pp. 114-124

Kalinowski, Lech (1986) Die Sigismundkapelle im Waweldom zu Krakau. In: Stolot, Franciszek (Hrsg.): Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 : 8. Mai - 2. November 1986 ; Schallaburg 1986. Wien 1986, pp. 131-136

Kalinowski, Lech (1996) Dzieje i dorobek naukowy Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności 1873-1952 oraz powstanie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1882. In: Labuda, Adam S. (Hrsg.): Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku. Poznań 1996, pp. 22-57

Kalinowski, Lech ; Małkiewiczówna, Helena (2000) Eine Allerheiligenbildlitanei auf den Glasfenstern von Strassengel. In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 54 (2000), Nr. 2/3. pp. 321-330

Kalinowski, Lech (1999) Entre Reims et Ravello : diffusion ou convergence. In: Joubert, Fabienne ; Sandron, Dany (Hrsgg.): Pierre, lumière, couleur : études d'histoire de l'art du Moyen Âge en l'honneur d'Anne Prache. Paris 1999, pp. 231-242

Kalinowski, Lech (1989) Flammans pro recto. In: Cynarski, Stanisław ; Małkiewicz, Adam (Hrsgg.): Studia z historii i historii sztuki. Warszawa-Kraków 1989, pp. 7-8 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne ; 89)

Kalinowski, Lech (1952) Geneza Piety średniowiecznej. In: Prace Komisji Historii Sztuki, 10 (1952), pp. 153-260

Kalinowski, Lech (1964) Gnieźnieńskie drzwi. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 118-121

Kalinowski, Lech (1964) Gniezno [4.]. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 117-118

Kalinowski, Lech (1964) Gotyk. In: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Bd. 4. Warszawa 1964, pp. 345-348

Kalinowski, Lech (1968) Hi conculcari querunt, czyli kto pragnie być deptany na posadzce wiślickiej. In: Z Otchłani Wieków, 34 (1968), pp. 190-196

Kalinowski, Lech (2001) Hogarth teoretyk sztuki. In: Leśniak, Teresa (Hrsg.): Hogarth i jego wiek = Hogarth and his century. Kraków 2001, pp. 7-12

Kalinowski, Lech (2001) Hogarth the theoretician of art. In: Leśniak, Teresa (Hrsg.): Hogarth i jego wiek = Hogarth and his century. Kraków 2001, pp. 13-18

Kalinowski, Lech (1959) Influence de l'art français sur la sculpture médiévale en Pologne. In: Actes du XIXe congrès international d'histoire de l'art Paris 8-13 septembre 1958, (1959), pp. 87-91 Abb. 15, 16 auf S. 630.

Kalinowski, Lech (2000) Inspiracje neoplatońskie w sztuce europejskiej od średniowiecza do baroku. In: Nowicka-Jeżowa, Alina ; Stępień, Paweł (Hrsgg.): .): Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 października 1998 r.. Warszawa 2000, pp. 125-140

Kalinowski, Lech (1991) Jan Białostocki (1921-1988). In: Nauka Polska, Nr. 5-6 (1991), pp. 209-215

Kalinowski, Lech (1997) Jeszcze do odkrycia. In: Znak : miesie̜cznik, 49 (1997), Nr. 5 (504). pp. 116-119. ISSN 0044-488X

Kalinowski, Lech (1995) Karla. In: Leśniak, Teresa (Hrsg.): Artysta i jego mecenas. Nieznane rysunki Jacka Malczewskiego ze zbiorów Lanckorońskich. Kraków 1995, pp. 5-10

Kalinowski, Lech (1998) Karla a sztuka Renesansu = Karla ("Carla") and Renaissance art. In: Kuczman, Kazimierz ; Petrus, Jerzy T. ; Podlodowska-Reklewska, Maria (Hrsgg.): Donatorce - w hołdzie. Katalog wystawy odnowionych obrazów i rodzinnych pamiątek z daru Karoliny Lanckorońskiej = To the Donor in homage. A catalogue of restored paintings and family mementoes from Karolina Lanckorońska’s donation. Kraków 1998, pp. 10-15

Kalinowski, Lech (1988) Kryzys w sztuce późnego średniowiecza. In: Kryzysy w sztuce. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, grudzień 1985. Warszawa 1988, pp. 45-60

Kalinowski, Lech (1999) Laudacja ku czci ks. prof. Bolesława Przybyszewskiego, wygłoszona 15 maja 1998 roku w Muzeum Historycznym miasta Krakowa – Oddział Celestat. In: Kliś, Zdzisław ; Lichończak-Nurek, Grażyna (Hrsgg.): Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie. Kraków 1999, pp. 15-24

Kalinowski, Lech (1981) L'idée de l'homme dans l'esprit divin à Chartres. In: Crosby, Sumner McKnight ; Chastel, André ; Prache, Anne (Hrsgg.): Etudes d'art médiéval offertes à Louis Grodecki. Paris 1981, pp. 219-228

Kalinowski, Lech (1995) Malarstwo wczesnoniderlandzkie. Między gotykiem a renesansem. In: Hrankowska, Teresa (Hrsg.): Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992. Warszawa 1995, pp. 11-23

Kalinowski, Lech (2004) Malarstwo witrażowe. In: Labuda, Adam S. ; Secomska, Krystyna (Hrsgg.): Malarstwo gotyckie w Polsce, Bd. 1: Synteza. Warszawa 2004, pp. 185-214 ; S. 673-694 (Abb.), S. 796-798 (Abbildungsverzeichnis auf Polnisch), S. 860-862 (Abbildungsverzeichnis auf Deutsch) (Dzieje sztuki polskiej ; Bd. 2. Teil. 3,1)

Kalinowski, Lech (2000) Marian Sokołowski (1839-1911). In: Dybiec, Juliusz (Hrsg.): Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Historycznego. Kraków 2000, pp. 63-78

Kalinowski, Lech (1976) Model funkcjonalny przekazu wizualnego na przykładzie renesansowego dzieła sztuki. In: Jaroszewski, Tadeusz Stefan (Hrsg.): Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały sympozjum naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków czerwiec 1972 oraz sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce listopad 1973. Warszawa 1976, pp. 165-177

Kalinowski, Lech (1997) Mój Renesans. In: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 61 (1997), pp. 14-17

Kalinowski, Lech (1976) Molè Wojsław (Vojeslav) Herman Maksymilian. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 21. Wrocław 1976, pp. 618-620

Kalinowski, Lech (1998) Monumentum i statua. Pomnik prezydenta miasta i posąg księcia Kościoła. In: Kalinowski, Lech ; Mossakowski, Stanisław ; Ostrowska-Kębłowska, Zofia (Hrsgg.): Nobile claret opus. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi. Wrocław 1998, pp. 503-509

Kalinowski, Lech (1981) O możliwościach odczytywania dzieła sztuki. In: Tessera. Sztuka jako przedmiot badań. Kraków 1981, pp. 106-120

Kalinowski, Lech (1959) O nowo odkrytych inskrypcjach na Drzwiach Gnieźnieńskich. In: Walicki, Michał (Hrsg.): Drzwi Gnieźnieńskie, Bd. 2. Wrocław 1959, pp. 392-414

Kalinowski, Lech (1979) Osieczkowska z Filipowiczów Celina Anna. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 24. Wrocław 1979, pp. 328-329

Kalinowski, Lech (1970) O stosunku Erwina Panofsky'ego do terminu ikonologia. In: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 14 (1970), Nr. 2. pp. 580-582

Kalinowski, Lech (1980) Padovano Giovanni Maria, właściwie Gian Maria (Gianmaria) Mosca (Musca, Muscha). In: Polski słownik biograficzny, Bd. 25. Wrocław 1980, pp. 8-10

Kalinowski, Lech (1981) Piwocki Franciszek Ksawery (1901-1974). In: Polski słownik biograficzny, Bd. 26. Warszawa 1981, pp. 615-617

Kalinowski, Lech (1983) Podlacha Władysław (1875-1951). In: Polski słownik biograficzny, 27 (1983), pp. 113-115

Kalinowski, Lech (1987) Pojmowanie sztuki w średniowieczu. In: Kalinowski, Lech ; Stolot, Franciszek (Hrsgg.): Wit Stwosz w Krakowie. Kraków 1987, pp. 9-22

Kalinowski, Lech (1985) Pologne : quelques répliques du tableau de Villennes. In: Bulletin Monumental, 143 (1985), pp. 280-281

Kalinowski, Lech (1962) Pologne - Recherches sur l'art des XIe et XIIe siècles en Pologne en 1961. In: Cahiers de civilisation médiévale : Xe - XIIe siècles, 5 (1962), pp. 508-510

Kalinowski, Lech (1970) Praga – sztuka [Pkt 2]. In: Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 4. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, pp. 289-298

Kalinowski, Lech (1989) „Próba ognia” w kaplicy Bardich. Giotto a Bizancjum. In: Cynarski, Stanisław ; Małkiewicz, Adam (Hrsgg.): Studia z historii i historii sztuki. Warszawa-Kraków 1989, pp. 99-106 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne ; 89)

Kalinowski, Lech (1967) Przedromańska sztuka. In: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Bd. 9. Warszawa 1967, pp. 513-515

Kalinowski, Lech (1961) Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej. In: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 5 (1961), pp. 518-521

Kalinowski, Lech (1963) Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej. In: Antoniewicz, Włodzimierz ; Biegański, Piotr (Hrsgg.): Odkrycia w Wiślicy. Warszawa 1963, pp. 83-132

Kalinowski, Lech (1999) Salomon et la Sagesse. Remarques sur l’iconographie de la Création du monde dans les Antiquités Judaïques de Flavius Josèphe du Musée Condé à Chantilly. In: Artibus et Historiae, 20 (1999), Nr. 39. pp. 9-26

Kalinowski, Lech (1991) Średniowieczne witraże w kościele Mariackim. In: Rocznik Krakowski, 57 (1991), pp. 19-35

Kalinowski, Lech ; Małkiewiczówna, Helena (1995) Średniowieczne witraże Śląska. In: Nowak, Olga (Hrsg.): Między Wrocławiem a Krakowem. Sztuka gotycka na Górnym Śląsku. Katowice 1995, pp. 35-55

Kalinowski, Lech ; Małkiewiczówna, Helena (1997) Średniowieczne witraże w Kościele Mariackim. In: Kalinowski, Lech ; Małkiewiczówna, Helena ; Heine, Lesław ; Karaszkiewicz, Paweł: Średniowieczne witraże kościoła Mariackiego w Krakowie. Historia i konserwacja. Kraków 1997, pp. 13-62 (Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ; 7)

Kalinowski, Lech (1974) Starochrześcijańska sztuka. In: Gogut, Anna ; Hartwig, Grażyna ; Dulewicz, Andrzej (Hrsgg.): Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka. Warszawa 1974, pp. 424-426

Kalinowski, Lech (1972) Sztuka. In: Leciejewicz, Lech (Hrsg.): Mały słownik kultury dawnych Słowian. Warszawa 1972, pp. 605-628

Kalinowski, Lech (1996) Sztuka około roku 1400. In: Hrankowska, Teresa (Hrsg.): Sztuka około 1400. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, listopad 1995, Bd. 1. Warszawa 1996, pp. 15-26

Kalinowski, Lech (1990) Sztuka średniowieczna a ideologia. In: Cieślińska-Lobkowicz, Nawojka ; Rudziński, Piotr (Hrsgg.): Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1990, pp. 357-362

Kalinowski, Lech (1992) The "frieze" at Malmesbury. In: Kahn, Deborah (Hrsg.): The Romanesque frieze and its spectator. London 1992, pp. 84-96 , S. 198-201, 218-219

Kalinowski, Lech ; Małkiewiczówna, Helena (1995) Thorner Glasmalerei des 14. Jahrhunderts. In: Bojarska, Agnieszka (Hrsg.): Sztuka w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach i Inflantach = Kunst um den Deutschen Orden in Preussen und Livland. Kraków 1995, pp. 147-175 (Studia Borussico-Baltica Torunensia Historiae Artium ; 2)

Kalinowski, Lech (1959) Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich. In: Walicki, Michał (Hrsg.): Drzwi Gnieźnieńskie, Bd. 2. Wrocław 1959, pp. 7-160

Kalinowski, Lech (1964) Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce (zagajenie referatu). In: Gieysztor, Aleksander (Hrsg.): Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie, 13-15 września 1963. Referaty i dyskusja, Bd. 2. Warszawa 1964, pp. 231-247

Kalinowski, Lech (1965) Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce. In: Studia Źródłoznawcze, 10 (1965), pp. 1-32

Kalinowski, Lech (1999) Ut pictura poesis. Doktryny artystyczne w badaniach Jana Białostockiego nad sztuką. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Ars longa. Prace dedykowane pamięci profesora Jana Białostockiego. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1998. Warszawa 1999, pp. 23-30

Kalinowski, Lech (1983) Virga Versatur. Remarques sur l'iconographie des vitraux romans d'Arnstein-sur-la-Lahn. In: Revue d'Art, 62 (1983), pp. 9-20

Kalinowski, Lech (1962) Wojsław Molè. In: Pamiętnik Słowiański, 12 (1962), pp. 5-11

Kalinowski, Lech (1950) Ze studiów nad mistrzem Pięknych Madonn. In: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 51 (1950), pp. 486-488

Kappel, Kai (2004) "Haus im Haus". Die Umsetzung eines Topos im modernen Kirchenbau. In: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Warschau 2004 249-264 + Abb. 1-15

Kasperowicz, Ryszard (2014) A portrait of Renaissance man in the writings of Jacob Burckhardt. In: Urban-Godziek, Grażyna (Hrsg.): Renaissance and humanism from the Central-East European point of view : methodological approaches. Kraków 2014, pp. 35-48

Kasperowicz, Ryszard (2010) Berenson and connoisseurship - who is afraid of art history? In: Bałus, Wojciech (Hrsg.): Die Etablierung und Entwicklung des Faches Kunstgeschichte in Deutschland, Polen und Mitteleuropa = Kształtowanie się i rozwój historii sztuki w Niemczech, Polsce oraz Europie Środkowej. Warszawa 2010, pp. 227-234 (Das gemeinsame Kulturerbe ; 6)

Kasperowicz, Ryszard (2001) Berenson i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Berensona.

Kasperowicz, Ryszard (2015) Burckhardt and his lecture on Rembrandt (1877). In: Jaźwierski, Jacek ; Taylor, Paul (Hrsgg.): The Visual Culture of Holland in the Seventeenth and Eighteenth Centuries and its European Reception. Lublin 2015, pp. 193-209

Kasperowicz, Ryszard (2010) Figury zbawienia? Idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 159).

Kasperowicz, Ryszard (2012) Johann Joachim Winckelmann as the founder of the myth of the "religion of art". In: Ikonotheka, 23 (2012), pp. 69-78

Kasperowicz, Ryszard (2011) Józef Kremer. Wstęp. In: Kremer, Józef: Wybór pism estetycznych. Kraków 2011, S. VII-XXI

Kasperowicz, Ryszard (2007) Kolisko bogów. Spory o Boticellego. Wind vs. Gombrich. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Wielkie dzieła – wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17-18 listopada 2006. Warszawa 2007, pp. 57-67

Kasperowicz, Ryszard (2015) Music and its images as a source of a creative myth. In: Ikonotheka, 25 (2015), pp. 41-55

Kasperowicz, Ryszard (2002) O poznawaniu sztuki według Jacoba Burckhardta. In: Mazurczak, Małgorzata Urszula ; Patyra, Jowita (Hrsgg.): Obraz i kult. Materiały z konferencji "Obraz i kult", Lublin, KUL, 6-8 października 1999. Lublin 2002, pp. 333-346

Kasperowicz, Ryszard (2004) Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta.

Kiliańczyk-Zięba, Zofia (2010) W cieniu symbolicznego drzewa. O sygnecie drukarskim Macieja Wirzbięty. In: Biuletyn Historii Sztuki, 72 (2010), Nr. 1-2. pp. 93-112

Kopania, Kamil (2008) Duchowa wędrówka po Jerozolimie. Obraz pasyjny z kościoła św. Jakuba w Toruniu. In: Biuletyn Historii Sztuki, 70 (2008), Nr. 1-2. pp. 91-112

Kopania, Kamil (2004) Słowo – Obraz – Teatr. Uwagi na temat „Rozmyślań dominikańskich”. In: Biuletyn Historii Sztuki, 66 (2004), Nr. 1-2. pp. 7-48

Kowalczykowa, Alina (1982) Pejzaż romantyczny (Biblioteka romantyczna).

Kowalski, Hubert ; Grassmann, Magdalena ; Bukowski, Marek ; Ślaga, Joanna ; Piszczatowska, Marta, Hrsgg. (2017) Muzea uczelniane : katalog.

Kowalski, Hubert (2012) Nel raggio dell’impatto della collezione esemplare. La decorazione scultorea della casa di Grodzicki sul Tratto Reale a Varsavia. In: Pegasus : Berliner Beiträge zum Nachleben der Antike, 14 (2012), pp. 137-166

Kowalski, Hubert (2006) "Śmierć Patroklesa" Pawła Malińskiego w Szkole Głównej (Instytut Archeologii UW). In: Studia i Materiały Archeologiczne, 13 (2006), pp. 39-58

Kowalski, Hubert (2014) The legacy of Thorvaldsen in 19th-century Warsaw. In: Annales / Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, 16 (2014), pp. 163-172

Kowalski, Hubert ; Grassmann, Magdalena ; Bukowski, Marek, Hrsgg. (2016) University museums in Poland.

Kowalski, Hubert ; Bińkowska, Anna ; Przybyszewska, Małgorzata, Hrsgg. (2013) W kręgu antycznych inspiracji (Materiały Pokonferencyjne Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego ; 1).

Kowalski, Hubert (2013) Zatopione w potopie szwedzkim. In: Cenne, Bezcenne, Utracone, 17 (2013), Nr. 1-4 (74-77). pp. 142-144

Kozak, Anna (2008) O rysunkach na wystawie "Rembrandt. Rysunki i ryciny ze zbiorow polskich", Muzeum Narodowe w Warszawie, 2006. In: Rocznik Historii Sztuki, 33 (2008), 135-151 + Tafeln VI-IX.

Kozak, Nazar B. (2014) Портрети князя Ярополка Ізяславича на мініатюрах Псалтиря Еґберта в світлі нових досліджень (2000-ні роки). Portrety knjazja Jaropolka Izjaslavyča na miniatjurach Psaltyrja Egberta v svitli novych doslidžen’. In: Народознавчі зошити. Cерія мистецтвознавча, Narodoznavči zošyty. Serija mystectvoznavča, Nr. 6 (2014), pp. 1199-1202

Kozak, Nazar B. (2008) Цикл Вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові (частина 2): модель, особливі риси, значення. Cykl Vselens’kych soboriv u stinopysi cerkvy sv. Onufrija v Lavrovi (častyna 2): model’, osoblyvi risi, značennja. In: Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Serija mystectvoznavstvo, 8 (2008), pp. 70-86

Kozak, Nazar B. (2007) Цикл Вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові: реконструкція та ідентифікація композицій. Cykl Vselens’kych soboriv u stinopysi cerkvy sv. Onufrija v Lavrovi: rekonstrukcija ta identyfikacija kompozycij. In: Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Serija mystectvoznavstvo, 7 (2007), pp. 87-113

Kozak, Nazar B. (2014) Фрагмент ктиторской композиции на западной стене наоса Кирилловской церкви в Киеве. Fragment ktitorskoj kompozicii na zapadnoj stene naosa Kirillovskoj cerkvi v Kieve. In: Orlova, Marija Alekseevna (Hrsg.): В созвездии Льва. Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. V sozvezdii L’va. Sbornik statej po drevnerusskomu iskusstvu v čest‘ L’va Isaakoviča Lifšica. Moskva 2014, pp. 198-209

Kozak, Nazar B. (2002) Літописні “майстри із Греків” і Десятинна церква у Києві. Litopysni “majstry iz Hrekiv” i Desjatynna cerkva u Kyjewi. In: Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Serija mystectvoznavstvo, 2 (2002), pp. 115-122

Kozak, Nazar B. (2005) Монастирі, церкви та ікони в житті Ігумена Варлаама. Monastyri, cerkvy ta ikony v žytti Ihumena Varlaama. In: Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Serija mystectvoznavstvo, 5 (2005), pp. 109-115

Kozak, Nazar B. (2013) Неідентифікований фрагмент стінопису на західній стіні церкви св. Онуфрія в Лаврові. Neidentyfikovanyj fragment stinopysy na zachidnij stini cerkvy sv. Onufrija v Lavrovi. In: Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Serija mystectvoznavstvo, 12 (2013), pp. 174-183

Kozak, Nazar B. (2007) Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. Obraz i vlada. Knjaži portrety u mystectvi Kyïvs’koï Rusi XI st.

Kozak, Nazar B. (2008) Проблемні питання вивчення галицького монументального малярства поствізантійського періоду. Problemni pytannja vyvčennja halyc’koho monumental’noho maljarstva postvizantijs’koho periodu. In: Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центра України. Bjuleten’ L’vivs’koho filialu Nacional’noho naukovo-doslidnoho restavracijnoho centra Ukraїny, 10 (2008), pp. 62-70

Kozak, Nazar B. (2009) "Візантія після Візантії" в монументальному живописі України. "Vizantija pislja Vizantiї" v monumental’nomu žyvopysi Ukraїny. In: Народознавчі зошити. Narodoznavči zošyty, Nr. 3-4 (2009), pp. 319-324

Kozak, Nazar B. (2003) Візантійські митці в Києві у ХІІ ст. Vizantijs’ki mytci v Kyjevi u XII st. In: Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Visnyk L’vivs’koho universytetu. Serija mystectvoznavstvo, 3 (2003), pp. 146-160

Kozak, Nazar B. (2011) Плід утримання. Відродження поствізантійських стінописів в Галичині у ХVІІ ст. Plid utrymannja. Vidrodžennja postvizantijs’kych stinopysiv v Halyčyni u XVII st. In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ukraїna: kul’turna spadščyna, nacional’na svidomist’, deržavnist’, Nr. 20 (2011), pp. 346-352

Kozak, Nazar B. (2007) Втрачені фрагменти стінопису церкви св. Онуфрія в Лаврові. Vtračeni fragmenty stinopysu cerkvy sv. Onufrija v Lavrovi. In: Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центра України. Bjuleten’ L’vivs’koho filialu Nacional’noho naukovo-doslidnoho restavracijnoho centra Ukraїny, 9 (2007), pp. 34-43

Kozieł, Andrzej (2002) "Bethlehem, the city of David". On the interior decoration of so-called Abbot’s pavilion at Betlejem near Krzeszów. In: Biuletyn Historii Sztuki, 64 (2002), Nr. 1-4. pp. 153-169

Kozieł, Andrzej (2008) "Doskonała szkoła malarstwa", czyli słów kilka o zespole obrazów Michaela Willmanna z dawnego kościoła klasztornego Cystersów w Lubiążu. In: Kozieł, Andrzej (Hrsg.): Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Breslau 2008, pp. 243-260

Kozieł, Andrzej (1999) „Dusza Chrześcijańska” w obrazie. Michael Willmann, Johannes Scheffler i „Krzeszowski modlitewnik pasyjny”. In: Kapustka, Mateusz ; Pochodaj, Andrzej (Hrsgg.): Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura i filozofia. Breslau 1999, pp. 73-93

Kozieł, Andrzej (2002) Haga w Kamieńcu Ząbkowickim, czyli słów kilka o cyklu holenderskich wedut z kamienieckiego pałacu. In: Chojecka, Ewa (Hrsg.): Marmur dziejowy : studia z historii sztuki. Posen 2002, pp. 389-397

Kozieł, Andrzej (2005) Kalwaria w Krzeszowie, opat Bernard Rosa i „Krzeszowski modlitewnik pasyjny”, czyli o tym, jak wyglądała pierwsza „Nowa Jerozolima” na Śląsku. In: Lubos-Kozieł, Joanna ; Gorzelik, Jerzy ; Filipczyk, Joanna ; Lipnicki, Albert (Hrsgg.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Breslau 2005, pp. 357-370

Kozieł, Andrzej (1997) Michael Willmann – i. e. David Heidenreich. The "Rudolfian" drawings of Michael Willmann. In: Bulletin du Musée National de Varsovie, Bd. 38. 1997, pp. 66-92

Kozieł, Andrzej (1998) Michael Willmann’s way to "the heights of art" and his early drawings. In: Bulletin of the National Gallery in Prague, 7-8 (1998), pp. 54-66

Kozieł, Andrzej (2002) Michael Willmanns (1630-1706). Kunst im Dienst der Gegenreformation in Schlesien. Forschungsstand und Fragestellung. In: Köhler, Joachim (Hrsg.): Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd. 1. Münster 2002, pp. 549-556

Kozieł, Andrzej (2007) Peter Brandl w Krzeszowie. Znane fakty, nieznane obrazy. In: Kapustka, Mateusz (Hrsg.): Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki [Materiały konferencji n aukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi]. Breslau 2007 341-356 + Abb. XIV

Kozieł, Andrzej (2001) Po co artysta rysuje? Kilka uwag na temat funkcji rysunku w twórczości Michaela Willmanna. In: Żuchowski, Tadeusz J. (Hrsg.): Disegno – rysunek u źródeł sztuki nowożytnej [Materiały z sesji naukowej w Toruniu, 26-27 X 2000]. Torun 2001, pp. 211-227

Kozieł, Andrzej (2000) "Protestancki Willmann". O obrazach Michaela Willmanna dla protestanckich fundatorów. In: Harasimowicz, Jan (Hrsg.): Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku [Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999]. Warschau 2000, pp. 339-349

Kozieł, Andrzej (2008) Rembrandt van Rijn and Michael Willmann, or a story of dispelling a certain myth. In: Rocznik Historii Sztuki, 33 (2008), pp. 153-176

Kozieł, Andrzej (2006) Szwed i jezuici. Karl Dankwart i jego nieznane prace malarskie dla nyskich i kłodzkich jezuitów. In: Harasimowicz, Jan ; Oszczanowski, Piotr ; Wisłocki, Marcin (Hrsgg.): Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową / On the opposite sides of the Baltic Sea. Relation between Scandinavian and Central European countries, Bd. 1. Breslau 2006, pp. 265-276

Kozieł, Andrzej (1998) The function of Michael Willmann’s drawings. In: Barockberichte : Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseum zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, 20/21 (1998), pp. 231-240

Kozieł, Andrzej (2000) Unknown Silesian source for the statue of St. Luitgard on Charles’ Bridge in Prague. In: Umení, 48 (2000), Nr. 1-2. pp. 92-95

Kozieł, Andrzej (1999) Why did Michael Willmann study proportions of children’s bodies? Some remarks on the artist’s notes in the Strahov Library, Prague. In: Umení, 47 (1999), Nr. 6. pp. 453-471

Kozieł, Andrzej (2000) Wielkie przedsiębiorstwo czy mała rodzinna firma? Kilka hipotez na temat warsztatu Michaela Willmanna. In: Kozieł, Andrzej ; Lejman, Beata (Hrsgg.): Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafiki na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. Breslau 2000, pp. 92-100

Kozieł, Andrzej (2008) Willmann i barbarzyńcy, czyli słów kilka o dekoracji malarskiej stropów z dawnego pałacu opatów lubiąskich w Moczydlnicy Klasztornej. In: Kozieł, Andrzej (Hrsg.): Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Breslau 2008, pp. 294-310

Kozieł, Andrzej (1997) Współczesne znawstwo na drodze do hermeneutyki twórczości. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Historia a system [Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 24-26 października 1996]. Warschau 1997, pp. 147-160

Kozina, Irma ; Ostrowski, Jan K. (1993) Chorągwie nagrobne. In: Nicewicz-Kosińska, Janina (Hrsg.): Sarmatia semper viva : zbiór studiów ofiarowany przez przyjaciół prof. drowi hab. Tadeuszowi Chrzanowskiemu. Warszawa 1993, pp. 91-138

Kozina, Irma ; Ostrowski, Jan K. (1992) Grabfahnen mit Porträtdarstellungen in Polen und Ostpreußen. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 55 (1992), Nr. 2. pp. 225-255

Krasny, Piotr (2018) Altare contra altare : Dysputa o kształcie ołtarza i o jego wystroju w epoce nowożytnej. In: Techne, Seria Nowa 1 (2018), pp. 11-44

Krasny, Piotr (2011) Ambona w kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do recepcji wzorów berniniowskich w sztuce polskiej około roku 1700. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 239-249 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Krasny, Piotr (2014) Apologia kultu świętych obrazów jako odwiecznej tradycji narodu czeskiego w relacji Jana Frantika Beckovskiego o obrazoburstwie w katedrze praskiej w roku 1619. In: Kuczman, Kazimierz ; Witko, Andrzej (Hrsgg.): Sztuka po Trydencie. Kraków 2014, pp. 193-211 (Studia et arte moderna ; 1)

Krasny, Piotr (1999) Architecture in Poland 1572-1764. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen : art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven; London 1999, pp. 81-97

Krasny, Piotr (2003) Architecture of the Ruthenian Greek Catholic Church in the Habsburg Monarchy ca. 1770-1914. In: Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts, 3 (2003), Nr. 3. pp. 194-207

Krasny, Piotr (1998) Architektura unicka Galicji po I rozbiorze Rzeczypospolitej. In: Baranowski, Andrzej Józef (Hrsg.): Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997. Warszawa 1998, pp. 355-379

Krasny, Piotr (2000) Architektura w Polsce 1572-1764. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 81-97

Krasny, Piotr (2016) Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quirinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeôme'a spisanej w roku 1608. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Dworzak, Agata ; Fabiański, Marcin ; Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał ; Nestorow, Dagny (Hrsgg.): Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, pp. 559-566 , 807-808 (Abb.)

Krasny, Piotr (1996) Cultural and national identity in 18th-century Lwów: three nations – three religions - one art. In: Kwilecka, Anna ; Ames-Lewis, Francis (Hrsgg.): Art and national identity in Poland and England: papers delivered at the University of London History of Art Conference. London 1996, pp. 41-50

Krasny, Piotr (1999) Figura baranka na kopule kaplicy Załuskich i jej symbolika „w dwojakim nawet sensie”. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.). Krakau 1999 121-129 + Abb. 1-4

Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (2021) Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza, symbolika, funkcje. In: Barczyk, Alina ; Gryglewski, Piotr (Hrsgg.): Miraże natury i architektury. Prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi. Łódź 2021, pp. 259-281 , 646-647

Krasny, Piotr (2004) Gemma orientale in triregno pontificio : O kilku próbach nawiązania do bizantyńskiej tradycji artystycznej w środowisku rzymskim około roku 1600. In: Artyści włoscy w Polsce : XV-XVIII wiek, Warszawa (2004), pp. 177-196

Krasny, Piotr (2013) "Jestem katolikiem a nie papistą". Świadomość konfesyjna fundatorów a problem prowincjonalizmu architektury sakralnej w Europie środkowej około roku 1600. In: Gryglewski, Piotr ; Stefański, Krzysztof ; Wróbel, Robert (Hrsgg.): Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki. Łódź 2013, pp. 69-91

Krasny, Piotr (1996) Kilka uwag na marginesie książki Zbigniewa Hornunga o Janie de Wittem. - [Rezension]. In: Barok, 3 (1996), Nr. 1. pp. 244-255

Krasny, Piotr (1996) Kościół Misjonarzy w Lublinie. Geneza form architektonicznych i problem autorstwa. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 41 (1996), pp. 49-67

Krasny, Piotr (2015) Kościół Misjonarzy na Stradomiu, czyli krakowski sequel rzymskiej lekcji pokory dla Berniniego. In: Olszewska, Magdalena M. ; Skrodzka, Agnieszka (Hrsgg.): Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin. Warszawa 2015, pp. 510-525

Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (2013) Kościół św. Karola Boromeusza na ulicy Chłodnej w Warszawie. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 127-154

Krasny, Piotr (1999) Kościół św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Przyczynek do badań nad „długim trwaniem” późnogotyckich schematów przestrzennych w architekturze polskiej wieku XVII. In: Krasny, Piotr (Hrsg.): Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego. Kraków 1999, pp. 49-62 und Abb. (Ars Vetera et Nova ; 1)

Krasny, Piotr (1992) Krzyżowo-kopułowe kościoły-mauzolea w Polsce w pierwszej połowie wieku XVII. In: Prace z Historii Sztuki, 20 (1992), 25-52 + Abb. 1-31.

Krasny, Piotr (2009) Le vrai portrait de Notre-Dame. O próbach odnowienia ikonografii maryjnej w XIX wieku / Le vrai portrait de Notre-Dame. On the attempts to refresh the Marian iconography in the 19th century. In: Sacrum et Decorum, 2 (2009), pp. 16-30

Krasny, Piotr (2005) Lwowskie środowisko artystyczne wobec idei symbiozy sztuk w wystroju i wyposażeniu wnętrz sakralnych (1730–1780). In: Rocznik Historii Sztuki, 30 (2005), pp. 147-189

Krasny, Piotr (2012) "Maluczko, a nie ujrzycie mnie... (J 16, 16)" Uwagi o stanie zachowania drewnianych cerkwi na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i znaczeniu materiałów ikonograficznych w badaniach nad architekturą cerkiewną. In: Walanus, Wojciech (Hrsg.): Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej. Kraków 2012, pp. 9-27

Krasny, Piotr (1996) Monumentalna architektura "kościoła chłopskiego". O prawnych, społecznych i ekonomicznych przyczynach okcydentalizacji architektury cerkiewnej w Europie Środkowej w okresie baroku. In: Barok, 3 (1996), Nr. 2. pp. 73-101

Krasny, Piotr (1997) Nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie a plastyka sepulkralna Domenica Guidi. In: Fiałek, Elżbieta (Hrsg.): Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa w XVI i XVII wieku. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 20 marca 1993 roku. Kraków 1997, pp. 101-112 (Biblioteka Krakowska ; 136)

Krasny, Piotr (2012) Niewidzialna łaska i pożądliwość oczu. Krytyka koncepcji fidei ex visu w pismach francuskich jansenistów. In: Kramiszewska, Aneta ; Knapiński, Ryszard (Hrsgg.): Okiem mistyka. Fides ex visu. Lublin 2012, pp. 225-240

Krasny, Piotr (2000) Odbudowa kijowskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metropolitę Piotra Mohyłę a problem nawrotu do gotyku w architekturze sakralnej Rusi Koronnej w XVII wieku. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 3-4. pp. 337-361

Krasny, Piotr (2001) O kilku próbach modernizacji architektury cerkiewnej w Galicji około roku 1900. In: Bulsza, Władysława (Hrsg.): Ars graeca - ars latina. Studia dedykowane Annie Różyckiej Bryzek. Kraków 2001, pp. 245-272

Krasny, Piotr (2016) Oprawa artystyczna kultu Marii Matki Miłosierdzia na ziemiach polskich i litewskich = The iconographical context of the cult Mary, Mother of Mercy in the Polish and Lithuanian lands. In: Krasny, Piotr (Hrsg.): Maria Mater Misericordiae. Kraków 2016, pp. 95-107

Krasny, Piotr (2002) O rozważnym i romantycznym ukształtowaniu cmentarzy w Ordynacji Zamojskiej około roku 1808. In: Grodziska, Karolina ; Purchla, Jacek (Hrsgg.): Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około roku 1900. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 1996. Kraków 2002, pp. 129-143

Krasny, Piotr (1995) Osiemnastowieczne figury przydrożne w Buczaczu. Uwagi o inspiracjach czeskich w twórczości Bernarda Meretyna. In: Prace z Historii Sztuki, 21 (1995), 65-75 + Abb. 1-11.

Krasny, Piotr (1996) Österreichische Einflüsse im Werk des Lemberger Architekten Bernard Meretyn. In: Studia Austro-Polonica, 5 (1996), pp. 373-391 und Abb.

Krasny, Piotr (1995) Przyczynek do biografii Jana de Witte. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3-4. pp. 295-297

Krasny, Piotr (2000) Relikwiarz św. Jozafata Kuncewicza w katedrze połockiej. Przyczynek do badań nad srebrnymi trumnami relikwiarzowymi w Rzeczypospolitej w XVII wieku. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, Bd. 4. Lublin 2000, pp. 121-140 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 83)

Krasny, Piotr (1995) Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architekturą mazowiecką. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3-4. pp. 271-282

Krasny, Piotr (1997) Sinko-Popielowa (Sinkówna) Krystyna Maria. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 37. Warszawa-Kraków 1997, pp. 552-553

Krasny, Piotr (2013) Święty Karol Boromeusz a sztuka. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 11-32

Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał, Hrsgg. (2013) Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach.

Krasny, Piotr (2000) Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII wieku. Kilka uwag terminologicznych. In: Lileyko, Jerzy (Hrsg.): Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.. Lublin 2000, pp. 125-139 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189)

Krasny, Piotr (2016) Sztuka w Małopolsce. Od początku XVI do końca XVIII wieku. In: Bałus, Wojciech ; Popp, Dietmar (Hrsgg.): Małopolska. Warszawa 2016, pp. 38-52 (Zabytki sztuki w Polsce)

Krasny, Piotr (2019) Sztuka w Rzeczypospolitej w latach 1587-1668. In: Żukowski, Jacek ; Hundert, Zbigniew (Hrsgg.): Świat polskich Wazów : Eseje. Warszawa 2019, pp. 133-155

Krasny, Piotr (2011) Tradycja, stygnąca pobożność i niejasne odczucie bóstwa. François René de Chateaubriand a kryzys sztuki religijnej w XIX wieku. In: Sacrum et Decorum, 4 (2011), pp. 8-19

Krasny, Piotr ; Ostrowski, Jan K. (1995) Wiadomości biograficzne na temat Jana Jerzego Pinsla. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 339-342

Krasny, Piotr (2004) Wycieczka Józefa Łepkowskiego do Lublina w roku 1859 i jego uwagi o zabytkach lubelskich. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 363-378 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Krasny, Piotr (2016) Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej. In: Walczak, Marek (Hrsg.): Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, Bd. 1. Kraków 2016, pp. 35-52

Krasny, Piotr (1995) Zbigniew, Hornung, Jan de Witte. Architekt kościoła Dominikanów we Lwowie, Warszawa 1995. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. pp. 400-402

Kriegseisen, Jacek (2012) Bibliografia prac Michała Gradowskiego. In: Kriegseisen, Jacek (Hrsg.): Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane. Warszawa 2012, pp. 19-42

Kroh, Antoni (2006) Co pozostało z kresów. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo?: [materiały międzynarodowej Konferencji Dziedzictwo Kresów - Nasze Wspólne Dziedzictwo? zorgan. przez ... w Budapeszcie 4 - 5 listopada 2005]. Kraków 2006, pp. 293-300

Kruk, Mirosław Piotr (2011) Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej (Biblioteka Tradycji ; 105).

Kruk, Mirosław Piotr (2021) Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie : icons from the 14th-16th centuries in the National Museum im Krakow; Tom 1 - Katalog.

Kruk, Mirosław Piotr (2021) Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie : icons from the 14th-16th centuries in the National Museum im Krakow; Tom 2 - Badania technologiczne.

Kruk, Mirosław Piotr (2021) Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie : icons from the 14th-16th centuries in the National Museum im Krakow; Tom 3 - Ilustracje.

Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania ; Małkiewicz, Barbara (1998) Polish painting from around 1890 to 1945 (Catalogues of the Collections of the National Museum in Cracow. New Series / Modern Polish Painting ; 2).

Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania ; Małkiewicz, Barbara (2005) Polish painting after the year 1945 (Catalogues of the Collections of the National Museum in Cracow. New Series / Modern Polish Painting ; 3).

Krzyżagórska-Pisarek, Katarzyna (2010) „Samson i Dalila” Rubensa. Problematyka atrybucji a polityka wystawiennicza muzeów. In: Rocznik Historii Sztuki, 35 (2010), pp. 189-211

Kuchtówna, Lidia (2005) O wystrzygankach Karola Frycza. In: Biuletyn Historii Sztuki, 67 (2005), Nr. 3-4. pp. 293-299

Kudelska, Dorota (1997) Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne.

Kudelska, Dorota (1993) Słowacki, Szekspir i Hogarth. In: Teksty drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 2 (20) (1993), pp. 109-126

Kunińska, Magdalena (2014) Spis publikacji Mariana Sokołowskiego. In: Kunińska, Magdalena: Historia sztuki Mariana Sokołowskiego. Kraków 2014, pp. 293-303 (Ars Vetus et Nova ; 40)

Kurzej, Michał (2009) Budowa i dekoracja krakowskiego kościoła św. Anny w świetle źródeł archiwalnych. In: Kliś, Zdzisław ; Węcławowicz, Tomasz (Hrsgg.): Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie. Kraków 2009, pp. 139-200

Kurzej, Michał (2018) Depingere fas est : Sebastian Piskorski jako konceptor i prowizor.

Kurzej, Michał (2016) Generosa plores Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Dworzak, Agata ; Fabiański, Marcin ; Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał ; Nestorow, Dagny (Hrsgg.): elis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, pp. 303-309 , 744-747 (Abb.)

Kurzej, Michał (2013) Ikonografia malowideł w zakrystii (tzw. skarbcu) kościoła Dominikanów w Krakowie. In: Markiewicz, Anna ; Szyma, Marcin ; Walczak, Marek (Hrsgg.): Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Kraków 2013, pp. 787-810 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 13)

Kurzej, Michał (2009) Jan Wolff : monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich.

Kurzej, Michał (2015) Jeannie Łabno, Commemorating the Polish Renaissance child, Farnham 2011. – [Rezension]. In: Folia Historiae Artium. Seria Nowa, 13 (2015), pp. 187-197

Kurzej, Michał (2008) Jerzy Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na Kresach. Kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej, Warszawa 2006. – [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 70 (2008), Nr. 3-4. pp. 553-563

Kurzej, Michał (2013) Kaplica św. Karola Boromeusza przy kościele w Niepołomicach. In: Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał (Hrsgg.): Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach. Kraków 2013, pp. 59-76

Kurzej, Michał (2011) Kazimierz Kaliski i syn – rzeźbiarze krakowscy ostatniej tercji wieku XVII. In: Rocznik Krakowski, 77 (2011), pp. 35-53

Kurzej, Michał (2014) Ksiądz Sebastian Piskorski a sztuka i historia. In: Kuczman, Kazimierz ; Witko, Andrzej (Hrsgg.): Sztuka po Trydencie. Kraków 2014, pp. 415-428 (Studia de Arte Moderna ; 1)

Kurzej, Michał (2010) Między narodzinami, śmiercią a zbawieniem – próba interpretacji sztukaterii w Tarłowie. In: Rolska-Boruch, Irena (Hrsg.): Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI - XVIII wieku [pamie̢ci profesora Jerzego Lileyki]. Lublin 2010, pp. 179-204 (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 158 ; Studia nad sztuką renesansu i baroku ; 10)

Kurzej, Michał (2012) Nie tylko Fontana. Innowacje w twórczości krakowskich artystów cechowych na przełomie XVII i XVIII wieku. In: Rolska-Boruch, Irena ; Krzysztof, Gombin (Hrsgg.): Tradycja i innowacja w sztuce nowożytnej. Lublin 2012, pp. 383-411 (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 173 ; Studia nad sztuką renesansu i baroku ; 11)

Kurzej, Michał (2015) Ornament dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztuki drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku. In: Daranowska-Łukaszewska, Joanna ; Dworzak, Agata ; Betlej, Andrzej (Hrsgg.): Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki. Warszawa 2015, pp. 201-214

Kurzej, Michał (2018) Ołtarz jako okno i lustro w konceptach ks. prof. Sebastiana Piskorskiego. In: Techne, Seria Nowa 1 (2018), pp. 223-242

Kurzej, Michał (2009) Podkamień i Lublin – dekoracje sztukatorskie warsztatu Falconiego w kościołach dominikańskich. In: Markiewicz, Anna ; Miławicki, Marek (Hrsgg.): Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Kraków 2009, pp. 425-454 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego ; 5)

Kurzej, Michał (2018) Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce.

Kurzej, Michał (2015) Świątynia Mądrości. Program treściowy wystroju kościoła św. Anny w Krakowie. In: Folia Historiae Artium. Seria Nowa, 13 (2015), pp. 119-152

Kurzej, Michał (2016) Sztuka w Małopolsce. Zabytki historii i kultury Żydów. In: Bałus, Wojciech ; Popp, Dietmar (Hrsgg.): Małopolska. Warszawa 2016, pp. 131-138 (Zabytki sztuki w Polsce)

Kurzej, Michał (2015) The Collegiate Church in Zamość in the context of European architecture. In: Skowrońska, Renata ; Flachenecker, Helmut (Hrsgg.): Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa. Toruń/Würzburg 2015, pp. 169-186 (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ; 2)

Kurzej, Michał (2016) The iconographic programme of the Poor Clares’ church in Cracow. In: Folia Historica Cracoviensia, 22 (2016), pp. 189-210

Kurzej, Michał (2015) Twórczość muratora Wojciecha Lenartowicza. In: Krakowskie Pismo Kresowe, 7 (2015), pp. 15-22 , Abb. 1-13.

Kurzej, Michał (2011) Uwagi o badaniach nad twórczością Jana Pfistera. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych. Wrocław 2011, pp. 75-83 (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3291 / Historia sztuki ; 31)

Kwaśniewski, Artur (2005) Geneza założenia kalwaryjskiego w Wambierzycach w ziemi kłodzkiej w świetle mitologii rodowej von Osterbergów. In: Lubos-Kozieł, Joanna ; Gorzelik, Jerzy ; Filipczyk, Joanna ; Lipnicki, Albert (Hrsgg.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Breslau 2005, pp. 371-385

Kwaśniewski, Artur (2007) Wzorce siedziby szlacheckiej na ziemiach Królestwa Czeskiego w dobie renesansu – geneza, powinowactwo form i treści, oddziaływania. In: Kapustka, Mateusz ; Kozieł, Andrzej ; Oszczanowski, Piotr (Hrsgg.): Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Wrabecowi. Breslau 2007, pp. 175-188

L

Labuda, Adam S. (1979) Malarstwo tablicowe w Gdańsku w 2 poł. XV w.

Labuda, Adam S. (1984) Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy.

Lanckoroński, Karl (1902) Begrüssungsrede : gehalten von Karl Grafen Lanckoroński am Abend des 10. Mai 1902 beim Empfang der Theilnehmer der Gesellschaftsabende österr. Kunstfreunde in seinem Hause.

Lanckoroński, Karl, Hrsg. (1906) Der Dom von Aquileia: sein Bau und seine Geschichte.

Lanckoroński, Karl (1910) Die Zerstörung Wiens. In: Zur Rettung Alt-Wiens. Wien und Leipzig 1910, pp. 49-54 (Flugschriften des Vereines zum Schutze und zur Erhaltung der Kunstdenkmäler Wiens und Niederösterreichs ; 2)

Lanckoroński, Karl (1905) Einiges über italienische bemalte Truhen : Vortrag gehalten am 7. Gesellschaftsabend des Winters 1904 - 1905, 20. März.

Lanckoroński, Karl (1888) Ein Ritt durch Kilikien : aus dem winterlichen Afrika.

Lanckoroński, Karl (1901) Etwas von japanischer Malerei : Vortrag gehalten am dritten Gesellschaftsabend Österreichischer Kunstfreunde 12. Februar 1901.

Lanckoroński, Karl (1924) Künstler und Kunsthistoriker : einiges über Wiener und andere Museen von einem alten Kunstliebhaber.

Lanckoroński, Karl (1893) Na około ziemi 1888-1889. Wrażenia i poglądy.

Lanckoroński, Karl (1903) Palais Lanckoroński Jacquingasse 18. Als Manuskript gedruckt.

Lanckoroński, Karl (1891) Rund um die Erde 1888-1889. Geschautes und Gedachtes.

Lanckoroński, Karl (1919) Unschätzbare Werte. Die Zukunft unseres Kunstgutes von Viennensis.

Laube, Stefan (2004) Das Lutherhaus in Wittenberg zwischen Verfall, Bewahrung und Rekonstruktion. In: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Warschau 2004 291-304 + Abb. 1-13

Laube, Stefan (2006) Die Kathedrale in Gnesen – die Schlosskirche in Wittenberg. Erinnerungsorte sakraler Nation oder nationaler Religion zwischen Napoleon und Erstem Weltkrieg. In: Born, Robert (Hrsg.): Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen 1800 bis 1939. Warschau 2006 185-203 + Abb. 1-16

Lauterbach, Alfred (1939) L’influence française dans l’art polonais contemporain. In: Filipowicz-Osieczkowska, Céline (Hrsg.): Art polonais, art français: études d'influences. Paris 1939, pp. 105-116 u. Abb. 85-98 (Collection de l'Institut Français de Varsovie ; 7)

Lauterbach, Alfred (1918) Warschau (Berühmte Kunststätten ; 66).

Leinwand, Aleksandra J. (1998) Sztuka w służbie utopii : o funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917 - 1922.

Lepszy, Leonard (1898) Cech złotniczy w Krakowie. In: Rocznik Krakowski, 1 (1898), pp. 135-268

Leśniakowska, Marta (2006) Architektura i jej obrazy. Fotografia - modernizm - historiografia. Fotografie Czesława Olszewskiego. In: Rocznik Historii Sztuki, 31 (2006), pp. 187-198

Leśniakowska, Marta (2005) Dom Adama, Dom Ewy: dyskurs różnicy w (pod)tekstach historii architektury. In: Rocznik Historii Sztuki, 30 (2005), pp. 31-45

Lichański, Jakub Zdzisław (2009) Arkadia koło Nieborowa: homagium dla romantyzmu. In: Rocznik Historii Sztuki, 34 (2009), pp. 81-93

Lidov, Aleksej M. (2012) A Byzantine Jerusalem. The imperial Pharos Chapel as the Holy Sepulchre. In: Hoffmann, Annette ; Wolf, Gerhard (Hrsgg.): Jerusalem as narrative space - Erzählraum Jerusalem. Leiden-Boston 2012, pp. 63-103 (Visualising the Middle Ages ; 6)

Lidov, Aleksej M. (1998) Byzantine church decoration and the Great Schism of 1054. In: Byzantion, 68 (1998), Nr. 2. pp. 381-405

Lidov, Aleksej M. (2013) Драматургия Огня и Света как вид иеротопического творчества. Dramaturgija Ognja i Sveta kak vid ierotopičeskogo tvorčestva / The dramaturgy of light and fire as a form of hierotopical creativity. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija ognja i sveta v kul’ture vizantijskogo mira. Moskva 2013, pp. 8-19

Lidov, Aleksej M., Hrsg. (2011) Гора Афон. Образы Святой Земли : [Каталог выставки из собрания Афонского Фотоархива, Государственный Исторический Музей, Москва, 8 - 28 ноября 2011 года]. Gora Afon. Obrazy Svjatoj Zemli : [katalog vystavki; iz sobranija Afonskogo fotoarchiva; Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej, Moskva, 8 - 28 nojabrja 2011 goda].

Lidov, Aleksej M. (1998) Heavenly Jerusalem: the Byzantine approach. In: Jewish Art, 23/24.1997/1998 (1998), pp. 340-353

Lidov, Aleksej M. (2006) Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования. Ierotopija. Sozdanie sakralʹnych prostranstv kak vid tvorčestva i predmet istoričeskogo issledovanija / Hierotopy. The creation of sacred space as a form of creativity and subject of cultural history. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija : sozdanie sakral'nych prostranstv v Vizantii i Drevnej Rusi / Hierotopy : the creation of sacred spaces in Byzantium and Medieval Russia. Moskva 2006, pp. 9-58

Lidov, Aleksej M. (2009) Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. Ierotopija. Prostranstvennye ikony i obrazy-paradigmy v vizantijskoj kul’ture / Hierotopy. Spatial icons and image-paradigms in Byzantine culture.

Lidov, Aleksej M. (2011) Иеротопия Огня и Света. Ierotopija Ognja i Sveta. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ogonʹ i svet v sakralʹnom prostranstve. Materialy meždunarodnogo simpoziuma. Moskva 2011, pp. 11-17

Lidov, Aleksej M. (2013) Иконы в огне. Византийская иеротопия обряда Анастенарии. Ikony v ogne. Vizantijskaja ierotopija obrjada Anastenarii. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija ognja i sveta v kul’ture vizantijskogo mira. Moskva 2013, pp. 332-349

Lidov, Aleksej M. (2009) "Image-paradigms" as a category of Mediterranean visual culture. A hierotopic approach to art history. In: Anderson, Jaynie (Hrsg.): Crossing cultures : conflict, migration and convergence ; the proceedings of the 32nd International Congress in the History of Art ; the University of Melbourne, 13 - 18 January 2008. Carlton, Victoria 2009, pp. 148-153

Lidov, Aleksej M. (1991) L'image du Christ-prélat dans le programme iconographique de Sainte Sophie d'Ohride. In: Arte Cristiana, 79 (1991), Nr. 745. pp. 245-250

Lidov, Aleksej M. (2009) Новые Иерусалимы. Перенесение Святой Земли как порождающая матрица христианской культуры. Novye Ierusalimy. Perenesenie Svjatoj Zemli kak porozdajuščaja matrica christianskoj kul‘tury / New Jerusalems. Transfering of the Holy Land as generative matrix of Christian culture. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Novye Ierusalimy : Ierotopija i ikonografija sakralʹnych prostranstv. Moskva 2009, pp. 5-10

Lidov, Aleksej M. (2011) Огонь Анастенарии. Иеротопия византийского обряда танцев с иконами. Ogon’ Anastenarii. Ierotopija vizantijskogo obrjada tancev s ikonami. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ogonʹ i svet v sakralʹnom prostranstve. Materialy meždunarodnogo simpoziuma. Moskva 2011, pp. 127-133

Lidov, Aleksej M. (2006) Пространственные иконы. Чудотворное действо с Одигитрией Константинопольской. Prostranstvennye ikony. Čudotvornoe dejstvo s Odigitriej Konstantinopol’skoj / Spatial icons. The miraculous performance with the Hodegetria of Constantinople. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija : sozdanie sakral'nych prostranstv v Vizantii i Drevnej Rusi / Hierotopy : the creation of sacred spaces in Byzantium and Medieval Russia. Moskva 2006, pp. 325-372

Lidov, Aleksej M. (2009) Сравнительная иеротопия. Sravnitel'naja ierotopija / The comparative hierotopy. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija : Sravnitel'nye issledovanija sakral'nych prostranstv. Moskva 2009, pp. 5-17

Lidov, Aleksej M. (2009) Святой Лик - Святое Письмо - Святые Врата: образ-парадигма "благословенного града" в христианской иеротопии. Svjatoj Lik - Svjatoe Pis’mo - Svjatye Vrata: obraz-paradigma "blagoslovennovo grada" v christianskoj ierotopii. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Ierotopija : Sravnitel'nye issledovanija sakral'nych prostranstv. Moskva 2009, pp. 110-143

Lidov, Aleksej M. (2009) Святой Огонь. Иеротопические и искусствоведческие аспекты создания "Новых Иерусалимов". Svjatoj Ogon’. Ierotopičeskie i iskusstvovedčeskie aspekty sozdanija "Novych Ierusalimov". In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Novye Ierusalimy : Ierotopija i ikonografija sakralʹnych prostranstv. Moskva 2009, pp. 277-312

Lidov, Aleksej M. (2014) The Catapetasma of Hagia Sophia and the phenomenon of Byzantine installations. In: Convivium, 1 (2014), Nr. 2. pp. 40-57

Lidov, Aleksej M. (2007) The creator of sacred space as a phenomenon of Byzantine culture. In: Bacci, Michele (Hrsg.): L'artista a Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale. Pisa 2007, pp. 135-176 und Abb. 64-74 (Seminari e convegni ; 12)

Lidov, Aleksej M. (2004) The flying Hodegetria. The miraculous icon as bearer of sacred space. In: Thunø, Erik ; Wolf, Gerhard (Hrsgg.): The miraculous image in the Late Middle Ages and Renaissance. Papers from a conference held at the Accademia di Danimarca in collaboration with the Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte), Rome, 31 May - 2 June 2003. Rome 2004, pp. 273-304 (Analecta Romana Instituti Danici : Supplementum ; 35)

Lidov, Aleksej M. (1991) The mural paintings of Akhtala.

Lidov, Aleksej M. (2014) The temple veil as a spatial icon. Revealing an image-paradigm of Medieval iconography and hierotopy. In: IKON, 7 (2014), pp. 97-108

Lidov, Aleksej M. (1999) Византийские иконы Синая / Vizantijskie ikony Sinaja.

Lidov, Aleksej M. (2011) Византийский мир и пространство перформативного. Vizantijskij mir i prostranstvo performativnogo / The Byzantine world and performative spaces. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Prostranstvennye ikony. Performativnoe v Vizantii i Drevnej Rusi. Moskva 2011, pp. 5-26

Lidov, Aleksej M. (2011) Вращающийся храм. Иконическое как перформативное в пространственных иконах Византии. Vraščajuščijsja chram. Ikoničeskoe kak performativnoe v prostranstvennych ikonach Vizantii. In: Lidov, Aleksej M. (Hrsg.): Prostranstvennye ikony. Performativnoe v Vizantii i Drevnej Rusi. Moskva 2011, pp. 27-51

Lorentz, Stanisław (1961) Gucewicz Wawrzyniec. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 9. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 133-135

Lorentz, Stanisław (1974) Guide to museums and collections in Poland.

Lorentz, Stanisław ; Rottermund, Andrzej (1987) Klassizismus in Polen.

Lorentz, Stanisław ; Rottermund, Andrzej (1984) Klasycyzm w Polsce.

Lorentz, Stanisław (1963) Lumières et mécénats en Pologne au XVIIIe siècle. In: Francastel, Pierre (Hrsg.): Utopie et institutions au XVIIIe siècle : le pragmatisme des lumières. Paris 1963, pp. 191-199

Lorentz, Stanisław (1956) Museen und Sammlungen in Polen : 1945 - 1955.

Lorentz, Stanisław (1973) Museen und Sammlungen in Polen.

Lorentz, Stanisław ; Rottermund, Andrzej (1986) Neoclassicism in Poland (History of art in Poland).

Lorentz, Stanisław (1982) Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce.

Lubos-Kozieł, Joanna (2005) Grota lurdzka na Górze Świętej Anny na tle innych śląskich naśladownictw Groty Massabielle. In: Lubos-Kozieł, Joanna ; Gorzelik, Jerzy ; Filipczyk, Joanna ; Lipnicki, Albert (Hrsgg.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Breslau 2005, pp. 115-129

Ludera, Magdalena (2013) Problem “tradycji malarstwa ikonowego” w późnych ikonach na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej (2. poł. XVII-XVIII w.). W poszukiwaniu nowych perspektyw badawczych. In: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne, 4 (2013), Nr. 1 (6). pp. 49-98

M

Magala, Sławomir (2006) Omnia aura mecum porto. Pomyłka Benjamina a strategie artystycznej odnowy doświadczenia. In: Rocznik Historii Sztuki, 31 (2006), pp. 33-51

Maj, Jacek (2014) Byzantine tradition in the East-Central Europe in the 19th century: The case of Poland. In: Biagini, Antonello ; Motta, Giovanna (Hrsgg.): Empires and nations from the eighteenth to the twentieth century, Bd. 1. Newcastle 2014, pp. 256-264

Maj, Jacek (2016) Bizancjum Stanisława Kostki Potockiego / Stanisław Kostka Potockis Byzanz. In: Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki - mistrzowie i uczniowie / Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki - Meister und Schüler [Kongressband]. Mainz ; Ruhpolding 2016, pp. 171-178 (Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki. Nowe badania i dokumenty / Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki. Neue Forschungen und Dokumente ; 1)

Maj, Jacek (2011) Die "Byzantinische Frage" und die polnische Kultur: ein bibliographischer Bericht. In: Altripp, Michael (Hrsg.): Byzanz in Europa : Europas östliches Erbe ; Akten des Kolloquiums "Byzanz in Europa" vom 11. bis 15. Dezember 2007 in Greifswald. Turnhout 2011, pp. 405-421

Maj, Jacek, Hrsg. (2007) Józef Kremer (1806-1875) (Ars vetus et nova ; 25).

Maj, Jacek (2007) Kazimierz Chłędowski a kultura bizantyńska. In: Miziołek, Jerzy ; Maj, Jacek (Hrsgg.): Kazimierz Chłędowski: pisarz i badacz kultury. Krossen 2007, pp. 159-181

Maj, Jacek (2008) Kilka uwag o pojęciu ikony. In: Biuletyn Historii Sztuki, 70 (2008), Nr. 1-2. pp. 189-191

Maj, Jacek (2007) Professor Anna Różycka-Bryzek, 1928-2005. In: Bulletin of British Byzantine Studies, 33 (2007), pp. 108-109

Małkiewiczówna, Helena (2002) Augustiańskie retabulum Mikołaja Haberschracka. Kolejna próba rekonstrukcji. In: Bulsza, Władysława (Hrsg.): Magistro et amico – amici discipulique : Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin. Kraków 2002, pp. 521-540

Małkiewiczówna, Helena (2002) Bibliografia prac Lecha Kalinowskiego od roku 1986. In: Bulsza, Władysława (Hrsg.): Magistro et amico – amici discipulique : Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin. Kraków 2002, pp. 13-20

Małkiewiczówna, Helena (1986) Die Glasmalerei im Polen der Jagiellonischen Epoche. In: Stolot, Franciszek (Hrsg.): Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 : 8. Mai - 2. November 1986 ; Schallaburg 1986. Wien 1986, pp. 260-268 , Abb. 39 u. 40

Małkiewiczówna, Helena (2000) Malarstwo. Malarstwo ścienne. In: Stachowski, Antoni Henryk (Hrsg.): Encyklopedia Krakowa. Warszawa-Kraków 2000, pp. 580-583

Małkiewiczówna, Helena (2006) Salvator mundi – późnogotycki obraz na płótnie z Katedry na Wawelu. Uwagi o ikonografii i stylu. In: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 17 (2006), Nr. 1-2 (64-65). pp. 14-36

Małkiewiczówna, Helena (2000) Stan badań nad średniowiecznym malarstwem witrażowym w Małopolsce. In: Pawłowska, Krystyna ; Budyn-Kamykowska, Joanna (Hrsgg.): Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej. Kraków 2000, pp. 8-21

Małkiewiczówna, Helena (2006) The Salvator mundi – late Gothic style painting on canvas from the Wawel cathedral. Comments on iconography and style. In: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 17 (2006), Nr. 1-2 (64-65). pp. 120-139

Małkiewiczówna, Helena (1986) Wandmalereien im Polen der Jagiellonen-Zeit. In: Stolot, Franciszek (Hrsg.): Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 : 8. Mai - 2. November 1986 ; Schallaburg 1986. Wien 1986, pp. 159-171

Małkiewiczówna, Helena (2000) Witraże. In: Stachowski, Antoni Henryk (Hrsg.): Encyklopedia Krakowa. Warszawa-Kraków 2000, pp. 1051-1053

Małkiewiczówna, Helena (2001) Zbigniewa Oleśnickiego „imago Beatae Virginis duplex”. In: Bulsza, Władysława (Hrsg.): Ars graeca - ars latina. Studia dedykowane Annie Różyckiej Bryzek. Kraków 2001, pp. 121-143

Malinowski, Jerzy, Hrsg. (2016) 波兰美术通史 = The history of Polish art.

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (1994) Mistrz Nagrobka Provany - rzeźbiarz krakowski przełomu XVI i XVII wieku. In: Rocznik Historii Sztuki, 20 (1994), pp. 5-85

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (1984) Nagrobki Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w katedrze wawelskiej. Kilka uwag i hipotez. In: Biuletyn Historii Sztuki, 14 (1984), pp. 81-103

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (2006) O "Giornale" Vincenza Pacettiego raz jeszcze. In: Biuletyn Historii Sztuki, 68 (2006), Nr. 1. pp. 103-105

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (2000) Pomnik marszałka Stanisława Małachowskiego, dzieło Francesca Massimiliana Laboureura. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 3-4. pp. 415-435

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (2003) Rzeźbiarz rzymski Vincenzo Pacetii i Polacy. In: Biuletyn Historii Sztuki, 65 (2003), Nr. 2. pp. 261-276

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (2005) Rzeźby ogrodowe w Młynowie na Wołyniu i ich twórca Grzegorz Czaykowski. In: Biuletyn Historii Sztuki, 67 (2005), Nr. 3-4. pp. 251-258

Mikocka-Rachubowa, Katarzyna (2004) Włoscy rzeźbiarze na dworze króla Stanisława Augusta. In: Rocznik Historii Sztuki, 29 (2004), Nr. 1-2. pp. 49-120

Miłobędzki, Adam (2005) Architektura jako wyraz stołeczności Krakowa i Lwowa w dobie nowożytnej. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 listopada 2002. Kraków 2005, pp. 75-80

Miziołek, Jerzy (2000) Aby Warburg, "The renewal of pagan antiquity". Contribution to the cultural history of the European Renaissance. Translation by David Britt, introduction by Kurt W. Forster, Los Angeles: Getty Center for the History of Art and the Humanities, 1999. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 3-4. pp. 641-649

Miziołek, Jerzy (1993) An exhibition of books acquired recently by the library of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences and Letters with grants from Getty Trust and other donors. Warsaw - may 1993 / Wystawa książek Instytutu Sztuki PAN. Warszawa – maj 1993. In: Biuletyn Historii Sztuki, 55 (1993), Nr. 2/3. pp. 323-325

Miziołek, Jerzy (1997) Apotheosis, Ascensio or Resurrectio. Osservazioni sull’Helios del Mausoleo dei Giulii sotto la basilica vaticana di San Pietro. In: Arte Cristiana, 85 (1997), pp. 83-98

Miziołek, Jerzy, Hrsg. (2003) Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego : ars et educatio.

Miziołek, Jerzy (1999) Biskup i magowie. W sprawie „Hołdu Trzech Króli” w kaplicy Tomckiego. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.). Krakau 1999, pp. 33-47 + Abb. 1-14

Miziołek, Jerzy (2001) Cassone in the fifteenth-century Sienese manner at the Royal Wawel Castle in Cracow. In: Miziołek, Jerzy (Hrsg.): Falsifications in Polish collections and abroad. Warschau 2001, pp. 107-129

Miziołek, Jerzy (2002) Cassoni istoriati with "Torello and Saladin". Observations on the origins of a new genre of Trecento art in Florence. In: Studies in the History of Art, 61 (2002), pp. 442-469

Miziołek, Jerzy ; Kowalski, Hubert (2010) Chopin among artists and scholars.

Miziołek, Jerzy (1990) Da Pisanello alla nascita dei Musei Capitolini. L'Antico a Roma alla vigilia del Rinascimento, Musei Capitolini, 24 maggio - 19 luglio 1988, Roma 1988. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 52 (1990), Nr. 1-2. pp. 194-195

Miziołek, Jerzy (1995) Die Truhenmalerei des Meisters des Ladislaus (oder Karl) von Anjou Durazzo. In: Kunsthistorisches Institut in Florenz. Jahresbericht, (1995), pp. 65-67

Miziołek, Jerzy (2011) "Ercole a riposo" della collezione Lanckoroński : appunti sulle ricostruzioni del Torso del Belvedere nell’arte del Settecento. In: Pegasus : Berliner Beiträge zum Nachleben der Antike, 13 (2011), pp. 141-165

Miziołek, Jerzy (1993) Europa and the winged Mercury on two cassone panels from the Czartoryski Collection. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 56 (1993), pp. 63-74 und Tafeln 11-15.

Miziołek, Jerzy (2001) "Exempla" di giustizia. Tre tavole di Alvise Donati. In: Arte Lombarda, 131 (2001), pp. 72-88

Miziołek, Jerzy (1997) Fabrizio Mancinelli (1940-1994). In: Ikonotheka, 12 (1997), pp. 137-139

Miziołek, Jerzy, Hrsg. (2001) Falsifications in Polish collections and abroad (Światowit : Supplement series A, Antiquity ; 8).

Miziołek, Jerzy ; Kowalski, Hubert, Hrsgg. (2012) Fidiasz, Michał Anioł i inni : królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych w Warszawie.

Miziołek, Jerzy (2009) "Flammans pro recto". Kilka myśli o ostatnich z rodu Lanckorońskich, czyli o patriotyzmie, europejskiej kulturze artystycznej i tradycji antyku. In: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury - Etnografia - Sztuka, 63 (2009), Nr. 3. pp. 90-109

Miziołek, Jerzy (1996) "Florentina libertas": la "Storia di Lucrezia romana e la cacciata del tiranno" sui cassoni del primo Rinascimento. In: Prospettiva : rivista di storia dell'arte antica e moderna, Nr. 83-84 (1996), pp. 159-176

Miziołek, Jerzy (1999) Florentine marriage chests depicting the story of Lucretia and the war with Giangaleazzo Visconti. In: Ames-Lewis, Francis ; Paszkiewicz, Piotr (Hrsgg.): Art and politics : the proceedings of the Third Joint Conference of Polish and English Art Historians. Warsaw 1999, pp. 31-43

Miziołek, Jerzy (1986) Francis Haskell, Nicholas Penny, "Taste and the antique". The lure of classical sculpture 1500–1900, ed. II New Haven 1982. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 48 (1986), Nr. 2-4. pp. 313-315

Miziołek, Jerzy (2008) "Golgota" Jana Styki w Forest Lawn. O największym obrazie świata i jego niezwykłej historii. In: Konteksty, 62 (2008), Nr. 1. pp. 50-60

Miziołek, Jerzy (1993) Historia Lukrecji rzymskiej na wczesnorenesansowym cassone w Muzeum Narodowym w Warszawie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 55 (1993), Nr. 4. pp. 419-437

Miziołek, Jerzy (2003) Historia Psyche i "Primavera" Sandra Botticellego. O obrazach z kolekcji Karola Lanckorońskiego w Galerii Berlińskiej i zbiorach Abegg Stiftung. In: Rocznik Historii Sztuki, 28 (2003), pp. 47-80

Miziołek, Jerzy (2012) I capolavori sotto il Vesuvio e la loro fortuna in Polonia tra Sette e Ottocento. In: Atti dell’Accademia Polacca, 1 (2009-2010) (2012), pp. 11-31

Miziołek, Jerzy (2010) I due capolavori di Henryk Siemiradzki: "Le torce di Nerone" e "Il giudizio di Paride" ovvero "Il trionfo di Venere". In: Pegasus : Berliner Beiträge zum Nachleben der Antike, 12 (2010), pp. 83-119

Miziołek, Jerzy (2014) Ikar i Anioły. Wystawa dzieł Igora Mitoraja na Campo Santo w Pizie. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 76 (2014), Nr. 4. pp. 711-720

Miziołek, Jerzy (2006) I mosaici della basilica del Monte Sinai. Nuove osservazioni sulle fonti delle raffigurazioni e del loro contenuto ideale. In: Arte Cristiana, 94 (2006), Nr. 837. pp. 399-408

Miziołek, Jerzy (2004) Inspiracje śródziemnomorskie. O wizji antyku w sztuce Warszawy i innych ośrodków kultury dawnej Polski.

Miziołek, Jerzy (1992) Jean Michel Massing, Du texte à l'image. La Calomnie d'Apelle et son iconographie, Strasbourg 1990. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 54 (1992), Nr. 4. pp. 95-99

Miziołek, Jerzy (1993) Jeffrey F. Hamburger, The Rothschild canticles. Art and mysticism in Flanders and the Rhineland circa 1300, London: Yale University Press, New Haven 1990. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 55 (1993), Nr. 4. pp. 532-533

Miziołek, Jerzy ; Maj, Jacek, Hrsgg. (2007) Kazimierz Chłędowski : pisarz i badacz kultury.

Miziołek, Jerzy (1997) La storia di Achille su due cassoni fiorentini dell'ultimo Trecento. In: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 41 (1997), Nr. 1/2. pp. 33-67

Miziołek, Jerzy (2012) "Le torce di Nerone" e altri capolavori di Henryk Siemiradzki, un pittore polacco a Roma. In: Atti dell’Accademia Polacca, 1 (2009-2010) (2012), pp. 135-154

Miziołek, Jerzy (2011) "Lux in tenebris" : Nerone e i primi cristiani nelle opere di Enrico Siemiradzki e Jan Styka. In: Tomei, Maria Antonietta ; Rea, Rosella (Hrsgg.): Nerone : [Roma, Colosseo ... 12 aprile - 18 settembre 2011, Ausstellungskatalog]. Milano 2011, pp. 44-61

Miziołek, Jerzy (1992) Michelangelo e la Sistina. La tecnica, il restauro, il mito, Roma 1990. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 54 (1992), Nr. 1. pp. 85-92

Miziołek, Jerzy (1994) Michelangelo Merisi da Caravaggio. Come nascono i capolavori. Catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Sala Bianca, 12 dicembre 1991 - 15 marzo 1992; Roma, Palazzo Ruspoli, Fondazione Memmo, 26 marzo - 24 maggio 1992, a cura di M. Gregori, Milano 1994. - [Rezension]. In: Barok, 1 (1994), Nr. 1. pp. 179-180

Miziołek, Jerzy (2003) Mity, legendy, exempla. Włoskie malarstwo świeckie epoki Renesansu ze zbiorów Karola Lanckorońskiego / Miti, leggende, exempla. La pittura profana del Rinascimento italiano della collezione Lanckoroński.

Miziołek, Jerzy (2010) Muse, Baccanti e Centauri : i capolavori della pittura pompeiana e la loro fortuna in Polonia.

Miziołek, Jerzy (2016) Muzeum Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego i rola Stanisława Kostki Potockiego w jego utworzeniu / Das Museum der Schönen Künste der Universität Warschau und die Rolle Stanisław Kostka Potockis bei seiner Entstehung. In: Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki - mistrzowie i uczniowie / Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki - Meister und Schüler [Kongressband]. Mainz ; Ruhpolding 2016, pp. 243-254 (Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki. Nowe badania i dokumenty / Johann Joachim Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki. Neue Forschungen und Dokumente ; 1)

Miziołek, Jerzy (1994) Obeliski Rzymu i Krakowa w 2 połowie XVI w. In: Barok, 1 (1994), Nr. 2. pp. 153-176

Miziołek, Jerzy (1993) Oculus coeli: osservazioni sulla simbologia della luce nella cappella del primate Uchanius a Lovitium (Łowicz). In: Quaderni di storia dell'architettura e restauro : QUASAR, 8/9 (1993), pp. 5-18

Miziołek, Jerzy (1993) Opus egregium ac spectandum. Il tabernacolo eucaristico di Gianmaria Mosca, detto il Padovano, per la cattedrale di Cracovia. In: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 37 (1993), Nr. 2/3. pp. 303-336

Miziołek, Jerzy (2009) Orpheus and Euridice: Three spalliera panels by Jacopo del Sellaio. In: I Tatti studies : essays in the Renaissance, 12 (2009), pp. 117-148

Miziołek, Jerzy ; Kuczman, Kazimierz (2000) Perły w koronie: arcydzieło Dossa Dossiego i późnoantyczna gemma z kolekcji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. In: Biuletyn Historii Sztuki, 62 (2000), Nr. 1-2. pp. 241-247

Miziołek, Jerzy (1990) Phyllis Pray Bober, Ruth Rubinstein, "Renaissance artists and antique sculpture". A handbook of sources, Oxford University Press 1986. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 52 (1990), Nr. 3-4. pp. 360-366

Miziołek, Jerzy (2008) Pliny the Younger’s Villa Laurentina as viewed Count Stanislas Kostka Potocki: between 18th century archaeology and a neoclassical vision. In: Jastrzębowska, Elżbieta ; Niewójt, Monika (Hrsgg.): Archeologia letteratura collezionismo: atti del convegno dedicato a Jan e Stanisław Kostka Potocki, 17-18 aprile 2007. Roma 2008, pp. 219-248 (Accademia Polacca delle Scienze - Biblioteca e Centro di Studi a Roma - Conferenze ; 123)

Miziołek, Jerzy ; Kowalski, Hubert (2011) Pod opieką muz : Pałac Czartoryskich-Potockich siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miziołek, Jerzy (1990) Porwanie Europy i historie Merkurego. Fragmenty cassone z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. In: Biuletyn Historii Sztuki, 52 (1990), Nr. 1-2. pp. 3-28

Miziołek, Jerzy (2010) Reconstructing antiquity in the 1770s: the decoration of Pliny the Younger's Villa Maritima in Count Stanislaus K. Potocki's vision. In: Bartsch, Tatjana ; Becker, Marcus ; Bredekamp, Horst ; Schreiter, Charlotte (Hrsgg.): Das Originale der Kopie. Kopien als Produkte und Medien der Transformation von Antike. Berlin-New York 2010, pp. 223-245 (Transformationen der Antike ; 17)

Miziołek, Jerzy (1994) Roma di Sisto V. Le arti e la cultura, a cura di M. L. Madonna, Roma 1993. - [Rezension]. In: Barok, 1 (1994), Nr. 2. pp. 191-193

Miziołek, Jerzy ; Kowalski, Hubert (2014) Secrets of the past : Czartoryski-Potocki Palace home of the Ministry of Culture and National Heritage.

Miziołek, Jerzy (1987) Secundus Adventus. Chrystus jako Prawdziwe Słońce w sztuce pierwszego tysiąclecia. In: Biuletyn Historii Sztuki, 49 (1987), Nr. 1-2. pp. 3-34

Miziołek, Jerzy (1996) Soggetti classici sui cassoni fiorentini alla vigilia del Rinascimento.

Miziołek, Jerzy (1991) Sol verus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia (Studia z historii sztuki ; 46).

Miziołek, Jerzy (1988) Stanisław Stawicki, "Papirusy Tebańskie" - antyczne źródła wiedzy o technikach artystycznych, Wrocław 1987. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 50 (1988), Nr. 4. pp. 383-385

Miziołek, Jerzy (2010) Stefan Kardynał Wyszyński wobec universum sztuki. In: Kultura – Media - Teologia, Nr. 3 (2010), pp. 82-91

Miziołek, Jerzy (2007) The awakening of Paris and the beauty of the Goddesses. Two Cassoni from the Lanckoroński collection. In: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 51 (2007), Nr. 3/4. pp. 299-336

Miziołek, Jerzy (2002) The Bishop Piotr Tomicki Chapel in the Cracow Cathedral, and its altarpiece depicting "The Adoration of the Magi". In: Popp, Dietmar (Hrsg.): Die Jagiellonen : Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit. Nürnberg 2002, pp. 385-394

Miziołek, Jerzy (1992) The exhibition of books purchased by the library of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences with grants received from the Getty Trust and the Samuel H. Kress Foundation / Wystawa książek zakupionych dla biblioteki Instytutu Sztuki PAN z grantów The Getty Trust i The Samuel H. Kress Foundation. In: Biuletyn Historii Sztuki, 54 (1992), Nr. 3. pp. 109-114

Miziołek, Jerzy (2015) Teatr Wielki w Warszawie : 250-lecie teatru publicznego w Polsce 1765-2015 / The Grand Theatre in Warsaw : the 250th anniversary of public theatre in Poland 1765-2015.

Miziołek, Jerzy (1995) The Lanckoronski collection in Poland. In: Antichità viva, 34 (1995), Nr. 3. pp. 27-49

Miziołek, Jerzy (2006) The "Odyssey" cassone panels from the Lanckoroński collection: On the origins of depicting Homer's epic in the art of Italian Renaissance. In: Artibus et Historiae, 27 (2006), Nr. 53. pp. 57-88

Miziołek, Jerzy (2005) The punishment of Licinius Crassus and other 'exempla iustitiae' at Arthur's Court in Gdańsk in the context of Netherlandish, German and Italian art. In: Questiones Medii Aevi Novae, 10 (2005), pp. 345-374

Miziołek, Jerzy (2003) The Story of Paris and Helen in Italian Renaissance domestic paintings from Lanckoronski collection. In: Mediterranean and non-european archaeology. Archeologia środziemnomorska i pozaeuropejska (Swiatowit / A ; N.S. 5 = 46 [d. Gesamtw.]), N.F. 5 (2003), 15-31 + Tafeln 1-14.

Miziołek, Jerzy (1990) Transfiguratio Domini in the apse at Mount Sinai and the symbolism of light. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 53 (1990), pp. 42-60

Miziołek, Jerzy (2002) Transfiguratio-transsubstantiatio. Uwagi o programie krakowskiego kościoła oo. Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego. In: Mazurczak, Małgorzata Urszula ; Patyra, Jowita (Hrsgg.): Obraz i kult. Image and Cult [Materiały z konferencji „Obraz i Kult”, KUL – Lublin , 6-8 października 1999]. Lublin 2002, pp. 65-110

Miziołek, Jerzy (1992) Udo Kultermann, Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer Wissenschaft, München 1990. - [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 54 (1992), Nr. 3. pp. 91-92

Miziołek, Jerzy (2005) Uniwersytet Warszawski : dzieje i tradycja.

Miziołek, Jerzy ; Kowalski, Hubert (2013) Uniwersytet Warszawski i młody Chopin.

Miziołek, Jerzy (2008) "Virgil in the Basket and Mounted Aristotle": two "lettuccio" paintings by Giovanni di Buonconsiglio from the Lanckoronski Collection. In: Iconographica, 7 (2008), pp. 90-102

Miziołek, Jerzy (1999) Virgil with panpipes. Observations on the iconography of an Italian panel from the Lanckoronski collection. In: Fontes : rivista di filologia, iconografia e storia della tradizione classica, 2 (1999), Nr. 3/4. pp. 97-116 u. Tafel 45-55.

Miziołek, Jerzy (1994) "When our Sun is risen": observations on eschatological visions in the art of the first millennium. I. The mosaics on the triumphal arch in S. Paolo fuori le mura in Rome. In: Arte Cristiana, 82 (1994), Nr. 763. pp. 245-260

Miziołek, Jerzy (1995) "When our Sun is risen": observations on eschatological visions in the art of the first millennium. II. The mosaic in the dome of the church of Hagios Georgios in Thessalonika. In: Arte Cristiana, 83 (1995), Nr. 766. pp. 3-22

Miziołek, Jerzy (2014) Wiedeńska konferencja „Karol Lanckoroński i jego epoka / Karl Lanckoroński und seine Zeit“ (9-10 grudnia 2013). In: Biuletyn Historii Sztuki, 76 (2014), Nr. 2. pp. 321-332

Miziołek, Jerzy (2011) Wspomnienie o Marii Skubiszewskiej, Luciano Bellosim i Miklósu Boskovitsu. In: Biuletyn Historii Sztuki, 31 (2011), Nr. 3-4. pp. 573-578

Mjasoédov, Vladimir (1928) Les fresques byzantines de Spas-Nereditsa.

Molè, Vojeslav (1961) Achtamar. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 2-3

Molè, Vojeslav (1961) Akwileja. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 9-10

Molè, Vojeslav (1964) Aleš Mikoláš. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 1. Zürich 1964, pp. 58-59

Molè, Vojeslav (1961) Arilje. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 46-47

Molè, Vojeslav (1961) Athos. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 55-57

Molè, Vojeslav (1964) Bencovich (Benković) Federico, genannt il Ferigheto dalmatino. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 1. Zürich 1964, pp. 304-305

Molè, Vojeslav (1961) Bizancjum a sztuka Słowian. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 125-129

Molè, Vojeslav (1961) Bogolubowo. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 135-136

Molè, Vojeslav (1961) Bogomilcy. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 135-136

Molè, Vojeslav (1961) Bojana. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 139-141

Molè, Vojeslav (1961) Bosna. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 154-155

Molè, Vojeslav (1964) Brandl Peter Johannes. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 1. Zürich 1964, pp. 510-512

Molè, Vojeslav (1964) Brüllov Karl Pavlović. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 1. Zürich 1964, pp. 561-562

Molè, Vojeslav (1961) Bułgaria. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 193-199

Molè, Vojeslav (1961) Buvina Andrzej. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 209-212

Molè, Vojeslav (1961) Chilandar. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 242-243

Molè, Vojeslav (1961) Chorwacja. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, p. 254

Molè, Vojeslav (1961) Czechy. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 289-294

Molè, Vojeslav (1961) Czernihów. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 299-301

Molè, Vojeslav (1961) Dalmacja. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 314-315 , 316-325

Molè, Vojeslav (1961) Desjatinnaja cerkiew. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, p. 340

Molè, Vojeslav (1961) Dioklecjana pałac i mauzoleum. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 344-345

Molè, Vojeslav (1965) Dionissij. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 2. Zürich 1965, pp. 102-103

Molè, Vojeslav (1961) Djurdjevi Stupovi. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 346-347

Molè, Vojeslav (1961) Donata kościół. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 373-374

Molè, Vojeslav (1930) Ein Problem der byzantinischen Kunstgeschichte in Polen. In: Byzantinische Zeitschrift, 30 (1930), pp. 529-530

Molè, Vojeslav (1961) Emalia. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, pp. 451-454

Molè, Vojeslav (1964) Goci. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 127-128

Molè, Vojeslav (1964) Gračanica. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 147-148

Molè, Vojeslav (1965) Grund Norbert. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 2. Zürich 1965, p. 805

Molè, Vojeslav (1964) Halicz. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 184-185

Molè, Vojeslav (1931) Historja sztuki starochrzescijańskiej i wczesnobizantyńskiej: wstęp do historji sztuki bizantyńskiej u Słowian.

Molè, Vojeslav (1966) Hohenfurth Meister von. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 3. Zürich 1966, pp. 248-251

Molè, Vojeslav (1964) Hradčany. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 219-222

Molè, Vojeslav (1964) Ikona. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 244-249

Molè, Vojeslav (1964) Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, p. 249

Molè, Vojeslav (1964) Ikonografia. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 249-250

Molè, Vojeslav (1964) Italia. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 297-298

Molè, Vojeslav (1966) Ivanov Aleksandr Andreevič. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 3. Zürich 1966, pp. 412-414

Molè, Vojeslav (1964) Izborniki Światosława. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, p. 300

Molè, Vojeslav (1970) Iz knjige spominov (Spomini in srečanja ; 5).

Molè, Vojeslav (1966) Jakopič Rihard. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 3. Zürich 1966, pp. 422-424

Molè, Vojeslav (1933) Jovanović Pavle. In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Band 19. Roma 1933, p. 466

Molè, Vojeslav (1950) Jugoslavia, Arte. In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Band 20. Roma 1950, pp. 43-44

Molè, Vojeslav (1965) Jugosłowiańska sztuka. In: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Band 5. Warszawa 1965, pp. 340-342

Molè, Vojeslav (1964) Juriew Polski. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 343-344

Molè, Vojeslav (1964) Kapadocja. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 370-371

Molè, Vojeslav (1964) Kijowski sobór Św. Sofii. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 415-418

Molè, Vojeslav (1964) Kijów. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 409-413

Molè, Vojeslav (1964) Konstantynopol. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Lehr-Spławiński, Tadeusz (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, pp. 467-468

Molè, Vojeslav (1967) Levickij Dmitrij Grigorievič. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 4. Zürich 1967, pp. 125-127

Molè, Vojeslav (1967) Macedonia. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, pp. 143-145

Molè, Vojeslav (1967) Mánes Josef. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 4. Zürich 1967, pp. 269-270

Molè, Vojeslav (1967) Morawskie państwo. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, pp. 294-296

Molè, Vojeslav (1967) Navratil Josef. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 4. Zürich 1967, p. 562

Molè, Vojeslav (1967) Nieriedica. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, pp. 390-392

Molè, Vojeslav (1967) Nowogród Wielki. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, pp. 425-430

Molè, Vojeslav (1967) Nowogrodzka cerkiew Św. Sofii. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, pp. 430-432

Molè, Vojeslav (1961) Ochrona zabytków w Jugosławii. In: Ochrona Zabytków, 14 (1961), Nr. 1-2. pp. 118-125 ; Nr. 3-4. S. 102-113.

Molè, Vojeslav (1967) Ochryda. Sztuka. In: Kowalenko, Władysław ; Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Bd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, pp. 454-456

Molè, Vojeslav (1967) Purkyně Karel. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 4. Zürich 1967, p. 824

Molè, Vojeslav (1957) Rotunde predromanske dobe na jugu in na severu. In: Peristil, 2 (1957), pp. 81-84

Molè, Vojeslav (1968) Rublew (Rubljov) Andrej. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 5. Zürich 1968, pp. 176-177

Molè, Vojeslav (1936) Sarajevo. In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Bd. 30. Roma 1936, pp. 827-828

Molè, Vojeslav (1949) Serbia : arte. In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Bd. 31. Rom 1949, pp. 416-418

Molè, Vojeslav (1950) Studenica. In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Bd. 30. Roma 1950, p. 889

Molè, Vojeslav (1975) Svatý Jakub. In: Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, Bd. 5. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, pp. 491-492

Molè, Vojeslav (1965) Sztuka bizantyńsko-ruska: 1040-1300 (1500). In: Dobrowolski, Tadeusz (Hrsg.): Historia sztuki polskiej, Band 1: Sztuka średniowieczna. Kraków 1965, pp. 169-186

Molè, Vojeslav (1968) Theophanes der Grieche. In: Bazin, Germain (Hrsg.): Kindlers Malerei-Lexikon, Bd. 5. Zürich 1968, pp. 491-492

Molè, Vojeslav (1958) Tycjan.

Molè, Vojeslav (1944) Umetnostna zgodovina in problem umetnikove osebnosti. In: Razprave / Filozofsko-Filološko-Historični Razred, Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti v Ljubljani, 2 (1944), Nr. 13. pp. 303-343

Molè, Vojeslav (1956) Ikona ruska. Pradzieje ikony ruskiej: rozwój w okresie od XI do XIV w. : Teofan Grek i Andrzej Rublew.

Molè, Vojeslav (1962) Sztuka Słowian południowych.

Molè, Vojeslav (1965) Umetnost južnih Slovanov.

Mordyński, Krzysztof (2023) Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW.

Mordyński, Krzysztof (2020) Piękno niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego terenu Uniwersytetu Warszawskiego = Overlooked beauty. Architectural details on Warsaw University's historic campus.

Morka, Mieczysław (2006) Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe.

Mossakowski, Stanisław (1991) Antique and Renaissance models of the Porta Triumphalis in the King Sigismund Chapel in Cracow. In: Polish Art Studies, 12 (1991), pp. 27-36

Mossakowski, Stanisław (1973) Art in Poland in Copernicus’s time. In: Suchodolski, Bogdan (Hrsg.): Poland, the land of Copernicus. Wrocław 1973, pp. 143-161

Mossakowski, Stanisław (1993) Bartolomeo Berrecci à Cracovie: la chapelle Sigismond. In: Revue de l'art, Nr. 101 (1993), pp. 67-85

Mossakowska, Wanda (1998) Bibliografia prac Stanisława Mossakowskiego. In: Rottermund, Andrzej (Hrsg.): Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata. Warszawa 1998, pp. 449-455

Mossakowski, Stanisław (1962) Die Kurfürstenkapelle Fischers von Erlach im Breslauer Dom. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 19 (1962), pp. 64-87

Mossakowski, Stanisław (2009) Gli anni romani di Giovanni Battista Gisleni. In: Biuletyn Historii Sztuki, 71 (2009), Nr. 1-2. pp. 35-56

Mossakowski, Stanisław (2014) Gli appartamenti del re Sigismondo I e della regina Bona Sforza nel Castello Reale di Cracovia (1518 - 1548). In: Chatenet, Monique ; De Jonge, Krista (Hrsgg.): Le prince, la princesse et leurs logis :manières d'habiter dans l'élite aristocratique européenne (1400 - 1700) ; actes des septièmes Rencontres d'architecture européenne, Paris, 27 - 30 juin 2011. Paris 2014, pp. 45-54 (Collection De Architectura / Colloques ; 15)

Mossakowski, Stanisław (1981) Il mausoleo dei Morstin a Varsavia ed "egittologia" del Seicento. In: Colloqui del Sodalizio tra Studiosi dell' Arte, Ser. 2, 6.1976-1980 (1981), pp. 51-59

Mossakowski, Stanisław (1983) Il significato della "Santa Cecilia" di Raffaello. In: Emiliani, Andrea (Hrsg.): Indagini per un dipinto : la Santa Cecilia di Raffaello. Bologna 1983, pp. 49-79 (Rapporti della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici per le Provincedi Bologna, Ferrara, Forlı̀ e Ravenna ; 44)

Mossakowski, Stanisław (2005) I "Palazzi in fortezza" all'italiana nella Polonia del '600. In: Barocco : storia - letteratura - arte, 1 (2005), pp. 137-162

Mossakowski, Stanisław (2005) Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus, Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001. – [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 67 (2005), Nr. 1-2. pp. 175-177

Mossakowski, Stanisław (1986) Józef Lepiarczyk (1917-1985). In: Biuletyn Historii Sztuki, 47 (1986), Nr. 2-4. pp. 325-326

Mossakowski, Stanisław (2013) La decorazione dei portali del palazzo reale di Cracovia e il problema del loro stile. In: Chatenet, Monique (Hrsg.): Le génie du lieu : la réception du langage classique en Europe (1540 - 1650) ; sélection, interprétation, invention ; actes des siexièmes Rencontres d'Architecture Européenne, 11 - 13 juin 2009 en hommage au professeur Jean Guillaume. Paris 2013, pp. 125-130 (Collection De architectura : Colloques ; 14)

Mossakowski, Stanisław (1974) La musica nella "Santa Cecilia" di Raffaello. In: Quadrivium : rivista di filologia e musicologia medievale, 15 (1974), Nr. 1. pp. 161-171

Mossakowski, Stanisław (1980) La Porte de bronze de Gniezno et la "Chronique polonaise" de mâitre Vincent. In: Polish Art Studies, 2 (1980), pp. 11-29

Mossakowski, Stanisław (1982) L'arte in Polonia fra il X e il XVIII secolo nella sua prospettiva europea. In: The common Christian roots of the European nations. An international colloquium in the Vatican, Bd. 2: Written contributions to the twelve carrefours. Florence 1982, pp. 625-632

Mossakowski, Stanisław (1985) L'art en Pologne depuis le Xe jusq'au milieu du XVIIIe siècle dans le contexte européen. In: Polish Art Studies, 6 (1985), pp. 213-222

Mossakowski, Stanisław (2006) Le residenze nobiliari di campagna nella Polonia del Cinque e Seicento. In: Chatenet, Monique (Hrsg.): Maisons des champs dans l'Europe de la Renaissance. Actes des premières Rencontres d'Architecture Européenne, Château de Maisons, 10 - 13 juin 2003. Paris 2006, pp. 255-261 (De architectura : Colloques ; 11)

Mossakowski, Stanisław (2002) L' "Estasi di Santa Cecilia" di Raffaello. In: Emiliani, Andrea ; Scolaro, Michela (Hrsgg.): L' arte, un universo di relazioni : le mostre di Bologna 1950-2001. Milano 2002, pp. 244-249

Mossakowski, Stanisław (2011) Maria Skubiszewska (1930-2011). In: Biuletyn Historii Sztuki, 73 (2011), Nr. 3-4. pp. 567-572

Mossakowski, Stanisław (1972) Mauzoleum Morsztynów w Warszawie. In: Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970. Warszawa 1972, pp. 225-241

Mossakowski, Stanisław (2002) Orbis polonus : studia z historii sztuki XVII - XVIII wieku.

Mossakowski, Stanisław (1999) Pałac Biskupi w Krakowie a projekty Giovanniego Battisty Gisleniego. In: Roczniki Sztuki Śląskiej, 17 (1999), pp. 137-145

Mossakowski, Stanisław (1972) Pałac Krasińskich.

Mossakowski, Stanisław (1998) Potocki, Palladio e la facciata della chiesa di Sant'Anna a Varsavia. In: Napoli Nobilissima, Ser. 4, 37 (1998), pp. 57-62

Mossakowski, Stanisław (2021) Przez historię do historii sztuki. In: Konteksty, 75 (2021), Nr. 1-2. pp. 263-271

Mossakowski, Stanisław (1968) Rafaelowska "Św. Cecylia". Studium ikonograficzne. In: Biuletyn Historii Sztuki, 30 (1968), Nr. 2. pp. 137-156

Mossakowski, Stanisław (1968) Raphael's “St. Cecilia”. An iconographical study. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 31 (1968), Nr. 1. pp. 1-26

Mossakowski, Stanisław (2009) Rzymskie lata Giovanniego Battisty Gisleniego. In: Bernatowicz, Tadeusz (Hrsg.): Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu = L'Europe moderne : nouveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe : new world, new civilisation?. Warszawa 2009, pp. 535-549

Mossakowski, Stanisław (1996) Sztuka polska XVI-XVIII wieku w perspektywie europejskiej. In: Barok, 3 (1996), Nr. 1 (5). pp. 15-22

Mossakowski, Stanisław (2007) The Latin inscriptions in the Royal Palace on the Wawel Hill in Cracow. In: Skolimowska, Anna (Hrsg.): Respublica litteraria in action. Letters – speeches – poems – inscriptions. Warsaw-Cracow 2007, pp. 105-114 (Corpus epistularum Ioannis Dantisci ; 5)

Mossakowski, Stanisław (2009) The Sigismund Chapel (1515-1533). Mausoleum of King Sigismund within the circle of Humanist ideas of the Jagiellons’ court in Cracow. In: Ars, 42 (2009), Nr. 1. pp. 153-167

Mossakowski, Stanisław (1973) The symbolic meaning of Copernicus' seal. In: Journal of the History of Ideas, 34 (1973), Nr. 3. pp. 451-460

Mossakowski, Stanisław (1994) Tilman van Gameren : Leben und Werk.

Mossakowski, Stanisław (2002) Tilman van Gameren in Poland. His oeuvre in an art-historical context. In: Ottenheym, Koen A. ; Goossens, Eymert-Jan (Hrsgg.): Tilman van Gameren (1632-1706) : a Dutch architect to the Polish court. Amsterdam 2002, pp. 41-83 und Abb. 1-49

Mossakowski, Stanisław (2004) Trent'anni dopo: ricerche sul significato della "Santa Cecilia" di Raffaello. In: Pasculli Ferrara, Domenica (Hrsg.): Per la storia dell'arte in Italia e in Europa : studi in onore di Luisa Mortari. Roma 2004, pp. 269-276

Mossakowski, Stanisław (1995) Universalità europea dell’arte in Polonia dal Cinquecento al Settecento. In: Graciotti, Sante (Hrsg.): La nascita dell’ Europa: per una storia delle idee fra Italia e Polonia. Firenze 1995, pp. 137-146 (Civiltà Veneziana : Studi ; 47)

Mossakowski, Stanisław (1986) Zmiany kamiennej dekoracji rzeźbiarskiej Kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze krakowskiej w XVIII i XIX w. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 31 (1986), pp. 223-277

Mossakowski, Stanisław (1968) Zofia Ameisenowa (1897-1967). In: Biuletyn Historii Sztuki, 30 (1968), Nr. 2. pp. 236-238

Mossakowski, Stanisław (1994) Zwischen Rom, München und Warschau. Rätselhafte Zeichnungen in der Sammlung des Architekten Tilman van Gameren. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 57 (1994), Nr. 2. pp. 201-218

Murzyn-Kupisz, Monika A. (2004) Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt. Das Beispiel Schömberg. In: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Warschau 2004 201-219 + Abb. 1-7

N

Nowacki, Dariusz (1999) Stan badań nad katedrą wawelską w czasach nowożytnych. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.). Krakau 1999, pp. 11-31

Nowiński, Janusz (2019) Ara Crucis - krucyfiks i ołtarz św. Krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń. In: Seminare : Poszukiwania Naukowe, 40 (2019), Nr. 2. pp. 157-173

Nowiński, Janusz (2016) Crux in medio ecclesiae - najstarsze monumentalne krucyfiksy z cysterskich kościołów w Loccum, Pforta i Sorø. In: Seminare : Poszukiwania Naukowe, 37 (2016), Nr. 3. pp. 171-180

Nowiński, Janusz (2017) Cztery wczesne wizerunki Chrystusa Miłosiernego: rysunek S. Kreduszyńskiego, fresk Felicjana Szczęsnego Kowarskiego w Hołubli, obrazy Henryka Uziembły w Lądzie i Jana Wałacha w Czerwińsku. In: Artifex Novus, 1 (2017), pp. 62-79

Nowiński, Janusz (2020) Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r. In: Seminare : Poszukiwania Naukowe, 41 (2020), Nr. 2. pp. 127-135

Nykiel, Beata K. (2022) Eternal memory the Galician way: The War Graves Department in Kraków (1915–1918). In: Nykiel, Beata K. (Hrsg.): Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918 = Art in uniform. The War Graves Department in Kraków 1915-1918. Kraków 2022, pp. 60-77

Nykiel, Beata K. (2019) Pani Profesor Karla – arcypolska Europejka = Professor Karla, the most Polish European. In: Herito, Nr. 34 (2019), pp. 138-149

Nykiel, Beata K. (2022) Wieczna pamięć po galicyjsku. Krakowski Oddział Grobów Wojennych (1915-1918). In: Nykiel, Beata K. (Hrsg.): Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918 = Art in uniform. The War Graves Department in Kraków 1915-1918. Kraków 2022, pp. 40-58

O

Oczko, Patryk (2015) Tychy. Art in public space.

Olszewski, Andrzej Kazimierz (2007) Nowojorskie Art Déco a europejski ekspresjonizm. In: Rocznik Historii Sztuki, 32 (2007), pp. 101-123

Omilanowska, Małgorzata (2007) Architektur des Jugendstils und der frühen Moderne im heutigen Polen / Architektura secesji i wczesnego modernizmu w dzisiejszej Polsce. In: Neumann, Antje (Hrsg.): Henry van de Velde in Polen. Potsdam 2007, pp. 79-87

Omilanowska, Małgorzata (2009) Architektura uzdrowiskowa Połągi w latach 1870-1914. In: Porta Aurea, 7/8 (2009), pp. 346-365

Omilanowska, Małgorzata (2009) Cesarz Wilhelm II i jego inicjatywy architektoniczne na wschodnich rubieżach Cesarstwa Niemieckiego. In: Pilecka, Elżbieta (Hrsg.): Sztuka w kręgu władzy : materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin. Warszawa 2009, pp. 245-266

Omilanowska, Małgorzata (2007) Das Frühwerk von Walter Gropius in Hinterpommern. In: Pusback, Birte (Hrsg.): Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen. Warschau 2007 133-149 + Abb. 1-21

Omilanowska, Małgorzata (2010) Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast niemieckich w XIX wieku. In: Biuletyn Historii Sztuki, 72 (2010), pp. 293-334

Omilanowska, Małgorzata (1996) Dwa polskie projekty M. H. Baillie Scotta. In: Rocznik Historii Sztuki, 22 (1996), pp. 139-154

Omilanowska, Małgorzata (2009) Édouard André i jego realizacje ogrodowe w Polsce i na Litwie. In: Rocznik Historii Sztuki, 34 (2009), pp. 199-237

Omilanowska, Małgorzata (2008) Problematyka identyfikacji narodowej i regionalnej na przykładzie architektury Gdańska lat 1871-1914. Gdańska czy(li) niemiecka? In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Kraków 2008, pp. 169-184

Omilanowska, Małgorzata (1993) Searching for a national style in Polish architecture at the end of the 19th and beginning of the 20th century. In: Bowe, Nicola Gordon (Hrsg.): Art and the national dream : the search for vernacular expression in turn-of-the-century design. Blackrock 1993, pp. 99-116

Omilanowska, Małgorzata (2008) The question of national and regional identity on the example of Polish and German interpretations of Gdansk architecture in the 19th and 20th centuries. In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (2008), pp. 294-303

Omilanowska, Małgorzata (2004) "Wie der märchenhafte Phönix aus der Asche werden sie auferstehen". Haltungen zum Wiederaufbau und zur Restaurierung von Baudenkmälern in Polen in den Jahren 1915-1925. In: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Warschau 2004 79-91 + Abb. 1-14

Ostrowski, Jan K. (2000) A great Baroque master on the outskirts of Latin Europe. Johann Georg Pinsel and the high altar of the church at Hodowica. In: Artibus et Historiae, 21 (2000), Nr. 42. pp. 197-216

Ostrowski, Jan K. (1998) Andreas Fischinger septuagenarius. In: Piwocka, Magdalena ; Nowacki, Dariusz (Hrsgg.): Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1998, pp. 21-24

Ostrowski, Jan K. (2006) Andrzej Fischinger (1929-2005). In: Rocznik Krakowski, 72 (2006), pp. 213-214

Ostrowski, Jan K. (2016) Andrzej Stanisław Ciechanowiecki (28 IX 1924 – 2 XI 2015). In: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, 2015-2016 (2016), pp. 151-153

Ostrowski, Jan K. (1973) Architektura pałacu Wielopolskich. In: Rocznik Krakowski, 44 (1973), pp. 37-62

Ostrowski, Jan K. (1981) Arte popolare polacca.

Ostrowski, Jan K. (2011) Art in Poland from the Renaissance to the Rococo. In: Biedrońska-Słota, Beata (Hrsg.): Polonia. Tesoros y colecciones artísticas [1 junio - 4 septiembre 2011, Palacio Real de Madrid] ; CD-ROM. Madrid 2011, pp. 19-37

Ostrowski, Jan K. (1993) Art in the service of an oppressed nation : introduction to the history of Polish painting in the nineteenth century. In: Ławniczkowa, Agnieszka (Hrsg.): The naked soul : Polish fin-de-siècle paintings from the National Museum, Poznań [Ausstellungskatalog]. Raleigh, NC 1993, pp. 1-13

Ostrowski, Jan K. (2000) Barok polski i europejski. Uwagi o mechanizmach kontaktów. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 54-67

Ostrowski, Jan K. (1994) Caravaggio i caravaggionizm. In: Sztuka świata, Bd. 7. Warszawa 1994, pp. 60-79

Ostrowski, Jan K. (2012) Catalogue des oeuvres. In: Ostrowski, Jan K. ; Scherf, Guilhem (Hrsgg.): Johann Georg Pinsel: un sculpteur baroque en Ukraine au XVIIIe siècle [Ausstellungskatalog]. Paris 2012, pp. 96-166

Ostrowski, Jan K. ; Radwański, Kazimierz (1994) Cracovia. In: Enciclopedia dell‘arte medievale, Bd. 5. 1994, pp. 446-452

Ostrowski, Jan K. (1992) Cracow.

Ostrowski, Jan K. (1997) Czasy saskie: "ostatni stopień upadku" czy początek odrodzenia? In: Piwocka, Magdalena (Hrsg.): Tkaniny artystyczne z wieków XVIII i XIX. Materiały sesji naukowej w Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków 21 marca 1991. Kraków 1997, pp. 9-18

Ostrowski, Jan K. (2000) Cztery lwy z castrum doloris Franciszka Salezego i Anny Potockich. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 290-291

Ostrowski, Jan K. (1989) Die polnische Barockskulptur im 18. Jahrhundert. Probleme und Forschungsaufgaben. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 52 (1989), Nr. 1. pp. 89-113

Ostrowski, Jan K. (1989) Die polnische Malerei vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn der Moderne.

Ostrowski, Jan K. (1996) Dziedzictwo zabytkowe dawnej Rzeczypospolitej na kresach wschodnich. In: Międzynarodowe Centrum Kultury, 5 (1996), pp. 41-50

Ostrowski, Jan K. (2011) El arte polaco del Renacimiento al Rococó. In: Biedrońska-Słota, Beata (Hrsg.): Polonia. Tesoros y colecciones artísticas [1 junio - 4 septiembre 2011, Palacio Real de Madrid]. Madrid 2011, pp. 43-65

Ostrowski, Jan K. (2011) Forgotten Barock borderland. In: Wasilewska, Joanna (Hrsg.): Poland - China : art and cultural heritage. Kraków 2011, pp. 63-72 , Abb. 1-8

Ostrowski, Jan K. (1999) Four lions from the castrum doloris of Franciszek Salezy and Anna Potocki. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen: art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven; London 1999, pp. 290-291

Ostrowski, Jan K. (1998) Hercules and Samson. A long way of a composition motif from Stefano Maderno to Johann Georg Pinsel. In: Liebenwein, Wolfgang ; Tempestini, Anchise (Hrsgg.): Gedenkschrift für Richard Harprath. München 1998, pp. 311-322

Ostrowski, Jan K. (1991) Historia sztuki i komputery. In: Bielska-Łach, Monika (Hrsg.): Sztuka a technika : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1987. Warszawa 1991, pp. 339-350

Ostrowski, Jan K. (2006) Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo?. Kraków 2006, pp. 281-291

Ostrowski, Jan K. (2006) Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na kresach wschodnich - uwagi kombatanta. In: Biuletyn Historii Sztuki, 68 (2006), Nr. 2. pp. 269-272

Ostrowski, Jan K. (2005) Izaak Babel w Beresteczku. In: Pomorska, Joanna (Hrsg.): Mowa i moc obrazów : prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej. Warszawa 2005, pp. 308-315

Ostrowski, Jan K. (1999) Jan Jerzy Pinsel, Christ on the Cross. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen: art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven; London 1999, pp. 242-243

Ostrowski, Jan K. (2000) Jan Jerzy Pinsel, Chrystus Ukrzyżowany. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 242-243

Ostrowski, Jan K. (1994) Jan Matejko i jego wzory. In: Krakowski, Piotr ; Purchla, Jacek (Hrsgg.): Wokół Matejki : materiały z konferencji „Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie” zorganizowanej w stulecie śmierci artysty. Kraków 1994, pp. 104-110

Ostrowski, Jan K. (2020) Jeszcze o stroju polskim w malarstwie portretowym w XVII-XX wieku : pomiędzy obrazami a źródłami. In: Artifex Novus, 4 (2020), pp. 44-67

Ostrowski, Jan K. (2000) Kalendarium. In: Piotr Michałowski 1800–1855 : wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin [Ausstellungskatalog]. Kraków 2000, pp. 33-41

Ostrowski, Jan K. (2015) Klementyna Żurowska (24 V 1924 – 8 V 2015). In: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, 2014-2015 (2015), pp. 305-307

Ostrowski, Jan K. (2000) Krakau - Königsstadt an der Weichsel. In: Hölz, Christoph (Hrsg.): Wit Stwosz - Veit Stoss : ein Künstler in Krakau und Nürnberg. München 2000, pp. 34-49

Ostrowski, Jan K. (1998) Kresy bliskie i dalekie.

Ostrowski, Jan K. (2005) Król Stanisław i sztuka. In: Jurkowlaniec, Zofia (Hrsg.): Stanisław Leszczyński : król Polski księciem Lotaryngii. Warszawa 2005, pp. 186-203

Ostrowski, Jan K. (2001) Krzysztof Radziłowski malarz kamieniecki. In: Arx felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników. Warszawa 2001, pp. 283-287

Ostrowski, Jan K. (2005) Kunst in Polen - Polnische Kunst. In: Jaskuła, Marian ; Helios-Rybicka, Edeltrauda (Hrsgg.): Wissenschaft und Kunst für Europa : Dokumentation des 6. Internationalen Kongresses der Societas Humboldtiana Polonorum. Kraków, 24-27.06.2004. Kraków 2005, pp. 67-75 (Dokumentation des ... internationalen Kongresses der Societas Humboldtiana Polonorum ; 6, Buch)

Ostrowski, Jan K. (1982) La Place Royale de Nancy: remarques sur la genèse de l’architecture et les contenus symboliques. In: Maltese, Corrado (Hrsg.): Centri storici di grandi agglomerati urbani. Bologna 1982, pp. 89-96 (Atti del XXIV Congresso Internazionale di Storia dell'Arte / Comité International d'Histoire de l'Art ; 9)

Ostrowski, Jan K. (2012) La vie et l'oeuvre de Johann Georg Pinsel. In: Ostrowski, Jan K. ; Scherf, Guilhem (Hrsgg.): Johann Georg Pinsel: un sculpteur baroque en Ukraine au XVIIIe siècle [Ausstellungskatalog]. Paris 2012, pp. 26-63

Ostrowski, Jan K. (1975) L’église Notre-Dame de Bonsecours à Nancy. In: Le Pays Lorrain, 56 (1975), pp. 26-37

Ostrowski, Jan K. (2004) Le roi Stanislas et les arts. In: Rottermund, Andrzej ; Mathias, Martine (Hrsgg.): Stanislas : un roi de Pologne en Lorraine. Versailles 2004, pp. 151-157

Ostrowski, Jan K. (1982) Les publications illustrées glorifiant le mécénat du roi Stanislas: oeuvres d'art et source pour l'histoire de l'art. In: Libera, Zdzisław (Hrsg.): L’illustration du livre et la littérature au XVIIIe siècle en France et en Pologne: actes du colloque organisé par l'Institut de littérature polonaise et le Centre de civilisation française de l'Université de Varsovie, novembre 1975. Varsovie 1982, pp. 137-143 (Les cahiers de Varsovie ; 9)

Ostrowski, Jan K. (1997) Lwów. Dzieje i sztuka.

Ostrowski, Jan K. (2001) Mecenat artystyczny Stanisława Leszczyńskiego. In: Konior, Alojzy (Hrsg.): Stanisław Leszczyński - król, polityk, pisarz, mecenas. Materiały z europejskiej konferencji naukowej zorganizowanej w 300-lecie urodzin króla Stanisława Leszczyńskiego. Leszno 2001, pp. 125-137

Ostrowski, Jan K. (1999) Mechanisms of contact between Polish and European Baroque. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen: art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven ; London 1999, pp. 55-67

Ostrowski, Jan K. ; Leszczyńska, Urszula (1993) Michałowska Celina. In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 5. Warszawa 1993, p. 512

Ostrowski, Jan K. (1993) Michałowski Piotr. In: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 5. Warszawa 1993, pp. 514-522

Ostrowski, Jan K. (1990) Myśli o portrecie staropolskim : na kanwie wyników II Seminariów Niedzickiego. In: Marczak-Krupa, Anna (Hrsg.): Portret : funkcja - forma - symbol ; materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1986. Warszawa 1990, pp. 171-185

Ostrowski, Jan K. (1972) Nurt egzotyczny w architekturze Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 17 (1972), Nr. 3. pp. 161-176

Ostrowski, Jan K. (1990) O lasce marszałka sejmu z lat 1830–1831. In: Gieysztor-Rosa, Danuta ; Prosińska, Maria (Hrsgg.): Curia Maior. Studia z dziejów kultury ofiarowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu. Warszawa 1990, pp. 181-187

Ostrowski, Jan K. (1977) Pellegrinaggio a Citera, 'fête galante' o 'danse macabre'. In: Paragone / Arte, 28 (1977), Nr. 331 (settembre). pp. 9-22

Ostrowski, Jan K. (2003) Pinsel, Jan Jerzy. In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. Warszawa 2003, pp. 195-198

Ostrowski, Jan K. (1985) Piotr Michałowski.

Ostrowski, Jan K. (1986) Piotr Michałowski - filomata : uwagi o młodzieńczej biografii intelektualnej artysty. In: Gadomski, Jerzy (Hrsg.): Symbolae historiae artium : studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. Warszawa 1986, pp. 467-479

Ostrowski, Jan K. (2004) Piotr Michałowski et Paris. In: Posselle, Laurence (Hrsg.): Piotr Michałowski : peintures et dessins ; [exposition, présentée au Musée National Eugène-Delacroix du 7 octobre 2004 au 10 janvier 2005]. Paris 2004, pp. 20-28

Ostrowski, Jan K. (1980) Plac Królewski w Nancy : Uwagi o genezie architektury i treściach ideowych. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 25 (1980), Nr. 1. pp. 39-51

Ostrowski, Jan K. (1998) Pokój Zielony w pałacu podhoreckim - XVIII-wieczne muzeum Szymona Czechowicza. In: Artes atque humaniora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata. Warszawa 1998, pp. 343-351

Ostrowski, Jan K. (1999) Polish Baroque art in its social and religious context. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen: art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven; London 1999, pp. 39-53

Ostrowski, Jan K. ; Bochnak, Wojciech (1979) Polish sabres: their origins and evolution. In: Held, Robert (Hrsg.): Art, arms and armour : an international anthology, Bd. 1. Chiasso 1979, pp. 220-237

Ostrowski, Jan K. (2000) Pomiędzy Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska droga Piotra Michałowskiego. In: Piotr Michałowski 1800–1855 : wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin [Ausstellungskatalog]. Kraków 2000, pp. 15-31

Ostrowski, Jan K. (1994) Rubens. In: Sztuka świata, Bd. 7. Warszawa 1994, pp. 92-113

Ostrowski, Jan K. (1992) Rusiecki Kanuty. In: Polski słownik biograficzny, Bd. 33. Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, pp. 131-132

Ostrowski, Jan K. (1994) Sargporträt. In: Lexikon der Kunst, Bd. 6. Leipzig 1994, pp. 403-404

Ostrowski, Jan K. (1994) Sarmatismus. In: Lexikon der Kunst, Bd. 6. Leipzig 1994, pp. 409-410

Ostrowski, Jan K. (1989) Scorza Sinibaldo. In: Gregori, Mina ; Schleier, Erich (Hrsgg.): Il Seicento 2. Mailand 1989, p. 885 (La pittura in Italia)

Ostrowski, Jan K. (1992) Studi sui disegni di Sinibaldo Scorza al Museo Czartoryski di Cracovia: serie di "Allegorie dei mesi". In: Disegni genovesi dal Cinquecento al Settecento : giornate di studio (9 - 10 maggio 1989). Firenze 1992, pp. 117-161

Ostrowski, Jan K. (1992) Studi su Raffaele Soprani. In: Artibus et Historiae, 13 (1992), Nr. 26. pp. 177-189

Ostrowski, Jan K. (1994) Sztuka flamandzka XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. In: Sztuka świata, Bd. 7. Warszawa 1994, pp. 80-91

Ostrowski, Jan K. (2001) Sztuka Kościoła rzymskokatolickiego we wschodniej części ziemi przemyskiej. In: Przegląd Wschodni, 7 (2001), Nr. 3 (27). pp. 617-646

Ostrowski, Jan K. (2000) Sztuka polska w. XVI-XVIII w kontekście społecznym i religijnym. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 38-53

Ostrowski, Jan K. (2001) Sztuka polska – sztuka w Polsce. In: Encyklopedia sztuki polskiej. Kraków 2001, pp. 6-10

Ostrowski, Jan K. (1994) Sztuka włoska XVII i i pierwszej połowy XVIII wieku. In: Sztuka świata, Bd. 7. Warszawa 1994, pp. 15-59

Ostrowski, Jan K. (2011) Sztuka w Polsce od renesansu do rokoka. In: Biedrońska-Słota, Beata (Hrsg.): Polonia. Tesoros y colecciones artísticas [1 junio - 4 septiembre 2011, Palacio Real de Madrid] ; CD-ROM. Madrid 2011, pp. 18-36

Ostrowski, Jan K. (1999) Szymon Czechowicz, Saint Stanislaus raises the knight Piotr from the dead. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen: art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven; London 1999, pp. 236-237

Ostrowski, Jan K. (2000) Szymon Czechowicz, Święty Stanisław wskrzesza Piotrowina. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 236-237

Ostrowski, Jan K. (1974) „Temple de plaisir” : niezwykły pałac Stanisława Leszczyńskiego w Chanteheux. In: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 19 (1974), Nr. 4. pp. 293-316

Ostrowski, Jan K. (2020) The assumption of the Virgin Mary in a triumphal chariot : a contribution to Marian iconography and to the history of art history. In: Artibus et Historiae, 41 (2020), Nr. 81. pp. 291-306

Ostrowski, Jan K. (1996) The heritage of the Old Polish Republic's historical relics in the its eastern border regions. In: International Cultural Centre Cracow, 5 (1996), pp. 41-51

Ostrowski, Jan K. (1981) Van Dyck et la peinture Génoise du XVIIe siècle : aux sources du Baroque dans un milieu artistique italien.

Ostrowski, Jan K. (1986) Wacław Rzewuski w literaturze i sztuce – prawda i legenda. In: Orient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983. Warszawa 1986, pp. 193-219

Ostrowski, Jan K. (1979) Wzory van Dycka w twórczości trzech malarzy genueńskich: Gioacchina Assereto, Giovanniego Benedetto Castigliote i Valeria Castello. In: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 23 (1979), pp. 348-350

Ożóg, Kazimierz (2007) Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005.

P

Pagaczewski, Julian (1929) Gobeliny polskie.

Piekosiński, Franciszek (1898) Sala gotycka w kamienicy hetmańskiej w Krakowie. In: Rocznik Krakowski, 1 (1898), pp. 1-8

Pieńkos, Andrzej (2009) Ogród artysty, poety, myśliciela. Terytorium tworzenia. In: Rocznik Historii Sztuki, 34 (2009), pp. 171-198

Poprzęcka, Maria (1994) Akademizm. In: Sztuka świata, Bd. 8. Warszawa 1994, pp. 133-145

Poprzęcka, Maria (2009) Akt – forma nie idealna. In: Przegląd Historyczny, 100 (2009), Nr. 3. pp. 363-385

Poprzęcka, Maria (2013) Anna Bilińska-Bohdanowicz (1857-1893). In: Jakubowska, Agata (Hrsg.): Artystki polskie. Warszawa/Bielsko-Biała 2013, pp. 173-183

Poprzęcka, Maria (1991) A reminiscence about Jan Białostocki (1921-1988). In: Polish Art Studies, 12 (1991), pp. 251-253

Poprzęcka, Maria (1994) Artysta na przełomie epok - Francisco Goya. In: Sztuka świata, Bd. 8. Warszawa 1994, pp. 13-21

Poprzęcka, Maria (2009) Basia. In: Ikonotheka, 21.2008 (2009), pp. 13-17

Poprzęcka, Maria (2010) Bliskie, nieznane. In: Herito, 1 (2010), Nr. 1. pp. 132-137

Poprzęcka, Maria (2015) Bunt tej drugiej osoby we mnie. In: Konteksty, 69 (2015), Nr. 4. pp. 174-183

Poprzęcka, Maria (1999) Chopin i malarstwo / Chopin and painting. In: Morawińska, Agnieszka (Hrsg.): Romantyzm – malarstwo w czasach Fryderyka Chopina Zamek Królewski w Warszawie, 20 listopada 1999 - 27 lutego 2000 ; [wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Chopinowskiego 1999 ...]. Warszawa 1999, pp. 23-31 , 202-205

Poprzęcka, Maria (1986) Czas wyobrażony : do sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku (Dissertationes Universitatis Varsoviensis ; 255).

Poprzęcka, Maria (1990) Czy artystce wolno wyjść za mąż? In: Cieślińska-Lobkowicz, Nawojka ; Rudziński, Piotr (Hrsgg.): Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1990, pp. 474-481

Poprzęcka, Maria (1978) Die Frage eines polnischen Akademismus. In: Jensen, Jens Christian (Hrsg.): Polnische Malerei von 1830-1914 : die Ausstellung "Polnische Malerei von 1830 bis 1914" wird in der Bundesrepublik Deutschland in folgenden Staedten gezeigt: 24. Juni bis 20. August 1978, Kunsthalle zu Kiel ..... Köln 1978, pp. 63-78

Poprzęcka, Maria (2006) Figura historyka sztuki. In: Kitowska-Łysiak, Małgorzata ; Kasperowicz, Ryszard ; Lachowski, Marcin ; Lameński, Lechosław (Hrsgg.): Figury i figuracje. Materiały LIV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 20-22 października 2005. Warszawa 2006, pp. 7-11

Poprzęcka, Maria (1984) Flaxman, 1793 – Picasso, 1903. In: Polish Art Studies, 5 (1984), pp. 45-53

Poprzęcka, Maria (1991) Flaxman 1793 – Picasso 1903. In: Tessera. Sztuka jako przedmiot badań. Na jubileusz profesora Mieczysława Porębskiego. Kraków 1991, pp. 206-214

Poprzęcka, Maria (1972) Goya a sztuka społeczna. In: Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970. Warszawa 1972, pp. 271-285

Poprzęcka, Maria (1989) How is one to speak badly about art? In: Polish Art Studies, 10 (1989), pp. 67-78

Poprzęcka, Maria (1992) "I ciągle widzę ich twarze ...". In: Bielska-Łach, Monika (Hrsg.): Sztuka i historia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków 1992, pp. 111-132

Poprzęcka, Maria (2011) Jan Matejko: "Schlacht bei Tannenberg" ("Bitwa pod Grunwaldem"). Vom Nachleben eines Gemäldes. In: Omilanowska, Małgorzata (Hrsg.): Tür an Tür. Polen - Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte [Katalog der Ausstellung, Martin-Gropius-Bau in Berlin, 23.09.2011 - 09.01.2012]. Köln 2011, pp. 110-115

Poprzęcka, Maria (1999) Joanna Sosnowska, Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999, Warszawa 1999. – [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 61 (1999), Nr. 3-4. pp. 491-493

Poprzęcka, Maria (2009) Kinga. In: Badach, Artur ; Janiszewska, Monika ; Tarkowska, Monika (Hrsgg.): Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. Warszawa 2009, p. 13

Poprzęcka, Maria (2016) Kobieta i filozof. In: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Dworzak, Agata ; Fabiański, Marcin ; Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał ; Nestorow, Dagny (Hrsgg.): Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, pp. 579-582 , S. 813 (Abb.)

Poprzęcka, Maria (1972) Kuźnia : mit, alegoria, symbol.

Poprzęcka, Maria (1981) Kuźnia – postscriptum. In: Ars auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata. Warszawa 1981, pp. 735-738

Poprzęcka, Maria (2012) Lekcja Porębskiego. In: Znak, Nr. 11 (690) (2012), p. 84

Poprzęcka, Maria (1984) Literacki styl odbioru obrazów. In: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981. Warszawa 1984, pp. 233-242

Poprzęcka, Maria (1994) Malarstwo amerykańskie XIX wieku. In: Sztuka świata, Bd. 8. Warszawa 1994, pp. 315-321

Poprzęcka, Maria (1994) Malarstwo angielskie od Gainsborough do Turnera. In: Sztuka świata, Bd. 8. Warszawa 1994, pp. 67-85

Poprzęcka, Maria (2000) Marek Zgórniak, Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865-1870, Kraków 1998. – [Rezension]. In: Ikonotheka, 14 (2000), pp. 247-249

Poprzęcka, Maria (1996) Mariusz Bryl, Cykle Artura Grottgera, Poznań 1994. – [Rezension]. In: Biuletyn Historii Sztuki, 58 (1996), Nr. 1-2. pp. 158-160

Poprzęcka, Maria (1994) Matejko a akademizm. In: Krakowski, Piotr ; Purchla, Jacek (Hrsgg.): Wokół Matejki. Materiały z konferencji „Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie” zorganizowanej w stulecie śmierci artysty. Kraków 1994, pp. 28-36

Poprzęcka, Maria (1992) Mona Lisa na pocztówce. Epizod z życia arcydzieła. In: Banaś, Paweł (Hrsg.): Aksjosemiotyka karty pocztowej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 22-23 maja 1987. Wrocław 1992, pp. 153-164 (Prace Kulturoznawcze ; 3) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 978)

Poprzęcka, Maria (2012) Nowa sztuka narodowa na lewicowej platformie. In: Herito, 3 (2012), Nr. 8. pp. 180-188

Poprzęcka, Maria (2011) „Nowy wymiar“ Sukiennic. – [Rezension]. In: Rocznik Krakowski, 77 (2011), pp. 159-164

Poprzęcka, Maria (1973) O alegorii w 2. poł. XIX wieku. In: Sztuka 2 połowy XIX wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź listopad 1971. Warszawa 1973, pp. 249-267

Poprzęcka, Maria (2013) Olga Boznańska (1865-1940). In: Jakubowska, Agata (Hrsg.): Artystki polskie. Warszawa/Bielsko-Biała 2013, pp. 185-195

Poprzęcka, Maria (1998) O złej sztuce.

Poprzęcka, Maria (2000) Pochwała malarstwa : studia z historii i teorii sztuki.

Poprzęcka, Maria (2011) Polish painting between Historicism and Modernism. In: Wasilewska, Joanna (Hrsg.): Poland - China : art and cultural heritage. Kraków 2011, pp. 73-77

Poprzęcka, Maria (1991) Polskie malarstwo salonowe.

Poprzęcka, Maria (1999) Profesor Jan Białostocki (1921-1988). In: Kozak, Anna ; Ziemba, Antoni (Hrsgg.): Sztuka cenniejsza niż złoto – obrazy, rysunki i ryciny dawnych mistrzów europejskich ze zbiorów polskich. Wystawa poświęcona pamięci Jana Białostockiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, marzec-maj 1999. Warszawa 1999, pp. 15-17

Poprzęcka, Maria (1994) Przemyśleć historię sztuki. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Przemyśleć historię sztuki. Materiały XIII seminarium metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 15-17 października 1992. Warszawa 1994, pp. 5-7

Poprzęcka, Maria (2011) Raport z przegranej sprawy. - [Rezension]. In: Muzealnictwo, 52 (2011), pp. 357-360

Poprzęcka, Maria (1979) Renesans pompierów. In: Artium Quaestiones, 1 (1979), pp. 97-116

Poprzęcka, Maria (1997) „Szczęśliwa godzina”. Malarstwo polskie około roku 1900. In: Krakowski, Piotr ; Purchla, Jacek (Hrsgg.): Sztuka około 1900 w Europie Środkowej : centra i prowincje artystyczne ; materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 20 - 24 października 1994. Kraków 1997, pp. 41-50 und Abb.

Poprzęcka, Maria (2015) Sztuka polska na Dalekim Wschodzie. Wystawy "Skarby z kraju Chopina" w Muzeum Narodowym Chin w Pekinie i "Sztuka polska – niezłomny duch" w Muzeum Narodowym Korei w Seulu / Polish art in the Far East. Exhibitions "Treasures from Chopin's country" at the National Museum of China in Beijing and "Polish art: an enduring spirit" at the National Museum of Korea in Seoul. In: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series, 4 (40) (2015), pp. 51-65

Poprzęcka, Maria (1999) The happy hour : Polish painting around 1900. In: Krakowski, Piotr ; Purchla, Jacek (Hrsgg.): Art around 1900 in Central Europe : art centres and provinces ; international conference, 20-24 October 1994. Cracow 1999, pp. 55-70

Poprzęcka, Maria (1976) ”Wazary polski” Stanisława Kostki Potockiego. In: Myśl o sztuce. Materiały sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1974. Warszawa 1976, pp. 29-47

Poprzęcka, Maria (2007) „Wielka szyba“ – alegoria nierzeczywista. In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Wielkie dzieła – wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17-18 listopada 2006. Warszawa 2007, pp. 229-247

Poprzęcka, Maria (1977) Wizerunek mistrza. In: Ikonografia romantyczna. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 26-28 czerwca 1975 r. Warszawa 1977, pp. 167-213

Poprzęcka, Maria (1996) Zeitgenössische polnische Künstlerinnen. In: Koschmal, Walter (Hrsg.): Die Frau in der polnischen Gegenwartskultur. Köln/Weimar/Wien 1996, pp. 206-220 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte : Reihe A, Slavistische Forschungen ; N. F. 19)

Puchała-Rojek, Karolina (2006) Ucieczka od piktorializmu. Kobieca fotografia artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na przykładzie twórczości wybranych artystek. In: Rocznik Historii Sztuki, 31 (2006), pp. 89-113

Purchla, Jacek (2005) Heritage and transformation.

Purchla, Jacek (1993) Teatr i jego architekt. W stulecie otwarcia gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie = Das Theater und sein Architekt. Zum hundertsten Jahrestag der Eröffnung des Juliusz-Słowacki-Theaters in Krakau.

Purchla, Jacek (1988) Wien - Krakau im 19. Jahrhundert (Zwei Studien über die österreichisch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1866-1914).

R

Kasperowicz, Ryszard, Hrsg. (2006) Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków.

Rosales Rodríguez, Agnieszka (2008) Nieuchwytny obraz Rembrandta. Georga Simmla filozoficzna próba interpretacji oeuvre holenderskiego mistrza. In: Rocznik Historii Sztuki, 33 (2008), pp. 247-258

Rosales Rodríguez, Agnieszka (2008) Rembrandtowska "sztuka wyklęta". Mit zbuntowanego geniusza w XIX-wiecznej krytyce artystycznej i malarska polemika z akademizmem. In: Rocznik Historii Sztuki, 33 (2008), pp. 231-245

Rottermund, Andrzej (2011) Art collecting in Poland. From the Middle Ages to the present day. In: Biedrońska-Słota, Beata (Hrsg.): Polonia. Tesoros y colecciones artísticas [1 junio - 4 septiembre 2011, Palacio Real de Madrid] ; CD-ROM. Madrid 2011, pp. 38-58

Rottermund, Andrzej (1998) Bernardo Bellotto's unknown view of Munich. In: Artibus et Historiae, 19 (1998), Nr. 38. pp. 9-19

Rottermund, Andrzej (2009) Bernardo Bellottos Gesamtansicht von Warschau von 1770. In: Henning, Andreas ; Neidhardt, Uta ; Roth, Martin (Hrsgg.): "Man könnt vom Paradies nicht angenehmer träumen". Festschrift für Prof. Dr. Harald Marx zum 15. Februar 2009. Berlin 2009, pp. 180-187

Rottermund, Andrzej (2011) El coleccionismo artístico en Polonia. Desde la Edad Media hasta nuestros días. In: Biedrońska-Słota, Beata (Hrsg.): Polonia : tesoros y colecciones artísticas ; 1 junio - 4 septiembre 2011, Palacio Real de Madrid. Madrid 2011, pp. 67-84

Rottermund, Andrzej (2011) Kolekcjonerstwo w Polsce. Od średniowiecza do dzisiaj. In: Biedrońska-Słota, Beata (Hrsg.): Polonia. Tesoros y colecciones artísticas [1 junio - 4 septiembre 2011, Palacio Real de Madrid] ; CD-ROM. Madrid 2011, pp. 37-57

Rottermund, Andrzej (1984) The chivalric myth and the art of Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, and Witold Wojtkiewicz. In: Henshaw, Julia (Hrsg.): Symbolism in Poland : collected essays ; publ. in conjunction with the exhibition "Symbolism in Polish Painting 1890 - 1914", July 30 - September 23, 1984. Detroit 1984, pp. 35-38

Rottermund, Andrzej (1982) The Royal Castle in Warsaw. The interior. In: The International Journal of Museum Management and Curatorship, 1 (1982), pp. 21-39

Ruta, Adam, Hrsg. (2019) Freski supraskie. Relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu.

Rydiger, Monika (2015) Points of reference. In: Dani Karavan: esencja miejsca = Dani Karavan: the essence of place. Kraków 2015, pp. 56-67

Rydiger, Monika (2015) Punkty odniesienia. In: Dani Karavan: esencja miejsca = Dani Karavan: the essence of place. Kraków 2015, pp. 44-55

Rydiger, Monika (2021) Redefinicja pomnika. In: Rydiger, Monika ; Baranowa, Anna (Hrsgg.): Pomniki. Kontrowersje i nowe interpretacje. Kraków-Warszawa 2021, pp. 9-23

S

Siemaszko, Aleksander (1995) Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego. In: Prace z Historii Sztuki, 21 (1995), pp. 13-64 und Abb. 1-55.

Sienkiewicz, Karol, Hrsg. (2011) Odrzucone dziedzictwo: O sztuce polskiej lat 80.

Sito, Jakub ; Betlej, Andrzej (2004) Lubelskie dzieła Bartłomieja Bernatowicza. In: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 5. Lublin 2004, pp. 169-203 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego ; Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 112)

Skibiński, Szczęsny (2005) Udział warsztatów francuskich w gotyckim przełomie w Europie Środkowej w latach 1233–1248 (na przykładzie Niemiec i Polski). In: Rocznik Historii Sztuki, 30 (2005), pp. 59-84

Smidt, Thorsten (2005) "Krakau – das Mönchengladbach des Ostens". "Neue Wilde" in Polen und in Deutschland. In: Omilanowska, Małgorzata (Hrsg.): Wanderungen: Künstler - Kunstwerk - Motiv - Stifter. Warschau 2005 149-161 + Abb. 1-6

Smorąg Różycka, Małgorzata (1999) Ewangeliarz Ławryszewski.

Stanicka, Ksenia (2004) Die Kartei "Ostdeutsche Kunstwerke in westdeutschen Museen" im Herder-Institut in Marburg. In: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Warschau 2004 391-397 + Abb. 1-8

Stano, Bernadeta (2008) Rola Klubu MARG w kulturalnej aktywizacji krakowskich przestrzeni ekspozycyjnych. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Mecenat artystyczny a oblicze miasta [Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007]. Krakau 2008, pp. 341-353

Straszewska, Maria (1885) Leonardo da Vinci: w świetle najnowszych publikacyj.

Sulewska, Renata (2004) Bibliografia prac prof. Mariusza Karpowicza. In: Artyści włoscy w Polsce : XV-XVIII wiek, Warszawa (2004), pp. 755-775

Sulikowska, Aleksandra (2014) Znaki Antychrysta. Miniatury starowierskiej ”Komentowanej Apokalipsy” z kolekcji Biblioteki Narodowej. In: Rocznik Biblioteki Narodowej, 45 (2014), pp. 79-96 ; Abb. I-XVI.

Szafrańska, Małgorzata (2007) "Przesiewacze piasku". Uwagi na temat powstania i ewolucji historii ogrodów. In: Rocznik Historii Sztuki, 32 (2007), pp. 5-34

Szczypka-Gwiazda, Barbara (2000) Polish and German concepts in architecture and town-planning in Upper Silesia between World War I and World War II. In: Murawska-Muthesius, Katarzyna (Hrsg.): Borders in art : revisiting Kunstgeographie. Warschau 2000 , S. 221-226 + Abb. 1-8

Szotkowska-Beylin, Katarzyna, Hrsg. (2013) W sercu kraju: Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Szybisty, Tomasz (2010) Niezachowany witraż projektu Juliusa Hübnera w krakowskim kościele Dominikanów. In: Rocznik Krakowski, 76 (2010), pp. 95-108

Szybisty, Tomasz, Hrsg. (2022) Witrażownictwo. Materiały do słownika terminologicznego.

T

Tomalska, Joanna (2016) Ikonostas supraski: problem atrybucji. In: Gronek, Agnieszka ; Nowak, Alicja Z. (Hrsgg.): Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. Kraków 2016, pp. 43-58 und Abb. 1-2

Tomalska, Joanna (2013) Ikony cerkwi Zwiastowania w Supraślu w świetle archiwalnych opisów z XVI - XVII w. In: Białoruskie Zeszyty Historyczne, 39 (2013), pp. 99-117

Tomalska, Joanna (2013) Max Weber, emigracja i tożsamość artysty. In: Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, Nr. 1 (18) (2013), pp. 156-165

Tomalska, Joanna (2006) Moje muzeum ikon - projekt scenariusza Muzeum Ikon w Supraślu. In: Muzealnictwo, 47 (2006), pp. 69-77

Tomalska, Joanna (2013) Simon Segal – przyczynek do biografii artysty. In: Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, Nr. 2 (19) (2013), pp. 86-100

Tomalska, Joanna (2013) Supraśl iconostasis. Problem of the attribution. In: Series Byzantina, 11 (2013), pp. 51-56

Tomalska, Joanna (2012) Sztuka, miłość i medycyna: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857-1893) w świetle wspomnień męża. In: Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, Nr. 1-2 (16-17) (2012), pp. 28-37

Tomalska, Joanna (2015) W poszukiwaniu najstarszych ikon prawosławia polskiego. Czyże. In: Studia Podlaskie, 23 (2015), pp. 31-49

Tomaszewski, Andrzej (2006) Kresy utracone – ziemie odzyskane. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo?: [materiały międzynarodowej Konferencji Dziedzictwo Kresów - Nasze Wspólne Dziedzictwo? zorgan. przez ... w Budapeszcie 4 - 5 listopada 2005]. Kraków 2006, pp. 265-272

Tomkowicz, Stanisław (1900) Gmach biblioteki Jagiellońskiej. In: Rocznik Krakowski, 4 (1900), 113-176 + Tafel I-XXI.

Tomkowicz, Stanisław (1898) Prałatówka parafii N. P. Maryi w Krakowie i jej architekci. In: Rocznik Krakowski, 1 (1898), pp. 53-58

Tomkowicz, Stanisław (1902) Władyslaw Łuszczkiewicz. In: Rocznik Krakowski, 5 (1902), pp. 1-46

Torbus, Tomasz (2010) Christofer Herrmann, Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und -geographie, Petersberg 2007. - [Rezension]. In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte des Preussenlandes, 54 (2010), pp. 111-119

Torbus, Tomasz (2010) Das Wawel-Schloß in Krakau (1504-1537) im Licht neuer Forschungen. In: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 20 (2010), Nr. 2. pp. 71-77

Torbus, Tomasz (2006) Fundacje artystyczne Jagiellonów na Górnych Łużycach w latach 1490-1526. In: Biuletyn Historii Sztuki, 68 (2006), Nr. 1. pp. 5-18

Twardowski, Julius von (1934) "Lanckoroński" : Vortrag, gehalten im Verein der Museumsfreunde zu Wien am 26. November 1934.

U

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Instytut Historii Sztuki (2007) Historia sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1882 - 2007.

W

Walanus, Wojciech (2010) Crumena sancti Christophori. Przyczynek do ikonografii świętego olbrzyma. In: Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, Bd. 1. Cracoviae-Nowy Sącz 2010, pp. 73-81 ; S. 580-583 (Abb.) [aus Band 2]

Walanus, Wojciech (2011) Das verschollene Retabel von Diedersdorf (Stare Dzieduszyce) in der Neumark. Zur Wirkung Hans Leinbergers. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte, 62 (2011), pp. 11-42

Walanus, Wojciech ; Walczak, Marek (2011) Die Grabplatte des Plocker Suffragans Piotr Lubart in der Marienkirche zu Krakau und die Frage der Bestattungen von Weihbischöfen. In: Roháček, Jiří (Hrsg.): Sborník příspěvků ze zasedáni k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2008 - 2010. Praha 2011, pp. 477-500 (Epigraphica & sepulcralia ; 3)

Walanus, Wojciech, Hrsg. (2019) Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900.

Walanus, Wojciech (2014) Pieczęcie, inwentarze, inskrypcje. Uwagi o poznawaniu archiwum fotograficznego na przykładzie Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. In: Manikowska, Ewa ; Kopania, Izabela (Hrsgg.): Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia, etnografia, historia sztuki, Bd. 1. Warszawa 2014, pp. 175-194

Walanus, Wojciech (2013) Późnogotycka figura Matki Boskiej z dzieciątkiem w klasztorze Dominikanów w Krakowie. In: Markiewicz, Anna ; Szyma, Marcin ; Walczak, Marek (Hrsgg.): Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Kraków 2013, pp. 499-510 , Abbildungen

Walanus, Wojciech (2006) Przedstawienie Marii tkającej nieszytą suknię Jezusa na rycinie Wita Stwosza: źródła literackie i obrazowe. In: Organisty, Adam (Hrsg.): Wokół Wita Stwosza : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19 - 22 maja 2005. Kraków 2006, pp. 140-149 (Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie)

Walanus, Wojciech ; Walczak, Marek ; Wolańska, Joanna, Hrsgg. (2008) "Żeby wiedzieć" : studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie.

Walanus, Wojciech (2016) Zwieńczenia półkoliste w małopolskich nastawach ołtarzowych pierwszej połowy XVI wieku. In: Walanus, Wojciech ; Walczak, Marek (Hrsgg.): Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce. Kraków 2016, pp. 117-133

Walczak, Marek (2007) Kalendarium publikacji i awansu naukowego Prof. Jerzego Gadomskiego. In: Bałus, Wojciech ; Walanus, Wojciech ; Walczak, Marek (Hrsgg.): Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Band 1. Kraków 2007, pp. 9-14

Walicki, Michał (1962) Bibliografia prac prof. dr. Mariana Morelowskiego (do 1960 r.). In: Biuletyn Historii Sztuki, 24 (1962), Nr. 3-4. pp. 239-242

Walicki, Michał (1964) Le professeur Morelowski (1884-1963). In: Cahiers Pologne - Allemagne : faits et documents ; revue trimestrielle, 20 (1964), Nr. 1. pp. 31-33

Walicki, Michał (1961) Lubienieccy.

Walicki, Michał (1930) Malowidła ścienne kościoła Św. Trójcy na Zamku w Lublinie. In: Studia do Dziejów Sztuki w Polsce, 3 (1930), pp. 1-92

Walicki, Michał (1954) Polichromia kościoła św. Trójcy na zamku w Lublinie. In: Ochrona Zabytków, 7 (1954), Nr. 3 (26). pp. 183-188

Walicki, Michał (1932) Polnische Baukunst. In: Wasmuth, Günther ; Adler, Wasmuth ; Kowalczyk, Georg (Hrsgg.): Wasmuths Lexikon der Baukunst, Bd. 4. Wasmuths Lexikon der Baukunst 1932, pp. 78-83

Walicki, Michał (1956) Rembrandt w Polsce. In: Biuletyn Historii Sztuki, 18 (1956), Nr. 3. pp. 319-348

Walicki, Michał (1931) Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827 - 1862) / Problem of the inventarization of ancient monuments during the period of the Polish kingdom (Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej ; 3).

Walicki, Michał (1933) Stilstufen der gotischen Tafelmalerei in Polen im XV. Jahrhundert. Geschichtliche Grundlagen und formale Systematik. In: Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział 2, 26 (1933), pp. 61-101

Wardzyński, Michał ; Kowalski, Hubert ; Jamski, Piotr (2013) Lapidarium warszawskie : szlachetne materiały kamieniarskie w XVI i XVII wieku.

Wasilewska, Joanna, Hrsg. (2011) Poland-China. Art and cultural heritage.

Wierzbicka, Anna (1994) Andrzej Pronaszko – znany scenograf i zapomniany malarz. In: Biuletyn Historii Sztuki, 58 (1994), Nr. 1-2. pp. 101-113

Wolańska, Joanna (2002) Die "Bamberger Apokalypse" in der armenischen Kathedrale zu Lemberg. In: Störtkuhl, Beate (Hrsg.): Hansestadt - Residenz - Industriestandort : Beiträge der 7. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Oldenburg 27.-30. September 2000. München 2002, pp. 373-378 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ; 19)

Wolańska, Joanna (2010) Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902-1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza.

Wolańska, Joanna (2013) "Sztuka morelowa"? O katalogu wystawy "Ars armeniaca: sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich" w Muzeum Zamojskim w Zamościu (2010) - [Rezension]. In: Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich, 2 (2013), pp. 219-250

Wolańska, Joanna (2003) The decoration of the Armenian Cathedral in Lwów. In: Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts, 3 (2003), Nr. 3. pp. 252-273

Wolańska, Joanna (2014) Wawel i Kresy. Malowany fryz Jana Henryka Rosena w dziale polskim Esposizione Mondiale della Stampa Cattolica w Watykanie (1936). In: Przęgląd Wschodni, 13 (2014), Nr. 3 (51). pp. 609-669

Wolańska, Joanna (2012) Wczesna twórczość Jana Henryka Rosena i jej związki z poezją Kazimiery Iłłakowiczówny. In: Urban, Jacek ; Witko, Andrzej (Hrsgg.): Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia. Kraków 2012, pp. 451-465

Wyspiański, Stanisław (1898) Dawna polichromia kościoła św. Krzyża w Krakowie. In: Rocznik Krakowski, 1 (1898), pp. 90-101

Z

Zawojski, Piotr (2006) Daniel Lee, czyli hybrydyczność fotografii cyfrowej. Teoria i praktyka. In: Rocznik Historii Sztuki, 31 (2006), pp. 269-283

Zgórniak, Marek (2013) Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku. Podstawy teoretyczne i realizacje.

Zubrzycki, Jan S. (1886) Sztuka średniowieczna: podług dzieł niemieckich, francuzkich i angielskich.

Zubrzycki, Jan S. (1933) Wit Stwosz w Norymberdze: (dopełnienia książki: "Arcydzieła Wita Stwosza").

Zwierz, Maria, Hrsg. (2005) Breslauer Schulen : Geschichte und Architektur.

Zwierz, Maria, Hrsg. (2004) Wrocławskie szkoły : historia i architektura.

Ł

Łuszczkiewicz, Władysław (1900) Dawny romański kościół św. Wojciecha na podstawie własnych zdjęć i badań. In: Rocznik Krakowski, 3 (1900), pp. 153-172

Łuszczkiewicz, Władysław (1898) Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego. In: Rocznik Krakowski, 1 (1898), pp. 9-36

Ż

Żmudziński, Jerzy (2008) Kaplica Kaufmanów w wieży południowej kościoła Mariackiego w Krakowie (XVI-XVII w.). Na granicy przestrzeni publicznej i prywatnej miasta. In: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Mecenat artystyczny a oblicze miasta [Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007]. Krakau 2008, pp. 33-55

Żurowska, Klementyna (1988) Architektura monumentalna u progu chrześcijaństwa w Polsce. In: Nasza Przeszłość, 69 (1988), pp. 115-131

Żurowska, Klementyna (1966) L'origine du vocable de Notre Dame dans les chapelles palatines des premiers Piast en Pologne. In: Gallais, Pierre ; Riou, Yves-Jean (Hrsgg.): Mélanges offerts à René Crozet, Bd. 1. Poitiers 1966, pp. 159-167

Żurowska, Klementyna, Hrsg. (1993) Ostrów Lednicki, Bd. 1.

Żurowska, Klementyna, Hrsg. (1994) Ostrów Lednicki, Bd. 2.

Żurowska, Klementyna (1998) Ostrów Lednicki. In: Enciclopedia dell'arte medievale, Bd. 9. Roma 1998, pp. 5-6

Żurowska, Klementyna (1986) Romańskie detale architektoniczne i fragmenty rzeźb odnalezione w Tyńcu w latach 1970-1980. In: Symbolae historiae artium : studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. Warszawa 1986, pp. 111-119

Żurowska, Klementyna (2000) Sakralarchitektur in Polen. In: Wieczorek, Alfried ; Hinz, Hans-Martin (Hrsgg.): Europas Mitte um 1000 : Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Bd. 1. Stuttgart 2000, pp. 502-506

Żurowska, Klementyna (1975) Słowacja : sztuka. In: Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, Bd. 5. Warszawa 1975, pp. 257-264

Żurowska, Klementyna, Hrsg. (1994) Tyniec : sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII; katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu; październik - grudzień 1994.

Żurowska, Klementyna (1977) Tyniec : zabytki sztuki. In: Labuda, Gerard ; Stieber, Zdzisław (Hrsgg.): Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, Bd. 6. Warszawa 1977, pp. 235-238

Żurowska, Klementyna (2000) Wiślica. In: Enciclopedia dell'arte medievale, Bd. 11. Roma 2000, pp. 801-802

Żurowska, Klementyna (2002) Zespół pałacowy w Werli. Ze studiów nad wczesnośredniowieczną architekturą pałacową. In: Bulsza, Władysława (Hrsg.): Magistro et amico – amici discipulique : Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin. Kraków 2002, pp. 147-164

Żygulski, Zdzisław jun. (1987) An outline history of Polish applied art.

Żygulski, Zdzisław jun. (1984) Armour as a symbolic form. In: Waffen-und Kostümkunde, 26 (1984), Nr. 2. pp. 77-96

Żygulski, Zdzisław jun. (1982) Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu.

Żygulski, Zdzisław jun. (2003) Broń wodzów i żołnierzy.

Żygulski, Zdzisław jun. (1986) Broń wschodnia : Turcja, Persja, Indie, Japonia.

Żygulski, Zdzisław jun. (1991) Costume style and Leonardo’s knots in the "Lady with an ermine". In: Grabski, Józef ; Wałek, Janusz (Hrsgg.): Leonardo da Vinci - Lady with an ermine : (1452 - 1519) ; from the Czartoryski Collection, National Museum, Cracow. Vienna u.a. 1991, pp. 24-27

Żygulski, Zdzisław jun. (2001) Cracow: an illustrated history.

Żygulski, Zdzisław jun. (1999) Dalsze boje o "Lisowczyka". In: Poprzęcka, Maria (Hrsg.): Ars longa. Prace dedykowane pamięci profesora Jana Białostockiego. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1998. Warszawa 1999, pp. 349-358

Żygulski, Zdzisław jun. (1986) Das Heer- und Militärwesen der Jagiellonen. In: Stolot, Franciszek (Hrsg.): Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 : 8. Mai - 2. November 1986 ; Schallaburg 1986. Wien 1986, pp. 66-76

Żygulski, Zdzisław jun. (2006) Das Konzept für ein polnisches Nationalmuseum. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): Krakau und Nürnberg in der europäischen Zivilisation. Materialen der Internationalen Tagung im Internationalen Kulturzentrum Krakau, 6-7 Dezember 2004. Cracow 2006, pp. 95-109

Żygulski, Zdzisław jun. (2003) Druga wojna światowa w doświadczeniu Krakowa i Lwowa. In: Purchla, Jacek (Hrsg.): Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 listopada 2002. Kraków 2003, pp. 113-124

Żygulski, Zdzisław jun. (1987) Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego.

Żygulski, Zdzisław jun. (2009) Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki.

Żygulski, Zdzisław jun. (2000) Further battles for the "Lisowczyk" (Polish Rider) by Rembrandt. In: Artibus et Historiae, 21 (2000), Nr. 41. pp. 197-205

Żygulski, Zdzisław jun. (1979) Islamic weapons in Polish collections and their provenance. In: Elgood, Robert (Hrsg.): Islamic arms and armour. London 1979, pp. 213-238

Żygulski, Zdzisław jun. (1999) Knightly arms - plebeian arms. In: Quaestiones Medii Aevi Novae, 4 (1999), pp. 21-43

Żygulski, Zdzisław jun. (1964) "Lisowczyk" Rembrandta (studium ubioru i uzbrojenia). In: Biuletyn Historii Sztuki, 26 (1964), Nr. 2. pp. 83-111

Żygulski, Zdzisław jun. (1982) Muzea na świecie : wstęp do muzealnictwa.

Żygulski, Zdzisław jun. (1993) Muzea Ukrainy. In: Muzealnictwo, 35 (1993), pp. 39-45

Żygulski, Zdzisław jun. (2002) Muzeum Żydowskie w Berlinie na tle innych „muzeów grozy”. In: Opuscula Musealia, 12 (2002), pp. 121-126

Żygulski, Zdzisław jun. (1967) Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim. In: Romantyzm : Studia nad sztuką 2. połowy XVIII wieku i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1963. Warszawa 1967, pp. 43-55

Żygulski, Zdzisław jun. (1986) Obraz Raju w sztuce islamu. In: Orient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983. Warszawa 1986, pp. 19-41

Żygulski, Zdzisław jun. (1996) O sztuce niemieckiej w Polsce. Sfera chronologiczna, terytorialna i polityczna sztuki niemieckiej. In: Maćkowska, Marzena (Hrsg.): Sztuka niemiecka 1450-1800 w zbiorach polskich. Katalog wystawy ; [Muzeum Narodowe w Kielcach; luty - czerwiec 1996 r.]. Kielce 1996, pp. 9-20

Żygulski, Zdzisław jun. (1978) O trzech wystawach dynastycznych w roku 1976. In: Biuletyn Historii Sztuki, 40 (1978), Nr. 2. pp. 193-200

Żygulski, Zdzisław jun. (1992) Ottoman art in the service of the Empire (Hagop Kevorkian series on Near Eastern art and civilization).

Żygulski, Zdzisław jun. (1973) Princess Isabel and the Czartoryski Museum. In: The Connoisseur, 182 (1973), Nr. 731. pp. 15-24

Żygulski, Zdzisław jun. (2004) Przemiany architektury muzeów. In: Muzealnictwo, 45 (2004), pp. 106-124

Żygulski, Zdzisław jun. (1984) Przestrzeń muzealna. In: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981. Warszawa 1984, pp. 243-255

Żygulski, Zdzisław jun. (1975) Rozwój badań nad uzbrojeniem o cechach artystycznych u nas i zagranicą. In: Biuletyn Historii Sztuki, 37 (1975), Nr. 1. pp. 69-71

Żygulski, Zdzisław jun. (1965) Shakespeare's chair and the Romantic journey of Isabel Czartoryska. In: Apollo, 82 (1965), Nr. 45 (November). pp. 392-397

Żygulski, Zdzisław jun. (1978) Stań badań nad polskim mundurem wojskowym. In: Biuletyn Historii Sztuki, 40 (1978), Nr. 4. pp. 417-426

Żygulski, Zdzisław jun. (1984) Stara broń w polskich zbiorach.

Żygulski, Zdzisław jun. (1989) Sztuka islamu w zbiorach polskich.

Żygulski, Zdzisław jun. (2005) Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce.

Żygulski, Zdzisław jun. (1979) The Battle of Orsha. In: Held, Robert (Hrsg.): Art, arms and armour : an international anthology. Bd. 1. Chiasso 1979, pp. 108-143

Żygulski, Zdzisław jun. (1999) The impact of the Orient on the culture of old Poland. In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen: art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. ...]. New Haven; London 1999, pp. 69-79

Żygulski, Zdzisław jun. (1987) The Polish embassy to Istanbul, 1677-1678. Documents and iconography. In: Kreiser, Klaus (Hrsg.): Ars Turcica. Akten des VI. Internationalen Kongresses für Türkische Kunst, München vom 3. bis 7. September 1979, Bd. 2. München 1987, pp. 664-671 und Tafel 128 (aus Bd. 3, 1987)

Żygulski, Zdzisław jun. (2014) The prophetic shield of John III Sobieski and the Edict of Milan. In: Artibus et Historiae, 35 (2014), Nr. 69. pp. 305-326

Żygulski, Zdzisław jun. (2011) The Szczerbiec. The Polish coronation sword. In: Artibus et Historiae, 32 (2011), Nr. 63. pp. 285-309

Żygulski, Zdzisław jun. (1984) Turkish militaria in the light of exhibitions of 1983. In: Waffen-und Kostümkunde, 26 (1984), Nr. 2. pp. 139-145

Żygulski, Zdzisław jun. (1996) Über die deutsche Kunst in Polen. Chronologische, territoriale und politische Reichweite der deutschen Kunst. In: Maćkowska, Marzena (Hrsg.): Sztuka niemiecka 1450-1800 w zbiorach polskich. Katalog wystawy ; [Muzeum Narodowe w Kielcach; luty - czerwiec 1996 r.]. Kielce 1996, pp. 21-32

Żygulski, Zdzisław jun. (2000) Wpływ Orientu na kulturę dawnej Polski. In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. Alexandria-Warszawa 2000, pp. 68-79

Żygulski, Zdzisław jun. (1996) Zbrojownie Jana III Sobieskiego. In: Mieleszko, Jadwiga (Hrsg.): Tron Pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana III Sobieskiego Króla Polskiego“ w trzechsetlecie śmierci 1696-1996 / “Throne of relics“ in honour of „His Royal Highness the Invincible Jan III Sobieski, King of Poland“ [Ausstellungskatalog]. Warszawa 1996, pp. 75-86

Żygulski, Zdzisław jun. (1969) Ze studiów nad "Damą z gronostajem". Styl ubioru i węzły Leonarda. In: Biuletyn Historii Sztuki, 31 (1969), Nr. 1. pp. 3-40

This list was generated on Thu Nov 30 01:23:24 2023 CET.